Ledig stilling ved Norsk Romsenter (NRS)

Seniorrådgiver - satellitnavigasjon

Søknadsfrist: 25.05.2020

Norsk Romsenter

Norsk Romsenter er et forvaltningsorgan under Nærings- og fiskeridepartementet. Norsk Romsenter er statens strategiske, samordnende og utøvende organ for å sikre en effektiv utnyttelse av verdensrommet til beste for det norske samfunn. Norsk Romsenter er lokalisert i Oslo og har 40 ansatte.

Navigasjonssatellitter spiller en stadig større rolle i det daglige når man skal bestemme sin posisjon, finne veien og for angivelse av presis tid. Norsk maritim virksomhet, og spesielt virksomheten knyttet til kartlegging og utvinning av olje og gass, var tidlig ute med å ta i bruk og se stor nytte av satellittnavigasjon. Satellittnavigasjon har blitt et vesentlig element i samfunnsviktig infrastruktur, og det er også betydelige industriaktiviteter på dette feltet i Norge.

Norge deltar i de europeiske satellittnavigasjonsprogrammene i EU og i European Space Agency. Deltakelsen i EUs romprogrammer skal bidra til at Norge kan påvirke infrastruktur som er viktig for oss. Videre skal Norsk Romsenter jobbe for at norske aktører får den innsikten som er nødvendig for best mulig utnyttelse av EUs satellittprogrammer for norsk industri og norske brukere.

Norsk Romsenter samarbeider tett med en rekke norske etater om ivaretakelse av myndighetsoppgaver knyttet til deltakelsen. Vi jobber også opp mot brukermiljøer om utnyttelse av nye satellittnavigasjonstjenester. Norsk Romsenter forvalter dessuten FoU-midler til utviklingsprosjekter, både nasjonalt og gjennom europeiske programmer.

Norsk Romsenter søker nå etter en seniorrådgiver som kan bidra til å maksimere nytten av Norges deltakelse i EUs satellittnavigasjonsprogrammer.

Stillingen vil inngå i satellittnavigasjonsavdelingen.

Aktuelle arbeidsoppgaver vil være:

 • kartlegge norske interesser innen satellittnavigasjon og bidra til å påvirke utviklingen av de europeiske satellittnavigasjonsprogrammene slik at de ivaretar norske interesser
 • veilede norske bedrifter, brukermiljøer og institutter om europeiske romprogrammer
 • representere Norge i internasjonale komitéer og arbeidsgrupper i romprogrammer
 • delta i avtaleforhandlinger og bistå i oppfølging av inngåtte avtaler
 • bidra i nasjonalt utredningsarbeid innen romsektoren

Utdanning og erfaring:

 • søkeren må minimum ha utdanning tilsvarende mastergradsnivå
 • en velegnet utdanningsbakgrunn for denne stillingen vil f. eks. være innen ingeniørvitenskap eller informasjonsteknologi, kombinert med erfaring fra utredningsarbeid, forvaltning eller næringsliv
 • andre relaterte utdannings- og erfaringsbakgrunner vil kunne komme i betraktning, men realfaglig bakgrunn fra universitet/høyskole er en forutsetning
 • søkeren bør ha minst fem års relevant arbeidserfaring

Personlige egenskaper:

 • analytisk og systematisk, med god formuleringsevne
 • gode samarbeidsegenskaper
 • selvstendig gjennomføringsevne

Arbeidsspråket er norsk, men søkeren må beherske engelsk godt, både muntlig og skriftlig. Søkeren må kunne sikkerhetsklareres. Arbeidet vil kunne medføre en del reisevirksomhet både innenlands og utenlands.

Norsk Romsenter kan tilby:

 • en arbeidsplass hvor vi kombinerer jordnær nytte med «rocket science»
 • spennende arbeidsoppgaver med mulighet for å påvirke utviklingen på et område av stor betydning for Norge
 • sentralt beliggende og nyoppussede kontorer nær kollektivknutepunktet Skøyen i Oslo
 • godt arbeidsmiljø med kolleger som er rause med hverandre, deler kompetanse på tvers og løfter hverandre
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og trening i arbeidstiden

Stillingen lønnes som seniorrådgiver 700.000 – 900.000 kr per år avhengig av utdanning og erfaring.

Kvinner oppfordres til å søke stillingen.

Norsk Romsenter ønsker å være en virksomhet med størst mulig mangfold blant de ansatte. Personer med minoritetsbakgrunn og nedsatt funksjonsevne oppfordres til å søke.

Spørsmål kan rettes til:

 • Avdelingsdirektør Steinar Thomsen 91 10 43 85 eller
 • Personalansvarlig Elin Stange Heikvam 91 12 40 82

Søknad med CV og kopi av vitnemål/attester sendes hit.

Frist: 25. mai 2020.

Webcruiter-ID: 4230142868

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Steinar Thomsen (Avdelingsdirektør), 91 10 43 85
 • Elin Stange Heikvam (Personalansvarlig), 911 24 082