LEDIG STILLING VED OSLOMET

Rådgiver i stab - Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)

Søknadsfrist: 17.09.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO). Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Fakultetsadministrasjonen med ca. 100 medarbeidere utgjør litt under 20% av fakultetets ansatte. Virksomheten omfatter administrasjon av studier, praksis, forskning og utvikling, oppdrag, kommunikasjon, økonomi og HR. Administrasjonen jobber tverrfaglig og i nært samarbeid med fakultetets enheter.

Rådgiver i stab - Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier har to ledige faste stillinger i 100 % som rådgiver i fakultetets stab.

Stillingene har som funksjon å understøtte dekanens arbeid, og er organisatorisk plassert i stab med fakultetsdirektør som personalansvarlig.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

 • gjennomføre møteplanlegging, referatføring, arrangementer, bestillinger og andre administrative støtteprosesser
 • planlegge tidslinjer og følge opp prosesser og prosjekter
 • behandle saksfremlegg og kommunisere med saksbehandlere og ledere
 • selvstendig saksbehandling

Vi søker deg som har

 • mastergrad
 • erfaring fra lederstøtteoppgaver
 • god organisasjons- og virksomhetsforståelse
 • erfaring fra universitets- og høyskolesektoren
 • god muntlig og meget god skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • god digital kompetanse og evne til å sette deg raskt inn i nye systemer

Vi ønsker deg som

 • har gode analytiske evner
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er detaljorientert og har en strukturert arbeidsform
 • arbeider selvstendig, men fungerer også godt i team
 • har evne til å se muligheter, er løsningsorientert og fleksibel
 • har høy arbeidskapasitet og kan håndtere flere parallelle oppgaver

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen, dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring, er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • en spennende jobb på Norges tredje største universitet
 • muligheter for faglig utvikling
 • et miljø med kompetente og engasjerte medarbeidere
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • et mangfoldig kulturtilbud
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autoriserte. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informajson om stillingen kan du kontakte:

 • fakultetsdirektør Jarle V. Traavik, tlf. 67 23 69 12

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ 1434 Rådgiver, ltr. 50-66 kroner 461 300-604 700 pr. år.

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Referansenummer: 21/09430

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS