LEDIG STILLING VED OSLOMET

Doktorgradsstipendiat innenfor medbestemmelse og den norske arbeidslivsmodellen

Søknadsfrist: 29.10.2023

OsloMet

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Forskning - kunnskap - handling - for et bedre arbeidsliv

Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet er et ledende samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt med et særlig fokus på arbeidsliv, organisasjonsforskning og tjenesteinnovasjon. Vi har et bredt og kreativt fagmiljø og et mangfold av prosjekter. Vi er et anvendt forskningsinstitutt som leverer resultater med høyt akademisk nivå, samtidig som vi legger stor vekt på at resultatene skal være nyttige og relevante for beslutningstakere.

AFI er tverrfaglig og har forskere med ulik bakgrunn som psykologi, sosiologi, statsvitenskap, og økonomi. Vi oppfordrer deg til å sjekke nettsiden vår for mer informasjon om instituttet og prosjekter som vi er involvert i.

Vi lyser nå ut en stilling som doktorgradsstipendiat innenfor tema medbestemmelse og den norske arbeidslivsmodellen. Som stipendiat vil du være en del av forskningsgruppen ‘Arbeid, ledelse og mestring’. Du kan lese mer om oss og noen av prosjektene våre i denne linken: Arbeid, ledelse og mestring - OsloMet

Medbestemmelse og den norske arbeidslivsmodellen 

Demokrati i arbeidslivet er både en målsetting og en metode i den norske arbeidslivsmodellen. Gjennom et omfattende lov- og avtaleverk har de ansatte og deres representanter en rekke rettigheter knyttet til deltakelse i beslutningsprosesser, drift og omstilling i virksomheten, samt rettigheter knyttet til personlig utvikling og læring. Deltakelse – både individuell og kollektiv – skal bidra til produktive virksomheter, økt konkurranseevne og utvikling av norske virksomheter. 

Modellen har stor oppslutning nasjonalt og partssamarbeid – fra trepartssamarbeidet til samarbeid på den enkelte arbeidsplass – trekkes ofte frem som et av Norges viktigste fortrinn. Samtidig står arbeidslivet overfor store utfordringer i tiden som kommer. Klima- og miljøendringer, demografiske endringer, teknologisk utvikling, digitalisering og kunstig intelligens og globalisering er eksempler på utviklingstrekk som kan sette modellen under press. 

Håndtering av press krever kunnskap om arbeidslivsmodellens virkemåter, herunder partssamarbeidet, ansattes holdninger og oppslutning om modellens grunnlag og verdier. Hvilke betingelser hviler modellen på, hvordan praktiseres modellen og hvordan kombineres modellen med moderne organisasjons- og ledelsesidealer, nye og mer internasjonale eierformer? I hvilken grad slutter norske arbeidstakere opp om modellen og hva betyr økende utdanningsnivå, nye arbeidsformer eller økende oppmerksomhet om profesjonene for modellens virkemåte?

Dette er noen av områdene som vil være aktuelle for stillingen og tema for doktorgraden kan eksempelvis være 

 • samarbeidsmodellens virkemåte og utfordringer
 • profesjonenes rolle i den norske samarbeidsmodellen 
 • partssamarbeidets bidrag til å håndtere utfordringer
 • partssamarbeid og nye organisasjons- og ledelsesidealer
 • partssamarbeid og tillit
 • annet innen det overordnede tema for stillingen 

Du vil bli en del av AFIs pågående prosjekter på feltet (Medbestemmelsesbarometeretog Arbeidslivsbarometeret). Barometerne og tilhørende datasett stilles til rådighet og det forventes at du bidrar inn i disse og tilgrensende prosjekter. Stillingen går over 4 år hvorav 1 år er pliktarbeid. 

Vi søker etter en engasjert og dyktig stipendiat som vil være med å utvikle dette forskningsfeltet sammen med oss. AFIs arbeid med temaet er basert på både kvantitative og kvalitative metoder og vi ønsker nå særlig å utvikle kvantitativ kompetanse. 

Arbeidsoppgaver

 • levere en artikkelbasert avhandling
 • bidra til AFIs prosjekter på området 
 • publisere forskningsresultater i fagfellevurderte tidsskrifter
 • bidra til formidling av fagstoff til allmennheten
 • samarbeide med forskere på AFI, OsloMet og nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

Kvalifikasjonskrav

 • mastergrad innen relevante fagområder som sosiologi, statsvitenskap, samfunnsøkonomi, organisasjon/ledelse og andre relevante fagdisipliner (120 studiepoeng, karakter B eller bedre) 
 • god kunnskap om det norske arbeidslivet og arbeidslivets parter 
 • god kunnskap og erfaring med kvantitative metoder og erfaring med bruk av statistisk programvare (STATA, SPSS, R eller tilsvarende) 
 • må beherske norsk eller annet skandinavisk språk godt, og må ha gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper

Vi ser etter deg som: 

 • er selvstendig, pålitelig, nysgjerrig, grundig og har evne til å planlegge og gjennomføre eget arbeid
 • har gode samarbeidsevner
 • er glad i å jobbe med tall og statistikk, og har et sterkt ønske om å utvikle egen kompetanse innenfor dette området

Søkerne vil bli vurdert på basis av kvaliteten på opplastet notat, relevant erfaring og personlig egnethet for stillingen.

Vi kan tilby 

 • tilgang til datasett om det norske arbeidslivet (Medbestemmelsesbarometeret 2016-2022 og Arbeidslivsbarometeret 2009-2023). 
 • spennende og utfordrende oppgaver på Norges tredje største universitet
 • et godt og mangfoldig fag- og arbeidsmiljø med gode muligheter for faglig utvikling
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Opptak til doktorgradsprogram ved OsloMet senest tre måneder etter tiltredelse til stillingen er et vilkår for ansettelse.

Lønn

Stillingen lønnes etter Hovedtariffavtalen og Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, p.t. NOK 532 200 per år. Til fratrekk går 2% til Statens pensjonskasse.

Søknad

Søknaden må inneholde en begrunnelse for hvorfor du søker stillingen og hva som gjør at du er spesielt godt egnet for å kunne gjennomføre dette doktorgradsarbeidet. I tillegg skal det vedlegges et notat (opptil 10 sider utenom referanser) om dine forskningsideer og metodiske tilnærming. Notatet skal inkludere referanser. Du vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. 

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter og informasjon:

 • CV, relevante vitnemål, karakterutskrifter og attester
 • liste med 2-3 referansepersoner
 • notat (opptil 10 sider) om dine forskningsideer og metodisk tilnærming 
 • masteroppgaven
 • publikasjonsliste, dersom relevant

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert. Utenlandsk utdanning skal fortrinnsvis være godkjent på forhånd, og bekreftet kopi av godkjenningsbrev bør vedlegges. Ufullstendige søknader eller søknader der søker ikke oppfyller kravene til stillingen vil ikke bli vurdert.

Det er viktig for AFI og OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. OsloMet er en IA-bedrift, og forespørsler om tilretteleggingsmuligheter kan rettes til kontaktpersonen(e) i denne annonsen.

Kontaktinformasjon

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt: 

 • Inger Marie Hagen, forsker 1 (imhagen@oslomet.no),
 •  Christin Thea Watne, forskningsleder (wach@oslomet.no) eller 
 • Elisabeth Nørgaard, instituttdirektør (elisabeth. norgaard@oslomet.no)

 For spørsmål i forbindelse med rekrutteringsportalen eller opplasting av dokumenter, kontakt Christina Lindskog, HR-rådgiver, epost christina.lindskog@oslomet.no

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn.

Referansenummer: 23/06241

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS