LEDIG STILLING VED OSLOMET

PhD-stipendiat i kvanteberegninger og kvante-AI anvendt på komplekse optimaliseringsproblemer

Søknadsfrist: 21.01.2022

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for informasjonsteknologi tilbyr tre bachelorstudier, et masterstudium og er delaktig i et tverrfaglig doktorgradsstudium. Vitenskapelige ansatte ved instituttet forsker innen et bredt spekter av fagområder, inkludert informatikk, naturvitenskap, innovasjon og ledelse. Studenter og forskere er også involvert i et økende antall tverrfaglige aktiviteter ved universitetet.

Fakultet for teknologi, kunst og design, institutt for informasjonsteknologi har ledig en åremålsstilling som stipendiat.

Institutt for informasjonsteknologi tilbyr tre bachelorstudier, et masterstudium og er delaktig i et tverrfaglig doktorgradsstudium. Vitenskapelige ansatte ved instituttet forsker innen et bredt spekter av fagområder, inkludert informatikk, naturvitenskap, innovasjon og ledelse. Studenter og forskere er også involvert i et økende antall tverrfaglige aktiviteter ved universitetet.

Institutt for informasjonsteknologi tilbyr tre bachelor-program og en master-utdanning, i tillegg til forsknings- og utviklingsaktiviteter. Instituttet har omtrent 1500 studenter og 60 ansatte.

Arbeidsbeskrivelse

Stipendiaten vil være ansatt ved Institutt for informasjonsteknologi og tilknyttet OsloMet/SimulaMet AI Lab, og arbeide innen det fremragende forskningsmiljøet NordSTAR Nordic Center for Sustainable and Trustworthy Artificial Intelligence Research, som holder til på OsloMet og inkluderer partnere fra flere andre forskningssentre og universiteter i Norge, som Simula Research Laboratory og Norgesteknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Moderne AI kan dokumentere imponerende resultater som til og med overgår mennesker i mange tilfeller. Metodene har imidlertidig mange utfordringer som begrenser tilliten til metodene når de blir anvendt i praksis. NordSTAR har som mål å forbedre AI-metodenes troverdighet ved å ta tak i fire utfordringer: 1) Det er vanligvis vanskelig å forstå hvilke mekanismer i komplekse AI-metoder som leder til prediksjonene, 2) viktige menneskelige faktorer er involvert når AI anvendes, både lovmessig og etisk, 3) metodene kan vanligvis selv ikke kvantifisere hvor sikre de er på sine beslutninger, 4) det å kjøre store og komplekse maskinlæringssystemer åpner opp for en rekke sikkerhetsproblemstillinger.

NordSTAR omfatter 5 viktige forskningsområder:

 • Modeller man kan forklare og forstå (ledet av Hugo Hammer)
 • Menneskelige faktorer i kunstig intelligens (ledet av Elena Parmiggiani)
 • Sikkerhet, trygghet og pålitelighet (ledet av Ahmed Elmokashfi)
 • Biologisk inspirerte systemer for beregning (ledet av Stefano Nichele)
 • Kvante-AI (ledet av Sergiy Denysov)

Kandidatenes prosjekt er en del av NordSTAR’s mål og utfordringer, og fokuserer på anvendelse av kvanteberegningsteknologier for å løse komplekse optimaliseringsproblemer.

Kvantedatamaskiner har allerede vist sitt potensiale til å kunne løse komplekse optimaliseringsproblemer mye raskere enn selv de største av dagens superdatamaskiner. Samtidig står vi nå ovenfor noen vanskelige optimaliseringsproblemer som ikke har blitt konstruert teoretisk, men som oppsto som følge av praktiske behov. Biologiske prosessbaserte matematiske modeller kan øke effektiviteten til eksisterende kreftterapi dramatisk når de blir intialisert og kalibrert med pasientspesifikke data. Men selv relativt enkle modeller kan lede til optimaliseringsproblemer av en slik kompleksitet at eksakte løsninger ikke finnes. Tilmærmede algoritmer, som simulert annealing, har blitt brukt, men de krever ofte for lang beregningstid, selv når de resulterende algoritmene kjøres på superdatamaskiner. Samtidig er det opplagt at en slik tilnærmingsmetode bare vil være relevant i en klinisk setting om tiden man trenger for å løse optimaliseringsproblemet er av sammestørrelsesorden som tiden som står til rådighet før man må ta en klinisk avgjørelse. I dag er det en vesentlig forskjell mellom disse størrelsene. I denne sammenheng, til tross for å være umodne teknologier, utgjør kvanteberegninger og kvante-AI et lovende perspektiv.

Prosjektet forventer tverrfaglig samarbeid innen NordSTAR-gruppen såvel som mellom NordSTAR’s forskingssamarbeidspartnere ved OsloMet, inkludert forskingsgruppene Matematisk modellering og Applied Artificial Intelligence, Kreftmodelleringsgruppen ved Institutt for medisinske basalfag (Universitet I Oslo) og andre norske partnere som Simula Research Lab.

For ytterlige informasjon, ta kontakt med veilederne:

Stillingen gjelder for en periode på tre eller fire år. En fire-års periode inkluderer 25% pliktarbeid (undervisning, lab eller veiledning ved instituttet). Avgjørelsen om 3- eller 4-års stilling vil bli tatt som en del av intervjuprosessen. En søker som får tilslag bør ha som mål å fullføre PhD-programmet og oppnå en PhD innenfor disse tidsrammer.

