LEDIG STILLING VED NORGES MUSIKKHØGSKOLE

Prosjekt- og FoU-rådgiver

Søknadsfrist: 22.05.2022

Norges musikkhøgskole

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.


NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har 834 studenter og 235 årsverk. Les mer på www.nmh.no

Ønsker du deg en spennende jobb med Musikkhøgskolens prosjekter og FoU-arbeid?

Er du den vi søker?

Ved Norges musikkhøgskole er det ledig stilling som FoU-rådgiver i enhet for FoU-administrasjon og prosjektstøtte i Studie- og FoU-seksjonen. Stillingen er nyopprettet. Den som ansettes skal samarbeide med fagmiljøene om utvikling og styrking av eksternfinansierte FoU-aktiviteter og -samarbeid, både nasjonalt og internasjonalt. Vi ønsker å styrke NMHs FoU-felt med en medarbeider som har god kjennskap til musikkfeltet, prosjektledelse og økonomistyring.

FoU-feltet ved NMH har i en lengre periode vært i en rivende utvikling, og det er ventet at både andelen kunstnerisk utviklingsarbeid og området vitenskapelig forskning vil vokse ytterligere de nærmeste årene. NMH har fire FoU-sentre, to doktorgradsprogram og over 100 FoU-prosjekter med ulik innretning og av ulik størrelsesorden.

Arbeidsoppgaver

 • Være et knutepunkt mellom NMHs administrative og faglige FoU-virksomhet
 • Bidra i utviklingen av gode prosjekter i tråd med NMHs profil
 • Være en ressursperson gjennom veiledning og bistand ved utvikling av søknader om støtte til vitenskapelige og kunstneriske FoU-prosjekter
 • Drive frem arbeidet med kostnadsberegning, budsjettering og kontraktarbeid mv. tilknyttet NMHs mange prosjekter og aktiviteter
 • Følge opp eksternfinansierte prosjekter med rapportering, kontraktsendringer og kontakt med aktuelle finansieringskilder
 • Informere og veilede om aktuelle finansieringskilder
 • Bistå FoU-ledelsen i videreutvikling av NMHs strategiske FoU-arbeid
 • Andre forefallende oppgaver knyttet til ekstern virksomhet og interne prosjekter

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, fortrinnsvis på masternivå. Realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet.
 • Erfaring med forskningsadministrativ støtte, herunder budsjettering og prosjektøkonomi, prosjektinitiering og -styring og søknadsskriving.
 • God kjennskap til sentrale aktører for eksternfinansiert virksomhet, som for eksempel Norges forskningsråd, Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) og EU (Horisont Europa og Creative Europe), og deres virkeområder og programmer vil være en fordel.
 • Svært gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig, i tillegg til norsk.
 • Kjennskap til høyere musikk- og/eller kunstutdanningsinstitusjoner er en fordel.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Evne til å ta initiativ og arbeide selvstendig, strategisk og målrettet.
 • Evne til å motivere, initiere, skape kontakt og fremme samarbeid.
 • Evne og vilje til raskt å sette seg inn i nye saksfelt og håndtere komplekse problemstillinger.
 • Kvalitetsbevisst, fleksibel, løsningsorientert og serviceinnstilt.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Generelt

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for ansatte ved Norges musikkhøgskole.

Stillingen lønnes etter statens regulativ som rådgiver, stillingskode 1434, lønnstrinn 57-67 (f.t. kr 516 100 - 615 800 pr. år), eventuelt seniorrådgiver, stillingskode 1364, lønnstrinn 61-71 (f.t.kr 553 500 – 665 700). Fastsettelse av stillingskode og lønn baserer seg på kompetanse og erfaring. For innplassering som seniorrådgiver kreves vanligvis mastergrad og lang relevant praksis. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, alder og funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

For ytterligere informasjon om stillingen, ta kontakt med:

Søknadsfrist: 22.05.2022

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS