Spennende jobbmulighet ved Norges idrettshøgskole!

Controller / prosjektcontroller

Søknadsfrist: 13.04.2023

Norges idrettshøgskole

Norges idrettshøgskole (NIH) er en vitenskapelig høgskole og en av Nordens høyest rangerte utdannings- og forskningsinstitusjoner innen idrettsvitenskap. Vårt samfunnsoppdrag er å drive høyere utdanning, forskning og formidling innen et bredt teoretisk og aktivitetssentrert fagområde.


Vi tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå, og våre studieprogrammer skal dekke samfunnets behov for kompetanse innen idrettsvitenskap. Høgskolen har rundt 1300 studenter og 240 ansatte fordelt på fire faginstitutter, to forskningssentre, seks administrative avdelinger og et bibliotek. Alle NIHs bygg og idrettsanlegg er lokalisert ved Sognsvann, med Nordmarka som nærmeste nabo. Se www.nih.no

Ledig stilling som controller/prosjektcontroller

Controller/prosjektcontroller for eksternt finansierte prosjekter ved Norges idrettshøgskole

Om stillingen

Norges idrettshøgskole (NIH) trenger en dyktig økonom til nyopprettet stilling som controller/prosjektcontroller i avdeling for økonomi og forskningsadministrasjon.

Norges idrettshøgskole har en omsetning på 320 mill. kroner, herav kr 252 mill. ved bevilgning fra Kunnskapsdepartementet, 40 mill. fra eksternt finansierte forskningsprosjekter og 20 mill. i salgs/leieinntekter og andre driftsinntekter.

Avdeling for økonomi og forskningsadministrasjon har ansvar for regnskap, budsjett/økonomistyring, innkjøp og administrativ støtte til eksternt finansierte prosjekter ved høgskolen.

Arbeidsoppgaver

Avdeling for økonomi og forskningsadministrasjon har følgende arbeidsoppgaver:

 • økonomisk og administrativ oppfølging av eksternt finansierte prosjekter
 • være ressursperson for Instituttene og prosjektledere og sikre god dialog mellom økonomi og enhetene
 • være Instituttenes prosjektkontroller, gjennom å assistere prosjektledere og kontorsjefer i ulike økonomiadministrative oppgaver knyttet til drift og rapportering av prosjekt
 • oppdatere prognose og utføre analyse av prosjektportefølje
 • bidra til utarbeiding av søknader og avtaler
 • bidra til utarbeiding av rapporter
 • bidra til nytenking og videreutvikling i organisasjonen innen forvaltning av ekstern finansiering
 • være en ressursperson i fagmiljøet
 • ivareta andre økonomioppgaver etter behov

Ønskelig kompetanse

 • utdanning innen økonomi fra universitet eller høgskoler på masternivå. Dokumentert realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet
 • erfaring med administrativ støtte i EU-prosjekter, NFR-prosjekter og prosjekter finansiert fra andre kilder
 • særdeles god tallforståelse og erfaring med prosjektøkonomi
 • god framstillingsevne både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • generelt gode IT-ferdigheter med spesiell vekt på Excel
 • erfaring med prosjekter finansiert av EUs rammeprogram for forskning (H2020) og prosjekt fra Forskingsrådet (NFR)
 • erfaring fra universitets-/høyskolesektoren inkl. NFR, er en fordel

Personlige egenskaper:

Som controller ønsker vi at du har følgende egenskaper:

 • er strukturert, analytisk og selvstendig
 • nysgjerrig og liker å ta initiativ
 • fleksibel og god til å prioritere
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr:

 • varierte og selvstendige arbeidsoppgaver med god mulighet til faglig utvikling
 • et godt og velfungerende arbeidsmiljø i tverrfaglig samarbeid med andre enheter
 • lønn som seniorrådgiver i stillingskode 1364. Vi tilbyr lønn fra kr 661 400 til kr 745 000. Lønn avhengig av kompetanse og erfaring.
 • gode ordninger for pensjon, lån og forsikring i Statens pensjonskasse
 • trening i arbeidstiden
 • umiddelbar nærhet til T-banestasjon, fri parkering og el-billading med betaling

Annet

NIHs arbeidsstyrke skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Som IA-virksomhet legger vi vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

NIH er omfattet av Offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister.

Søker må begrunne eventuelle ønsker om unntak. Dersom unntak ikke blir akseptert, vil søker varsles og eventuelt ha mulighet til å trekke sin søknad.

Søknaden

Søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev, motivasjon for stillingen
 • CV, fullstendig oversikt over utdanning, praksis, faglig arbeid, kurs m.m.
 • kopier av vitnemål og eventuelle attester
 • liste med 2- 3 referanser (navn, tittel, e-post, telefon nr.)

Ved spørsmål om stillingen ta kontakt med:

 • kontaktperson fag, leder økonomiavd. Kristian Sollesnes, e-post kristians@nih.no, mob. 959 04 600
 • kontaktperson administrasjon, seniorrådgiver Jan Wangen, e-post janwa@nih.no. mob: 414 13 035

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS