Ledig stilling ved NUPI

Masterstudent

Søknadsfrist: 31.05.2020

Norsk Utenrikspolitisk Institutt

Norsk Utenrikspolitisk Institutt [NUPI] er et ledende miljø innen forskning og informasjon om internasjonale politiske og økonomiske spørsmål, og om forhold av særlig interesse for norsk utenrikspolitikk. NUPI har også et særlig formidlingsansvar til offentligheten om internasjonale forhold.


Instituttet er et forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet og sysselsetter i overkant av 60 årsverk. Vi holder til midt i Oslo sentrum.

Studentengasjement for samfunnsøkonom eller annen samfunnsviter med god kompetanse i kvantitativ metode

Om stillingen

NUPI ønsker å rekruttere en student som vil skrive masteroppgave om utenlandsk eierskap og direkte utenlandske investeringer (FDI) i vestlige vertsland. Studenten vil være tilknyttet forskningsprosjektet Consequences of Investments for National Security (COINS). Vedkommende vil jobbe med å analysere den økonomiske betydningen av slike investeringer, med vekt på å sammenligne FDI fra ulike typer opprinnelsesland som Russland, Kina, Gulfstatene og tradisjonelle vestlige opprinnelsesland.

Mer informasjon om COINS prosjektet finnes her:

https://www.nupi.no/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Consequences-of-Investments-for-National-Security

Kandidaten som blir valgt ut får lønn i 5-6 måneder (avhengig av oppstartstidspunkt) tilsvarende 20 prosent av en full stilling for 1019 Vitenskapelig assistent (kr 6040,- pr måned). Studenten får en kontorplass på NUPI og forventes å delta fullt ut i instituttets faglige og sosiale fellesskap samt å ut utføre arbeidsoppgaver tilsvarende en 20 % stilling. Det vil tilrettelegges slik at dette arbeidet ikke går ut over arbeidet med masteroppgaven. Studenten vil ha en faglig mentor på instituttet og vil være en del av forskningsgruppen Russland, Asia og internasjonal handel og Senter for internasjonal økonomi og handel.

Mer informasjon om våre aktiviteter finnes her:

https://www.nupi.no/nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Senter-for-internasjonal-oekonomi-og-handel.

Vi søker

En student i samfunnsøkonomi eller med annen samfunnsvitenskapelig bakgrunn og god kompetanse i kvantitativ metode. Kriterier for utvelgelse vil være fagsammensetning, karakterer, prosjektskisse og personlig egnethet. I tillegg vil vi vurdere evnen til å oppspore kilder og samle inn data.

Spørsmål om stillingen

For nærmere opplysninger, ta kontakt med:

Vennligst send din søknad via Jobb Norge ved å klikke «Søk stillingen» på denne siden.

Søknaden skal inneholde:

  • Søknadsbrev med en kort prosjektskisse (maks. 2 sider)
  • CV og oversikt over fagsammensetning og karakterer
  • Relevante vitnemål og karakterutskrifter

Søknadsfrist: 31. mai 2020

Tiltredelse: Fortrinnsvis mellom 1. august 2020 og 1. januar 2021 – etter nærmere avtale.

Vi har som mål at vår arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Arbeidsforholdene vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS