LEDIG STILLING VED OSLOMET

Stipendiat i pedagogikk, teknologi og/eller musikk tilknyttet barnehagelærerutdanningen

Søknadsfrist: 01.01.2023

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet, med et stort mangfold blant sine nær 22 000 studenter og 2200 ansatte. Universitetet har studiesteder i Oslo sentrum og på Kjeller ved Lillestrøm. OsloMet er tett på byen og arbeidslivet, og driver utdanning og forskning innenfor en stor bredde av fagfelt som bidrar til å løse samfunnets utfordringer. OsloMet har lange historiske linjer med store profesjonsutdanninger som har eksistert i over 100 år. Universitetet er også en aktiv pådriver for innovasjon og ny teknologi for utvikling av velferdsstaten.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 650 ansatte og 7400 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU) har sterke fagmiljøer som bidrar til forskningsbasert kunnskap av relevans for samfunnets utfordringer på barnehagefeltet. Instituttet utvikler sine utdanninger i nært samarbeid med praksisfeltet gjennom studentenes praksisopplæring og gjennom forsknings- og innovasjonsprosjekter. Instituttet tilbyr bachelorstudier i barnehagelærerutdanning, masterstudium i barnehagekunnskap og etter- og videreutdanninger.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier har ledig en åremålsstilling som stipendiat tilknyttet institutt for barnehagelærerutdanning. Les mer om instituttet og forskningsgruppen BLEST her: https://www.oslomet.no/om/lui/blu. Åremålsstillingen er knyttet til forskningsgruppen BLEST – bærekraft, lek, estetikk og teknologi og prosjektet Vibrant Connection.

Arbeidsområde

Stipendiatstillingen finansieres som 100 % midlertidig stilling i tre år, og har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Stillingen er ledig fra 01.09.2023. Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse som skal legges ved søknaden etter malen som finnes her: https://www.oslomet.no/en/study/lui/educational-sciences-teacher-education-phd/research-proposal-template-educational-sciences. Tema for prosjektet må utarbeides innenfor rammene til prosjektet Vibrant Connection, finansiert av Forskningsrådet i perioden august 2023-juli 2027.

Vi ønsker en skisse til et prosjekt som kan inngå i et større prosjekt som består av en kvantitativ og en aksjonsforskningsinspirert studie. Sammen med barnehager i Østlandsområdet og studenter ved OsloMets barnehagelærerutdanning utforsker prosjektet hvordan sang- og musikkopplevelsesappen TRALL virker inn i barnehagenes musikkarbeid.

Prosjektbeskrivelsen skal ha fokus på et eller flere av følgende tematiske felt:

 • den immaterielle kulturarvens betydning for barn som vokser opp i dagens mangfoldige samfunn
 • musikkarvens betydning for profesjonsutøvere og/eller studenters engasjement i barnehagens sang- og musikkpraksis
 • teknologi som verktøy i arbeid med den immaterielle kulturarven i barnehagen, i profesjonsutvikling og/eller i studentlæring, med særlig vekt på sang og musikk
 • andre tilstøtende områder som ligger innenfor prosjektets rammer

Interesserte søkere bes henvende seg til kontaktpersonen på instituttet for mer informasjon om forskningsgruppen og forskningsprosjektet Vibrant Connection. Vi ber om at dette gjøres i god tid før juleferien. For gode tips og råd om hvordan utvikle en god prosjektbeskrivelse oppfordres interesserte søkere til å melde seg på prosjektbeskrivelsesseminar som fakultetet tilbyr. Kurset holdes digitalt 22. november 2022 kl. 13.00, og varer i to timer. Påmeldingsfrist er 20. november, og for påmelding følg link her.

