Ledig stilling ved OsloMet

Doktorgradsstipendiat - ENGAGE

Søknadsfrist. 24.08.2020

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.


Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.


Forskning - kunnskap - handling - for et bedre arbeidsliv

Doktorgradsstipendiat til prosjektet Sustained employment of ‘hard-to-place’ citizens in small and medium sized enterprises (ENGAGE)

Beskrivelse av prosjektet

Stipendiatstillingen er del av prosjektet «Sustained employment of ‘hard-to-place citizens in small and medium sized enterprises: A mixed method study in Norway and the Netherlands» (ENGAGE). Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og OsloMet – storbyuniversitetet, og vil gjennomføres fra september 2020 til august 2024.

Prosjektet vil studere arbeidsgiveres engasjement for varig ansettelse av mennesker med arbeidsbegrensinger eller andre hemninger. Prosjektet vil sette søkelys på små og mellomstore bedrifter (SMB). Prosjektet er tverrfaglig og henter inspirasjon fra studier i sosialpolitikk og aktiv arbeidsmarkedspolitikk (ALMP), Human Research Management (HRM) og organisasjonsstudier, styringsstudier, og arbeidsrettet rehabilitering.

Prosjektet har følgende målsettinger:

 • utvikle ny kunnskap om hvordan arbeidsgiveres (a) engasjement og (b) organisatoriske, HRM og arbeidsplass-praksiser kan bidra til varig inkludering av utsatte grupper i små og mellomstore bedrifter.
 • utvikle ny kunnskap om hvordan tjenesteytere kan imøtekomme støttebehovet til små og mellomstore bedrifter vedrørende inkludering av sårbare grupper.
 • utvide kunnskapen nevnt over ved å utvikle og teste en teoretisk modell for arbeidsgivers engasjement og arbeidsplass-praksiser.
 • utvikle ny kunnskap om hvordan små og mellomstore bedrifter håndterer aktiv arbeidsmarkedspolitikk i ulike velferdsregimer (Norge og Nederland).
 • utvikle et sett med verktøy for ledere i små og mellomstore bedrifter vedrørende varig inkludering av sårbare grupper.

Prosjektet bruker flere metoder (kvalitative casestudier, spørreundersøkelser, litteratur-studier) og involverer en nasjonal sammenligning av Norge og Nederland. Prosjektet vil bli utført i dialog med interessegrupper i samfunnet.

For mer informasjon om prosjektet, vennligst besøk prosjektets hjemmeside ENGAGE. Prosjektbeskrivelsen kan også sendes ved forespørsel.

Beskrivelse av stillingen

PhD-stillingen forventes å være relevant for prosjektets målsetninger. PhD-stillingen har et særlig ansvar for studiene i Norge, men kan også involvere studier som sammenligner med Norge og Nederland. PhD-en bør involvere både kvalitative og kvantitative metoder.

Søkere forventes å utvikle en skisse (maks 5 sider) av et stipendiatprosjekt, som uttrykker og forklarer stipendiatprosjektets relevans for resten av prosjektet. Skissen bør også beskrive hvordan PhD-prosjektet relaterer til tidligere forskning, i tillegg til bruk av teoretisk(e) perspektiv(er) og metode(r). Endelig utvikling av PhD-prosjektsbeskrivelsen vil foregå etter ansettelse, i samarbeid med de andre prosjektdeltagerne.

PhD-stipendiaten blir midlertidig ansatt ved AFI, OsloMet. I tillegg til å bli del av prosjektgruppen ENGAGE vil hun/han også være del av forskningsgruppen «Velferdsstatens organisering» ved AFI.

Stipendiatperioden vil vare i tre år.

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad (120ETCS og minst B er påkrevd) i et relevant felt, som sosiologi, statsvitenskap, offentlig administrasjon, organisasjonsvitenskap, ledelse, helse, sosialt arbeid eller lignende.
 • Gode/utmerkede språkkunnskaper i engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk).

