LEDIG STILLING VED OSLOMET

Stipendiat innen digital formidling av ernæringskompetanse for helsepersonell

Søknadsfrist: 27.09.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

Ved Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid er det ledig en åremålsstillinger som stipendiat innen fagområdet ernæring og digital undervisning på masternivå, tilknyttet prosjektet DigiGroups - Digitalisering av studentaktivitet ved synkront systematisk gruppearbeid.

Stillingen går rett inn i kjernen av et av hovedmålene i OsloMets strategi: “OsloMet skal være ledende i å ta i bruk ny teknologi, innovative løsninger og effektive arbeidsformer”.

Det inkluderer disse punktene:

 • gjøre digital og teknologisk kompetanse til en integrert del av våre studier og fagmiljøer.
 • utvikle vår posisjon som tilbyder av desentralisert undervisning med digitale undervisningsformer.
 • styrke innsatsen på utdanningsforskning.

Stillingen har en varighet på 4 år med arbeidsplikt, og ønsket tiltredelse er 01.01.2022.

Doktorgradsprosjektet går ut på å undersøke faktorer for gruppesammensetning, bruk av asynkron vs synkron digital undervisning, ta i bruk digitale verktøy og hjelpemidler, utvikle og evaluere læringsstier og virkemidler i digital formidling av ernæringskunnskap for helsepersonell.

Stillingen vil være tilknyttet avdeling for ernæring og forskningsgruppa Samfunnsernæring. Les mer om fakultetet og instituttet, forskningsgruppa og bloggen Om oss - Samfunnsernæring.

Arbeidsområde

Den nye studiespesialiseringen “ernæringskompetanse for helsepersonell” (MAERN) er et svar på behovet for økt ernæringskompetanse blant helsepersonell i helsetjenesten. I dette undervisnings utviklingsprosjektet ønsker vi å imøtekomme etterspørselen etter mer ernæringskompetanse blant helsepersonell ved å utvikle struktur og metoder for digitalt gruppearbeid for å løse praksisnære kasuistikker. Gruppearbeid som problembasert læring ved bruk av omvendt undervisning (“flipped classrom”) er et viktig virkemiddel for å fremme studentaktivitet, men det er mangel på kunnskap om hvordan å etablere og veilede slike grupper digitalt. De største utfordringene med å lære bort ernæringsfaget er å øve helsepersonell i å snakke om ernæring. Formålet er å etablere en metode for gruppesammensetning og veiledning for studentgrupper der vi bruker et sett med ernæringskasuistikker og problembaserte oppgaver for digitale fag- synkront og asynkront.

Kvalifikasjonskrav

 • mastergrad (120 stp./ECTS) innen ernæring, klinisk ernæring, pedagogikk, faglærer i mat og helse eller annen fagrelevant bakgrunn for prosjektet
 • kjennskap til Canvas eller andre LMS, digitale læringsverktøy som f.eks Kahoot, Mentimeter, Padlet
 • gode muntlig og skriftlig ferdigheter i norsk eller et skandinavisk språk
 • gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Ønskede kvalifikasjoner

 • høy ernæringskompetanse kombinert med sterk interesse for digital pedagogikk og fagformidling
 • ønskelig med kompetanse innen pedagogikk med vekt på digital læring og har en sterk interesse for ernæringsfaget
 • ønskelig med erfaringer med utvikling av undervisning på bachelor- eller masternivå i helsefag
 • ønskelig med erfaring fra klinisk ernæringspraksis
 • det er ønskelig med kunnskap og erfaring med kvalitative og kvantitative forskningsmetoder

Vilkår

 • opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen. For å få opptak på ph.d. -programmene på Fakultetet for helsevitenskap må søkere ha B eller bedre på masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden. Se informasjon om kriterier.
 • endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse

Ønskede egenskaper

 • engasjert i å videreformidle kunnskap om ernæring for helsepersonell på en innovativ og digital måte
 • interessert i å forske på utvikling og implementering i undervisningsdidaktikk
 • er systematisk
 • jobber bra i team, men trives også med å arbeide selvstendig

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

 • spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • tilgang til faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • spennende rolle i et prosjekt med både forsknings og undervisningsfokus
 • del av forskningsgruppa Samfunnsernæring
 • en PhD tett på formidling av ernæring til helseprfesjonene
 • en arbeidsplass i utvikling
 • pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1017 som stipendiat, lønnstrinn 54, kr. 491.200,- per år som startlønn.

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Avdelingsleder Helen Engelstad Kvalem, Avdeling for ernæring, tlf: 900 40 589.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”Logg inn og søk stillingen”.

I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
 • utenlandsk utdanning bør være godkjent på forhånd, og godkjenningsbrev vedlegges. Se informasjon fra Nokut.
 • et motivasjonsbrev der du begrunner hva som gjør at du er spesielt egnet for å kunne gjennomføre dette doktorgradsarbeidet (500-1000 ord)
 • masteroppgave/hovedfagsoppgave
 • liste over eventuelle egne publikasjoner

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Søknadsfrist: 27. september 2021

Ref: 21/08709

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Logg inn og søk stillingen

Powered by Labrador CMS