LEDIG STILLING VED NORGES MUSIKKHØGSKOLE

Stipendiatstillinger 2023 – ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid

Søknadsfrist: 01.02.2023

Høgskolen lyser ut inntil tre stipendiatstillinger innenfor skolens ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid. Tilsettingen gjelder for tre år i 100 prosent stiling med tiltredelse 1. september 2023.

Fagområder

NMH inviterer utøvere og komponister til å søke om ph.d.-prosjekter innenfor alle retninger og fagområder av kunstnerisk utviklingsarbeid i utøvende og skapende musikk. Vi søker etter nye prosjekter innen både utøvende og skapende disipliner i alle sjangre og stilarter. Utøvere, komponister og produsenter med prosjekter innen fagfeltet rytmisk musikk i stort (pop, jazz, improvisasjonsmusikk, etnisk musikk, world music og andre tilgrensende sjangre) oppfordres spesielt til å søke.

Opptaksinformasjon for det kunstneriske ph.d.-programmet.

Tverrfaglig fellesskap

NMH har i dag totalt 18 kandidater på ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid, både utøvere og komponister.

Stipendiatene som tas opp på programmet, følger et eget opplæringsprogram på 30 studiepoeng med tre emner og et bredt sammensatt obligatorisk undervisningstilbud som pågår under hele prosjektperioden. Stipendiatene deltar blant annet i emnet i «Den nasjonale forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid», og de vil være del av et tverrfaglig kunstnerisk fellesskap med stipendiater fra andre kunstutdanningsinstitusjoner.I tillegg organiserer NMH obligatoriske emner og aktiviteter for skolens kunststipendiater.

Søkere bes om å sette seg inn i studieplanen og de enkelte emnene og aktivitetene som inngår i den, før søknaden sendes inn

Arne Nordheim senter for kunstnerisk utviklingsarbeid (NordART)

Alle kunstneriske utviklingsprosjekter ved Norges musikkhøgskole er plassert i NordART – Arne Nordheim senter for kunstnerisk utviklingsarbeid.

NordARTs visjoner for kunstnerisk forskning vektlegger en dyptgripende, kritisk og utforskende holdning til kunstneriske målsetninger og problemstillinger. Gjennom vilje til å lære av de ypperste aktørene innen kunstfeltet samt gjennom deling av nyervervet kunnskap, søker NordART å skape utviklingsmuligheter for kunst basert på økt innsikt, refleksjon og forståelse.

Vi tilbyr

Programmet tilbyr en treårig stilling som stipendiat til søkere som har fullført den høyeste kunstutdanningen innenfor fagområdet (normalt master) og leder til kompetanse som førsteamanuensis. Søkeren må kunne dokumentere anerkjent kunstnerisk praksis på internasjonalt nivå og av et visst omfang. Dette kan du lese mer om i forskriften for programmet (lovdata.no).

Generelt

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid er gjeldende for tilsatte ved Norges musikkhøgskole. Det stilles krav om tilstedeværelse/boplikt for stillingen.Det åpnes for at de som ansettes, kan søke om 75 prosent stilling over fire år, og at Utvalg for ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid (KUST) fatter avgjørelsen i slike saker når søknaden fremmes i forbindelse med ansettelsen.

Stillingen lønnes etter statens regulativ som 1017 Stipendiat, med en lønn på kr. 501 200 og 3 prosent årlig stigning i inntil 4 år. Det trekkes 2 prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.NMH tilbyr arbeidsplass ved høgskolen, men vi kan ikke garantere eget kontor, eller samme kontor gjennom hele perioden.Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. Offentlighetsloven paragraf 25, andre ledd. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Søknadsprosessen

Søknadsskjema

Søkere skal bruke eget elektronisk søknadsskjema (lenke under i teksten).

Innhold i søknadsskjema:

  • Kontaktinformasjon og annen formalia
  • Prosjektbeskrivelse på inntil 2000 ord
  • Utdanning
  • CV
  • Tre eksempler på kunstneriske arbeider som er relevante for prosjektet du søker om å få gjennomført (leveres som lenke til avspillingssted)
  • Tidsplan
  • Budsjett

Det er viktig å lese utlysningsteksten og informasjonen i denne nøye.

Her finner du viktig informasjon om opptaksprosessen og retningslinjer for hva søknaden skal inneholde og hvordan den skal utformes.

Frist: 1. februar 2023 kl. 15.00 norsk tid.

Hvor skal du sende søknaden?

Søknaden må sendes til NMH via det elektroniske søknadsskjemaet. Det gjøres oppmerksom på at søknader som ikke er sendt via skjemaet og som ikke følger kravene til søknaden, ikke vil behandles.

Kontakt

Powered by Labrador CMS