SPENNENDE JOBBMULIGHET VED Avdeling for kjemikalietoksikologi VED FOLKEHELSEINSTITUTTET!

Avdelingsdirektør

Søknadsfrist: 21.05.2024

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttets visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, kunnskap og infrastruktur. Infrastruktur omfatter bl.a. registre, helseundersøkelser, biobanker og laboratorievirksomhet. Folkehelseinstituttet er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er i dag om lag 1300 ansatte lokalisert i Oslo, Bergen, Trondheim, Levanger og Tynset.

Folkehelseinstituttet er opptatt av mangfold. Vi ønsker at kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne, hull i CVen, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

Vil du bidra til å styrke kunnskapen om klima, miljø, og helse?

Vi søker en engasjert leder til et spennende og tverrfaglig forskningsmiljø med hovedansvar for helseeffekter av kjemikalier.

Folkehelseinstituttets kjerneoppgaver er kunnskap, beredskap og infrastruktur. Vår rolle er kunnskapsgenerering gjennom forskning og helseovervåking, kunnskapsoppsummeringer, rådgivning og risikovurdering av helseeffekter for myndigheter og befolkningen.

Avdeling for kjemikalietoksikologi er en av fem avdelinger i Område for klima og miljø. Området, med om lag 85 medarbeidere, er et ledende fagmiljø innen humantoksikologi, miljøepidemiologi og human biomonitorering, og har ansvar for å gi helseråd og vurderinger ved kjemikaliehendelser, inkludert rådgivning til kommunene. Avdeling for kjemikalietoksikologi er Norges fremste fagmiljø på helsefare og risikovurderinger av kjemikalier som kan påvirke helsen vår. Vi utarbeider kunnskapsgrunnlaget slik at myndighetene kan regulere kjemikalier befolkningen utsettes for. I tillegg har avdelingen stor forskningsaktivitet innen kjemikaliefeltet som i hovedsak er finansiert av EU-prosjekter. Avdelingens forskningsaktivitet omfatter bruk av avanserte eksperimentelle celle-modeller, omics-teknologi, epidemiologi og systematiske kunnskapsoppsummeringer, med tyngde på fagområdene nevro-, geno- og immunotoksisitet.

Stillingen vil passe for deg som har erfaring fra ledelse og forskning, og som har lyst til å videreutvikle avdelingens fagfelt. Du får personalansvar for om lag 20 medarbeidere som omfatter forskere, teknikere, og master/doktorgrads-/postdoktorstudenter, samt ansvar for daglig ledelse og drift av avdelingen. Som avdelingsdirektør vil du rapportere til områdedirektør, og inngå i ledergruppen i området. Den aktuelle stillingen vil være plassert i Oslo.

Arbeidsoppgaver

 • Personalmessig og administrativ ledelse av avdelingen, samt inngå i områdeledelsen
 • Utvikle avdelingens forskningsaktiviteter og rådgivning innen kjemikaliefeltet
 • Initiere og tilrettelegge for forskning av høy internasjonal kvalitet, og sikre ekstern finansiering
 • Motivere, engasjere og samle fagpersoner med ulik kompetanse
 • Sikre at kunnskap innen avdelingens ansvarsområde blir formidlet til samfunnet
 • Arbeide aktivt for et godt arbeidsmiljø
 • Sikre at faglig utvikling av avdelingen og medarbeiderne er i tråd med utviklingsplaner og strategi for instituttet
 • Bidra til samarbeid og ressursutnyttelse på tvers av instituttets avdelinger og områder 

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra personalledelse vil bli vektlagt
 • Doktorgrad innen biologi, molekylær- eller cellebiologi, toksikologi, farmakologi, medisin eller veterinærmedisin er en fordel
 • Kjennskap til risikovurdering av miljøfaktorer vil bli tillagt vekt
 • Erfaring og interesse for å etablere nettverk med forskningsinstitusjoner og myndigheter er ønskelig
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Vi søker deg som

 • Er en tydelig og trygg leder med god gjennomføringsevne
 • Er strategisk, strukturert og løsningsorientert
 • Har evne til å motivere, inspirere og prioritere
 • Skaper resultater av høy kvalitet
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, samt evne til relasjonsbygging

Vi tilbyr

 • En interessant jobb med varierte oppgaver innenfor et spennende fagfelt
 • En arbeidsplass som har et stort samfunnsansvar og som spiller en viktig rolle for befolkningens helse og trivsel
 • Tverrfaglig, solid og hyggelig fagmiljø
 • Velfungerende ledergruppe med gode muligheter for utvikling
 • Stillingen som avdelingsdirektør lønnes etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner
 • Gode pensjonsordninger, gunstig boliglån og gode forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger
 • Lokalene våre er i stor grad moderne, inndelt i både landskap og mindre kontorer, med møterom som gir gode muligheter for samarbeid

Webcruiter-ID: 4803105120

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

 • Christine Instanes (Fung. områdedirektør), 95900597, christine.instanes@fhi.no
Powered by Labrador CMS