Forhåndskrav

 • ansettelse er regulert av Regler for vilkår og betingelser for ansettelse av postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.
 • du forventes å fullføre doktorgraden innen stipendiatperioden.
 • ditt arbeidssted vil være AFI
 • ansettelse forutsetter opptak til doktorgradsprogrammet, enten ved Sosialt arbeid og sosialpolitikk eller Senter for profesjonsstudier, før tiltredelse. Les mer om doktorgradsprogrammet her: Sosialt arbeid og sosialpolitikk og Profesjonsstudier
 • søknad til et av programmene kan kun sendes etter at stillingen som doktorgradsstipendiat har blitt tilbudt
 • søkere som tidligere har mottatt tilbud om stipendiatstillinger vil bli gitt en lavere prioritet og kan bli valgt ut av prosessen før det sakkyndige utvalget vurderer søknadene.
 • en endelig plan for forskningstreningen skal være godkjent og regulert ved kontrakt innen tre måneder etter tiltredelse.

Vi ser etter deg som har/er

 • erfaring med eller kunnskap om kvalitative eller kvantitative forskningsmetoder
 • relevant forskningserfaring
 • interesse for å samarbeide i en internasjonal forskningsgruppe
 • interesse for akademisk publisering og deltakelse på internasjonale seminarer/konferanser
 • evne til å jobbe uavhengig
 • gode samarbeidsegenskaper
 • pålitelig

Evaluering

I evalueringen av søkerens vil følgende prioriteres:

 • kvaliteten på PhD-prosjektskissen og dens relevans til prosjektet
 • annet vedlagt materiell (inkludert mastergradsoppgave)
 • relevant praktisk erfaring
 • karakterer fra høyere utdannelse

Sakkyndig utvalg

Et sakkyndig utvalg skal vurdere søknaden din. Du må laste opp følgende dokumenter sammen med din søknad innen søknadsdato:

 • søknadsbrev på engelsk
 • CV, referanser og alle sider av sertifikater/vitnemål. Sertifikatene/vitnemålene må inkludere ECTS karakterer (A-F). Diplomer fra utlandet må oversettes til engelsk av institusjonen som utstedte dem. Utdannelse tatt i utlandet skal med fordel være godkjent i forkant av NOKUT, og en bekreftet kopi av bekreftelsesbrevet skal vedlegges.
 • din masteroppgave eller annet vitenskapelig arbeid som du vil at utvalget skal vurdere (maks 5)
 • en liste over dine publikasjoner (hvis relevant)
 • offisiell språktestrapport (søkere fra de nordiske landene og søkere med en engelsk som morsmål kan se bort i fra dette).

Originale dokumenter og gyldig pass må fremvises hvis du blir kalt inn til intervju. OsloMet inspiserer dokumentasjonen for å sørge for at kandidater får en grundig evaluering og for å sikre en rettferdig konkurranse. Hvis et vitnemål ikke er tilgjengelig ved søknadsfristen må du sørge for en utskrift av dine siste karakterer og ettersende originalvitnemålet med post.

Hvis du har dokumenter som ikke kan lastes opp digitalt, vennligst kontakt Christina Lindskog på epost, [email protected]

Vennligst merk at ufullstendige søknader ikke vil bli vurdert. Søknaden må uttrykke din motivasjon for å søke på stillingen og hva som gjør at nettopp du passer til å utføre dette PhD-arbeidet.

Vi tilbyr

 • en spennende jobbmulighet ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for profesjonell utvikling i et kreativt forskningsmiljø
 • deltakelse i en aktiv, interdisiplinær arbeidsgruppe med muligheter for internasjonale opphold og samarbeid.
 • gunstige pensjonsprogram med Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger
 • gratis norskkurs for ansatte
 • arbeidssted i sentrum av Oslo med mange kulturelle tilbud

Det er viktig for OsloMet å reflektere regionens innbyggere og alle kvalifiserte kandidater ønskes velkommen til å søke. Vi gjør aktive tiltak for å sørge for at OsloMet er en inklusiv arbeidsplass og for å tilpasse arbeidsplassen etter behov. Du må gjerne også søke hos oss hvis du har hatt opphold i arbeidsliv, studier eller praksis.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Referansenummer: 20/05231

Søk på stillingen

Kontakt

Søknadsfrist. 24.08.2020