LEDIG STILLING VED NORGES MUSIKKHØGSKOLE

FoU-rådgiver - kunstnerisk utviklingsarbeid (KU)

Søknadsfrist: 22.05.2022

Norges musikkhøgskole

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.


NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstuen i Oslo og har 834 studenter og 235 årsverk. Les mer på www.nmh.no

Ønsker du å jobbe med FoU-prosjekter og ph.d.-stipendiater i kunstnerisk utviklingsarbeid?

Er du den vi søker?

Norges musikkhøgskole søker rådgiver til enhet for FoU-administrasjon og prosjektstøtte i Studie- og FoU-seksjonen. Den som ansettes skal samarbeide tett med fagmiljøene og vil få et særlig ansvar for oppfølging av Musikkhøgskolens FoU-prosjekter og ph.d.-program innen kunstnerisk utviklingsarbeid (KU).

FoU-feltet ved NMH har i en lengre periode vært i en rivende utvikling, og det er ventet at både andelen kunstnerisk utviklingsarbeid og området vitenskapelig forskning vil vokse ytterligere de nærmeste årene. NMH har fire FoU-sentre, to doktorgradsprogram og over 100 FoU-prosjekter med ulik innretning og av ulik størrelsesorden.

Arbeidsoppgaver

 • Ha det administrative ansvaret for arbeidet i utvalg for ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid
 • Oppfølging av stipendiater gjennom hele doktorgradsforløpet fra opptak og ansettelse, oppstart, mottak og avslutning (studentkontakt) samt arrangement av disputaser
 • Oppfølging av rutiner/prosedyrer (inkl. studieplan og kursadministrasjon)
 • Gi administrativ støtte til fagmiljøene i utvikling av FoU-prosjekter
 • Følge opp igangsatte FoU-prosjekter. Dette inkluderer blant annet økonomisk oppfølging, rapportering og kontakt med aktuelle finansieringskilder
 • Saksbehandlings- og utredningsoppgaver innen ansvarsområdet
 • Andre løpende oppgaver som er tillagt enheten

Kvalifikasjoner

 • Du som ansettes må ha relevant universitets-/høgskoleutdanning, helst på masternivå. Dokumentert realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet. Musikk i fagkretsen er en fordel.
 • Relevant administrativ erfaring innen FoU-administrasjon, fortrinnsvis fra universitets- og høgskolesektoren, vil bli vektlagt.
 • Erfaring med studieveiledning eller tilsvarende vil være en fordel.
 • Svært gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig, i tillegg til norsk.
 • Erfaring med administrative verktøy og systemer, som Public 360, Unit4, FS, Research Catalogue, eller tilsvarende er en fordel.
 • Kjennskap til høyere musikk- og/eller kunstutdanningsinstitusjoner vil være en fordel.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å ta initiativ og arbeide selvstendig, analytisk, strategisk og målrettet
 • Evne til å motivere, initiere, skape kontakt og fremme samarbeid
 • Evne og vilje til raskt å sette seg inn i nye saksfelt og håndtere komplekse problemstillinger
 • Kvalitetsbevisst, fleksibel, løsningsorientert og serviceinnstilt

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Generelt

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for ansatte ved Norges musikkhøgskole.

Stillingen lønnes etter statens regulativ som rådgiver, stillingskode 1434, lønnstrinn 57-67 ((f.t. kr 516 100 - 615 800 pr. år). Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, alder og funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

For ytterligere informasjon om stillingen, ta kontakt med:

Søknadsfrist: 22.05.2022

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS