LEDIG STILLING VED OSLOMET

Rådgiver / seniorrådgiver til oppdragsadministrasjonen

Søknadsfrist: 21.08.2022

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Er du interessert i kompetanseutvikling i utdanningsløpet fra barnehage til yrkesfag? Vi søker nå etter rådgiver/seniorrådgiver til oppdragsadministrasjonen

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Fakultetsadministrasjonen med ca. 100 medarbeidere utgjør litt under 20% av fakultetets ansatte. Virksomheten omfatter administrasjon av studier, praksis, forskning og utvikling, oppdrag, kommunikasjon, økonomi og HR. Administrasjonen jobber tverrfaglig og i nært samarbeid med fakultetets enheter.

Liker du prosjektarbeid? Er du god på koordinering? Har du kjennskap til etter- og videreutdanning? Er du i tillegg lyttende og god på relasjoner er dette kanskje jobben for deg. Vi har inntil to stillinger ledige som rådgiver/seniorrådgiver i Seksjon for oppdragsadministrasjon. Den ene er fast, og den andre er et mulig vikariat med ett års varighet fra oppstart.

Departementene og direktoratene utformer strategier for kvalitet- og kompetanseutvikling gjennom ulike etter- og videreutdanningstiltak basert på regjeringens politiske beslutninger (f.eks. Kompetanse for fremtidens barnehage, Kompetanse for kvalitet, Yrkesfaglærerløftet, Lærerutdanning 2025). Strategiene utløser statlige bevilgninger som gjennom anbudskonkurranser finansierer utdanningstiltak, kurs og forskningsbasert støtte som fakultetets kompetanse og vitenskapelige ressurser kan bistå med.

Arbeid med satsingene synliggjør fakultetets samfunnsoppdrag. Stillingen gir dermed også et innblikk i hvordan politiske beslutninger blir gjennomført i praksis, innen utdanningssektoren.

Seksjon for oppdragsadministrasjon er en administrativ seksjon ved LUI, og bistår instituttene i å initiere og administrere eksternfinansierte etter- og videreutdanningstiltak gjennom å koordinere anbudsarbeid, administrere tildelinger til etter- og videreutdanninger for hele utdanningssektoren. LUI har en koordinerende rolle i EVU samarbeidet for universitets- og høgskolesektoren i Region ØST (i Oslo og Viken) og spiller en aktiv rolle i samarbeid med Statsforvalteren i Oslo og Viken om tilskuddsordningene for lokal kompetanseutvikling for barnehage og grunnopplæring, og kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

Stillingen rapporterer direkte til seksjonssjef og assisterende seksjonssjef.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil inngå i seksjonens arbeid med

 • å initiere, koordinere og administrere etter- og videreutdanningsprosjekter i samarbeid med vitenskapelige prosjektledere, andre administrative enheter og eksterne samarbeidspartnere.

Dette betyr varierte arbeidsdager med oppgaver som bl.a:

 • koordinere anbudsarbeid inkludert budsjettering og økonomioppfølging
 • saksbehandling, innkjøp og rapportering
 • brukerrettet kundebehandling for potensielle oppdragsgivere og andre eksterne og interne samarbeidspartnere
 • praktisk tilrettelegging ved kurs og konferanser
 • markedsføring og informasjonsarbeid gjennom oppfølging av nettsider og andre digitale verktøy, samt sosiale medier
 • Kvalitetssikring av korrekt bruk av relevant lovverk og regelverk, inkludert personvern

Alle i seksjonen vil, i tillegg til de spesifikke oppgavene i sine stillinger, måtte ta del i andre administrative oppgaver etter behov. Det kan være aktuelt med justeringer av arbeidsoppgavene og arbeidsfordeling i seksjonsteamet ut fra tidsramme, omfang og type oppdrag seksjonen til enhver tid har ansvar for.

Vi søker deg som har

 • høyere utdanning på minimum bachelornivå
 • For å kvalifisere som rådgiver 1434 kreves det universitets- eller høgskoleutdanning, minst bachelorgrad, samt relevant praksis og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid. Meget god og relevant praksis kan kompensere for kravet om formell utdanning.
 • For å kvalifisere som seniorrådgiver 1364 kreves det universitets- eller høgskoleutdanning, fortrinnsvis mastergrad. Videre kreves lang og relevant praksis og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid.
 • administrativ arbeidserfaring fra utdanningssektoren, gjerne fra barnehage, grunnskole eller yrkesfag
 • kjennskap til og interesse for kompetanseutvikling i utdanningssektoren
 • gode digitale ferdigheter
 • god systemforståelse
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig
 • kjennskap til budsjett og økonomiarbeid vil være en fordel

Vi ønsker deg som

Ser muligheter, er fleksibel, kreativ og systematisk. Arbeidsoppgavene innebærer tett kontakt med samarbeidspartnere internt og eksternt, dialog og oppfølging av kunder: Du må være kvalitetsbevisst og ha evnen til å jobbe både selvstendig og i team. Det er viktig at du arbeider målrettet og strukturert, og takler høyt arbeidspress i perioder.

Det vil være en fordel med erfaring fra eller kjennskap til organisering og koordinering av kompetanseutviklingstiltak for utdanningssektoren. Det vil bli lagt stor vekt på personlige egenskaper.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg

 • et godt arbeidsmiljø med høy grad av trivsel og samhold
 • et miljø med kompetente og engasjerte medarbeidere
 • varierte arbeidsoppgaver med handlingsrom til selvstendig arbeid og initiativ
 • mulighet til å påvirke kvalitet- og kompetanseutvikling i utdanningssektoren
 • arbeid ved et av landets største lærerutdanninger med høy kompetanse og viktig samfunnsoppdrag
 • et mangfoldig kulturtilbud
 • trening i arbeidstiden og rimelig treningstilbud gjennom vårt bedriftsidrettslag
 • et variert kurstilbud gjennom det interne kompetanseutviklingstilbudet OsloMet-akademiet
 • arbeidsplass campus Pilestredet og campus Kjeller avhengig av arbeidsoppgaver
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og muligheter for hjemmekontor etter nærmere avtale

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet-storbyuniversitetet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Seksjonssjef, Bruna Bruce, 67 23 74 89/ 901 75 587

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1434 rådgiver, fra lønnstrinn 50-66, tilsvarende kr 461 300-604 700 pr. r, eller som 1364 seniorrådgiver med lønn fra lønnstrinn 60 til 74, tilsvarende fra kr 543 500-702 100 per år For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen "Logg inn og søk stillingen".

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment). Besøk OsloMet på LinkedIn.

Referansenummer: 22/04781

Logg inn og søk stillingen

Powered by Labrador CMS