Stillingen vil være tilgjengelig fra 01.04. 2022.

Kvalifikasjonskrav

Vi ser etter entusiastiske kandidater med en mastergrad innen informatikk, fysikk ellermatematikk.

Kandidaten må

 • ha fullført en mastergrad (tilsvarende 120 ECT) med gjennomsnittskarakter Beller bedre og en bachelorgrad med karakter C eller bedre innen et område somer relevant for PhD-prosjektet.
 • ha utmerket engelsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • være kjent med vitenskaplig programmering og programmering i Python, C++,MATLAB eller tilsvarende.Ph.d-kandidaten må søke og få godkjent opptak til ph.d-programmet ved fakultetet innen 3 mnd.

For ansettelse i stilling som stipendiat er det en forutsetning at du får opptak til ph.d.-programmet innen ingeniørvitenskap innen tre måneder etter oppstart, jf. Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved OsloMet.

Kandidater som alt har en PhD-grad innen dette eller et nærliggende fagfelt kan ikke søke.

En søker som får tilslag forventes å ta aktiv del i forskningen ved NordSTAR.

Det vil være en fordel om kandidaten:

 • er kjent med grunnleggende maskinlæring (ML), optimalisering og AI-teori
 • er kjent med grunnleggende kvanteberegninger eller kvantefysikk
 • har evne til å jobbe tverrfaglig

Evne til og interesse for å popularisere forskning vil også betraktes som en fordel.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig komité

Søkerne vil bli evaluert av en sakkyndig komité. Alle søknader blir gjennomgått av fakultetet før søknadspapirene sendes til komiteen. Søknader fra søkere som ikke er kvalifisert vil ikke sendes til bedømming.

Når kvalifiserte søkere vurderes og rangeres, vil det bli lagt vekt på følgende:

 • Tidligere vitenskapelig forsking (hvis relevant).
 • Erfaring fra tidligere forskingsaktivitet og deltagelse i forskningsprosjekter.
 • Erfaring fra undervisning og/eller veiledning på høgskole eller universitetsnivå.

Søknaden

For å bli vurdert for stillingen, må du laste opp følgende dokumenter sammen med søknaden din før tidsfristen:

 • Søknadsbrev, som forklarer hvorfor du søker og forklarer hvorfor akkurat du er kvalifisert for denne stillingen.
 • CV, referanser og alle sider av alle vitnemål og attester. Vitnemål og attester må inkludere studiepoeng og karakterer(A–F). Bemerk at en beskrivelse av karaktersystemet ved universitetet/landet du tok din grad må inkluderes. Dette må være et offentlig dokument med et stempel fra ditt universitet. Utenlandske diplomer må oversettes til engelsk av institusjonen som har gitt diplomet. Utdannelse tatt i utlandet må godkjennes på forhånd av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), og en autorisert kopi av brevet må være vedlagt.
 • Kopi av MSc avhandling og andre artikler eller publikasjoner du ønsker skal blitatt i betraktning.
 • Fullstendig publikasjonsliste, hvis relevant.
 • Navn og kontaktinformasjon til minst 2 referanser.
 • Søkere fra land hvor engelsk ikke er førstespråk må kunne vise fram resultatet av en offisiell språktest. Følgende søkere er unntatt fra dette språkkravet:
  • Søkere fra EU/EØS-LAND.
  • Søkere som har fullført minst ett års studier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA.
  • Søkere som har et “International Baccalaureate (IB)”-vitnemål.
 • Følgende tester kvalifiserer som slik dokumentasjon: TOEFL, IELTS eller Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) eller Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE). Minimum score er:
  • TOEFL: 600 (papirbasert test), 92 (Internett-basert test)
  • IELTS: 6,5, uten seksjoner lavere enn 5,5 (bare akademisk IELTS-test er akseptert)

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Legg merke til at ufullstendige søknader ikke vil bli vurdert.

Vi kan tilby

 • En spennende jobb ved Norges tredje største og mest urbane universitet.
 • Mulighet til å være en del av et dynamisk profesjonelt miljø og et unikt akademisk nettverk.
 • Gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse.
 • Gode velferdsordninger.
 • En arbeidsplass plassert i Oslo sentrum med mange kulturtilbud.

Informasjon om å bo og jobbe i Oslo finner du her.

Ytterligere informasjon

For ytterligere informasjon om stillingen, ta kontakt med:

Lønn

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017 stipendiat, lønnstrinn 54, NOK 491 200. Det blir trukket 2 % i pensjonstrekk til Statens pensjonskasse.

Stillingen er i samsvar med regjeringen sin holdning om at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal reflektere mangfoldet i befolkningen. Derfor oppfordrer vi kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn eller funksjonsnedsettelse til å søke. OsloMet skal ha et inkluderende arbeidsliv og opererer i samsvar med den norske Inkluderende arbeidsliv (IA)-avtalen.

I følge Offentleglova kan navnet ditt bli publisert på den offentlige søkerlisten selv om du har bedt fritak. Du vil i dette tilfellet bli kontaktet før navnet ditt blir publisert.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”Logg inn og søk stillingen”.

Ref: 21/04465

Søknadsfrist: 21. januar 2022

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Logg inn og søk stillingen

Powered by Labrador CMS