Spennende jobbmulighet i forskningslogistikkteam ved NuBU!

Forskningskoordinator (Vikar, 100%)

Søknadsfrist: 08.11.2020

NUBU

NUBU sin målsetting er å medvirke til at sårbare barn og unge og familiene deres får hjelp som er forskningsbasert, relevant og individuelt tilpasset. NUBU har et nasjonalt ansvar for tjenestestøtte gjennom forskning, utvikling og implementering av forskningsbasert praksis.


NUBU er organisert i en forskningsavdeling og to fagutviklingsavdelinger. Forsknings-avdelingen består av forskere og et forskningslogistikkteam. Senteret har totalt ca. 46 ansatte. NUBU er et statsfinansiert datterselskap i NORCE, Norwegian Research Centre AS. Den største finansøren av senteret er Barne- og familiedepartementet, men NUBU mottar også tilskudd fra Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Tilskuddene forvaltes av Barne-, ungdom- og familiedirektoratet (BufDir). Flere prosjekter mottar tilskudd fra Norges Forskningsråd.

Vi søker en motivert og strukturert person til stillingen som forskningskoordinator i NUBUs forskningslogistikkteam med tiltredelse 1. januar 2021 (evt. tidligere). Stillingen er et 100 % vikariat i 12 måneder i et spennende forsknings- og utviklingsmiljø.

Arbeidsoppgavene omfatter:

 • Delta i planlegging og gjennomføring av forskningsprosjekter
 • Datainnsamling, og oppfølging av elektroniske datainnsamlingssystemer
 • Vedlikehold og kvalitetssikring av prosedyrer og rutiner rundt datainnsamlinger
 • Kvalitetssikring av forskningsdata
 • Opprettholde jevnlig kontakt med forskningsdeltagere og samarbeidspartnere
 • Oppdatere og følge opp elektroniske datainnsamlingssystemer
 • Bistå i å skrive/oppdatere søknader til REK, NSD og kontrakter med leverandører og samarbeidspartnere
 • Bistå i søknader om eksterne midler til forskningsprosjekt
 • Internkontroll: bistå ved årlig gjennomgang av pågående forskningsprosjekter og ved oppstart av nye prosjekter.
 • Informasjonsarbeid; nyhetsbrev, oppdatering av egen hjemmeside ol.
 • Planlegging og gjennomføring av fagdager og opplæringsdager
 • Bistå forskningsavdelingen med løpende oppgaver
 • Andre oppgaver kan tillegges ved behov

Vi tilbyr:

 • Vikariat i 100% stilling, 12 måneder fra 1. januar 2021 med mulighet for forlengelse. Det er også mulighet for tiltredelse før 1. januar.
 • Teamarbeid i et inspirerende og kompetent fagmiljø, med hyggelige kollegaer
 • Deltagelse i et viktig og aktuelt forskningsfelt innenfor barnevern og psykisk helse
 • Moderne lokaler sentralt på Majorstuen
 • Lønn etter avtale

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse fra universitet/høyskole på minimum masternivå innen samfunnsvitenskap, humaniora eller helsefag.
 • Erfaring med forskningsarbeid, gjennomføring av datainnsamlinger og kvantitativ/kvalitativ forskning vil bli vektlagt.
 • Erfaring innen forskningsadministrasjon er en fordel.
 • Teknisk kompetanse i bruk av IT verktøy vil bli vektlagt, herunder bruk av Excel og Nettskjema/TSD.

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner, serviceinnstilt og positiv
 • Evne til å arbeide systematisk, nøyaktig og selvstendig
 • Fleksibel

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Kontaktinformasjon:

Søknadsfrist: 8. november, 2020

Send søknad til: [email protected]

Nærmere opplysninger om NUBU finnes på www.nubu.no.

Arbeidsgiver: NUBU - Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Sted: Oslo

Powered by Labrador CMS