Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Vitenskapelig assistent - Senter for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon (LCBC)

Søknadsfrist 20.11.2018

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Psykologisk institutt er det eldste psykologiske instituttet i Norge. Forskningen ved instituttet er internasjonalt rettet med flere internasjonale samarbeidsprosjekter, og avspeilerpsykologiens mangfold og kontaktflate med andre vitenskapelige disipliner, i medisin, humaniora og samfunnsfag. Studietilbudet i psykologi omfatter profesjonsstudiet i psykologi, samt et bachelor- og mastergradsprogram. I tillegg har instituttet en forskerutdanning (Ph.D.-grad) med 140 registrerte kandidater. Instituttet har en stab på 75 faste vitenskapelig ansatte, ca. 70 stipendiater og postdoktorer, og en teknisk/administrativ stab på 22 personer.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Det er ledig en stilling som vitenskapelig assistent ved Senter for Livsløpsendringer i hjerne og kognisjon (LCBC, www.oslobrains.no), ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. Stillingen er knyttet til et prosjekt for mobilapplikasjoner til bruk i hukommelsesforskning. Tilsettingen er fulltid i ett år, med mulighet for forlengelse.

Mer om stillingen

Forskningssenteret

LCBC er et aktivt, tverrfaglig forskningssenter med rundt 25 fulltidsstillinger, inkludert 5 professorer/førsteamanuensiser, 3 postdoktorer, 6 stipendiater, 5 ingeniører og forskere og 7 vitenskapelige assistenter, i tillegg til støttepersonell og assosierte internasjonale forskere.

Vårt overordnede forskningsmål er å bidra til bedre forståelse av endringer i hjernen og kognitive funksjoner fra fødsel, gjennom utvikling og til høy alder, i friske personer og i pasientgrupper.

Prosjekter ved LCBC

LCBC driver flere store longitudinelle forskningsprosjekter der omkring 1000 deltagere følges med gjentatte undersøkelser. Disse undersøkelsene inkluderer kognitive og nevropsykologiske undersøkelser, hjerneavbildning og en rekke andre psykologiske og biologiske mål. Formålet med prosjektene er bedre å forstå hvilke endringer i hjernen og våre kognitive funksjoner som skjer gjennom utvikling og gjennom voksenlivet, og å finne ut hvilke faktorer som ser ut til å være av størst betydning. Prosjektene ved LCBC er finansiert fra Det europeiske forskningsrådet, Norges forskningsråd, Nasjonalforeningen for folkehelse, Psykologisk Institutt og Universitetet i Oslo.

Arbeidsoppgaver

Du vil arbeide med utvikling, testing og pilotering av mobilapplikasjoner i samarbeid med forskere ved LCBC.

Samtidig er det forventet at du bidrar til rekruttering, innkalling, og oppfølging av deltagere, gjennomføring av nevrokognitive tester og andre undersøkelser, samt å motta og ivareta deltagere ved MR-undersøkelser.

Kvalifikasjonskrav

 • LCBC har ambisjoner om å være et internasjonalt ledende forskningssenter. Søkere vil bli valgt ut i tråd med denne ambisjonen.
 • Gjennomført profesjonsstudium eller mastergrad innen relevante fagområder, gjerne psykologi, nevrovitenskap eller medisin.
 • Fremragende norsk og engelsk fremstillingsevne
 • Evne til å arbeide mot overordnede mål, ta eierskap til oppgaver, og selvstendig innhente informasjon og ta beslutninger
 • Ha et sterkt ønske om å jobbe innen kognitiv nevrovitenskap, evne til å lære og til å raskt sette seg inn i nytt fagstoff og teknologi

Det teller positivt om du har kjennskap til: Nevropsykologi og nevropsykologisk testmetodikk, MR/fMRI, Linux, og programvareutvikling (Java/React).

I vurderingen av søkerne vil det bli lagt vekt på faglig bakgrunn, motivasjon for å søke stillingen og personlige egenskaper. Det vil bli gjennomført intervju med utvalgte kandidater.

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev på 1 side, der motivasjonen for å søke stillingen beskrives
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • kopier av vitnemål med karakterutskrift og attester, og eventuelle faglige arbeider som det skal tas hensyn til ved bedømmelsen
 • Minst to referanser

I vurderingen av søkerne vil de bli lagt vekt på faglig bakgrunn, motivasjon for å søke stillingen og personlige egenskaper. Det vil bli gjennomført intervju med utvalgte kandidater.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk “Søk stillingen”. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Andre opplysninger

Samlet ansettelsestid i stilling som vitenskapelig assistent kan ikke overstige to år og stillingen kan ikke besettes av personer som tidligere har vært ansatt i stipendiatstilling eller har oppnådd tilsvarende kompetanse.

Se forskrift om ansettelsesvilkår for ansettelse i utdanningsstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktpersoner

 • Senioringeniør Inge Amlien tlf: +47 97106525
 • Avdelingsleder Stine Dalsøren tlf.: +47 22 84 59 27
 • Kontorsjef Birgitte Bøgh-Olsen tlf.: +47 22 84 51 04

Søk stillingen