Ledig stilling ved OsloMet

Professor i byanalyse (Urban Analytics)

Søknadsfrist: 20.08.2020

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.


Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.


Institutt for bygg- og energiteknikk tilbyr bachelorstudium i ingeniørutdanning og et masterstudium, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter. Instituttet har om lag 38 ansatte og om lag 600 studenter.

I en tid med big data og smarte byer blir tilgang til store mengder data disponibel for planleggere, beslutningstakere og lokalsamfunn. Mulighetene til å ta i bruk disse dataene i beslutningsprosesser vil påvirke planleggingen av våre fremtidige byer. Institutt for bygg- og energiteknikk har en ledig fast stilling som professor i byanalyse (Urban Analytics). Denne stillingen vil fokusere på forskning og undervisning relatert til byanalyse, knytte sivilingeniørfeltets forskning innen bærekraftig transport, bærekraftig byutvikling og planlegging til andre relevante felt som informatikk, smart byutvikling og intelligente transportsystemer.

Institutt Bygg- og Energiteknikk utvikler et nytt masterprogram "Smart Mobility and Urban Analytics" ved vårt Fakultet for Teknologi, Kunst og Design. Urban Analytics og Smart Mobility feltet vil fokusere på å utvikle og anvende innovative teknikker for innsamling, analyse og visualisering av urbane data. Masterprogrammet vil tilby studentene kompetanse i banebrytende teorier og teknikker innen datavitenskap som vektlegger visualisering, modellering og simulering ved bl a bruk av GIS, Space Syntax og virtuelle miljøer, statistisk analyse og modellering. Kandidatene til dette masterprogrammet vil kunne fortsette å utvikle kompetanse i et doktorgradsprogram etter endt master eller satse på en karriere innen geodatavitenskap, GIS eller bærekraftig byutvikling.

Vår tverrfaglige forskergruppe drar nytte av kompetanse innen nye datateknologier i datavitenskap, matematisk modellering, universell utforming av IKT, bærekraftig byplanlegging, innovasjon og infrastruktur-BIM, arkitektur, byggmiljø og transportstudier.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

 • planlegge, utvikle og levere kurs på, master- og doktorgradsnivå, inkludert undervisning, veiledning og sensurering
 • bidra i utviklingen av nytt master- og doktorgradsprogram innen Ingeniørvitenskap
 • initiere og drive forskning innen byanalyse, knytte sivilingeniørfeltets forskning innen bærekraftig transport, bærekraftig byutvikling og planlegging til andre relevante felt som informatikk, smart byutvikling og intelligente transportsystemer.
 • formidle forskningsresultater både i faglige kanaler og for allmennheten
 • utføre administrative oppgaver relatert til utdannings-, forsknings- og innovasjonsaktiviteter
 • bidra aktivt til utviklingen av instituttet og OsloMet generelt
 • initiere utviklingen av forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering
 • ta initiativ til og videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

Kvalifikasjonskrav:

 • professorkomptetanse innen byanalyse (Urban Analytics)
 • PhD i byanalyse, urban analytics, GIS, beregningsgeografi, urban modellering, urban planlegging eller et relevant felt knyttet til dataanalyse eller maskinlæring
 • dokumentert forskningsarbeid og publikasjoner innen urban analytics, beregningsgeografi, urban modellering, urban planlegging eller et relevant felt knyttet til dataanalyse eller maskinlæring
 • erfaring med forskningsnettverk og ledelse av eksternt finansierte prosjekter
 • erfaring fra internasjonalt forskningssamarbeid
 • erfaring med faglig ledelse innen akademia
 • erfaring med undervisning og veiledning universitets- og høyskolenivå
 • erfaring fra samarbeid med industri
 • Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk. Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i skandinavisk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2.
 • Søker må kunne dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Kriterier for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse fremgår av OsloMets retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.

Ved vurdering av søkerne vil vi legge vekt på:

 • forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen. Vitenskapelig produksjon fra de siste seks årene vil bli vektlagt.
 • erfaring med forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • nysgjerrighet og en ambisjon for å utvikle seg som akademisk leder
 • fleksibilitet og evne til å tilpasse undervisning og forskning til behovene til OsloMet og instituttet, inkludert tverrfaglig samarbeid
 • pedagogiske evner og undervisningserfaring, samt interesse for digitale og innovative pedagogiske teknikker og praksis
 • evne til å bygge fagmiljøer og nettverk, forskningsprosjekter og til å demonstrere nytenkning og innovasjon
 • I tillegg til å beherske banebrytende teknikker innen datavitenskap (helst Space Syntax), foretrekkes det at kandidaten har bakgrunn fra forskning og undervisning i et eller flere av følgende emner:
  • o Smart miljømodellering, overvåking, prediksjon og analyse
  • o Smarte verktøy, IoT
  • o Smarte samfunn og nabolag
  • o Modellering av sikkerhet og personvern for smart city
  • o Bruksområder og bransjepraksis
  • o Urbant lokalt klima CFD-modellering og simulering

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komite. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV (inkludert lærings- og veiledningserfaring og navn og kontaktinformasjon for minst tre referanser)
 • komplett liste over publikasjoner
 • kopier av attester / vitnemål (inkludert formell utdanning i pedagogikk, hvis aktuelt)
 • opptil ti vitenskapelige artikler i fulltekst, levert sammen med en innholdsfortegnelse og en kort introduksjon som belyser relevansen av hver artikkel for stillingen og en detaljert beskrivelse av bidraget til artikkelen fra søkeren
 • faglige dokumenter inkludert doktorgradsavhandlingen
 • en tekst (inntil 2 sider) som skisserer kandidatens relevante pedagogiske erfaring og planer for pedagogisk aktivitet og utvikling i stillingen
 • en tekst (inntil 2 sider) som beskriver kandidatens relevante forskning og planer for forskningsaktivitet i stillingen. Denne oversikten skal inneholde en oversikt over eksisterende prosjekter og forskningssamarbeid
 • annen relevant dokumentasjon

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen.

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt [email protected]

Dersom det ikke melder seg søkere med professorkompetanse, kan det blir aktuelt å ansette midlertidig i stilling som professor, med krav om kvalifisering for fast ansettelse innen tre år.

Vil tilbyr:

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe
 • mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskingsmiljø
 • kontakt med mangfoldig studentgruppe
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1013 professor, lønnstrinn 75-84, dvs kroner 704 900– 906 000 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”Logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 20.08.2020

Ref. no: 20/05270

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Logg inn og søk stillingen

Powered by Labrador CMS