Kvalifikasjoner og vilkår

 • Det er krav om fullført hovedfag/mastergrad (tilsvarende 120 studiepoeng) med faglig bakgrunn innen utdanningsvitenskap, lærerutdanning, annen pedagogisk utdanning, utviklingsstudier eller annen utdanning på tilsvarende nivå. Les mer for informasjon om opptaksregler til doktorgradsprogrammet her.
 • Det er krav om bokstavkarakter B eller bedre på masteroppgaven/hovedfagsoppgaven. Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal kunne dokumentere tilsvarende godt faglig grunnlag.
 • Det er ønskelig med kjennskap til det norske/nordiske barnehagesystemet.
 • En dokumentert interesse for musikk, teknologi som bidragsyter i læringsprosesser og barnehagepedagogikk vil være en styrke.
 • Opptak til ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap er et vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat.
 • Den som ansettes må ha gode muntlige og skriftlige kunnskaper på et skandinavisk språk og engelsk.

I vurderingen av søkerne vil det bli lagt vekt på innsendt prosjektskisse.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • prosjektbeskrivelsens vitenskapelige kvalitet, herunder originalitet og potensiale
 • prosjektets gjennomførbarhet innen normert tid
 • prosjektbeskrivelsens relevans for det overordnede prosjektet som prosjektbeskrivelsen er knyttet til (jf. oversikten ovenfor)
 • vedlagte vitenskapelige arbeider
 • andre relevante publikasjoner
 • erfaring fra tidligere forskningsaktiviteter og prosjektdeltakelse
 • erfaring fra undervisning på høyskole- eller universitetsnivå vil kunne telle positivt
 • personlige egenskaper

Ønskede egenskaper:

 • motivasjon og potensial for forskning innen fag- og profesjonsfeltet med særlig vekt på musikk, teknologi og barnehagepedagogikk
 • personlige kvaliteter som blant annet viser fullføringsevne, evne til å komme i kontakt med samarbeidspartnere og vilje til å forske i tett dialog med samarbeidspartnerne våre i praksisfeltet
 • evne til å arbeide både selvstendig og i fellesskap med andre forskere og partnere, samt være nytenkende og kreativ
 • evne til å jobbe strukturert og holde tidsfrister
 • stor arbeidskapasitet

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i regionen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere ønskes velkommen, også søkere som har opplevd perioder i livet uten arbeid, utdanning eller opplæring.

Vi tilbyr

 • en spennende jobbmulighet på Norges tredje største universitet
 • tilgang til faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • deltakelse i etablert doktorgradsprogram og forskergruppe der prosjektet tilhører
 • en arbeidsplass i utvikling
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 54, 501 200 kr.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”Logg inn og søk stillingen”.

Sakkyndig komité

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Følgende dokumenter må lastes opp i søknaden:

 • Søknad
 • CV
 • kopier av vitnemål
 • kopi av masteroppgaven/hovedfagsoppgaven på et skandinavisk språk eller engelsk. Er oppgaven på et annet språk må du laste opp et sammendrag av oppgaven på engelsk.
 • Utdanning som er tatt utenfor Norge må være godkjent av NOKUT (the Norwegian Agency for Quality Assurance in Education). Kopi av søknad til NOKUT eller svarbrev fra NOKUT må vedlegges stillingssøknaden. Mer info om søknadsprosessen her.
 • kopi av attester
 • prosjektbeskrivelse på maksimum 10 sider (prosjektbeskrivelsen må være skrevet på engelsk eller et skandinavisk språk)
 • eventuelle andre vitenskapelige arbeid som skal vurderes av sakkyndig komite, samt en liste over egne publikasjoner

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og originaler må fremvises ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter slik at alle kandidater skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Søkere kan også bli vurdert av en intern silekomité ved OsloMet i tillegg til sakkyndig komité. Dersom en intern silekomité blir brukt blir søkerne informert om dette etter at søknadsfristen er utløpt. Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt [email protected]

Søknadsfrist: 01.01.2023

Ref: 22/07006

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn.

Logg inn og søk stillingen

Powered by Labrador CMS