LEDIG STILLING VED NORGES FORSKNINGSRÅD

Senior- / spesialrådgiver - Avdeling for instituttpolitikk og sektorsamspill

Søknadsfrist: 03.11.2021

Norges forskningsråd

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale rådgiver i forskningspolitiske spørsmål og fordeler årlig vel elleve milliarder kroner til forskning og innovasjon. Forskningsrådet arbeider for økt internasjonalt samarbeid og økt deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Forskningsrådet skaper møteplasser og dialog mellom forskere, brukere av forskning og aktører som finansierer forskning.

Vil du jobbe med forskningsinstituttenes viktige rolle i det norske forskningssystemet?

Vi søker en senior-/spesialrådgiver som har god kunnskap om norsk instituttsektor og som skal jobbe med forskningsinstituttenes viktige rolle i det norske forskningssystemet. Du vil ha utstrakt kontakt med instituttene og ulike departementer.

Avdeling for instituttpolitikk og sektorsamspill forvalter Forskningsrådets strategiske ansvar for norsk instituttsektor, herunder den statlige grunnfinansieringen til forskingsinstituttene. I tillegg har vi ansvaret for Forskningsrådets investeringer i Sentre for forskningsdrevet innovasjon, Nærings-ph.d. og Offentlig sektor-ph.d. Avdelingen har 12 medarbeidere og fordeler årlig omkring 2,2 milliarder kroner.

Hva blir arbeidsoppgavene dine?

 • Du deltar i utforming og videreutvikling av Forskningsrådets politikk overfor instituttsektoren.
 • Du har dialog med strategisk ledelse i norske forskningsinstitutter og deres interesseorganisasjoner.
 • Du deltar i arbeidet med å oppdatere Forskningsrådets kunnskapsgrunnlag om instituttsektoren.
 • Du deltar i forvaltningen av Forskningsrådets investeringer i forskning.
 • Noe reising må påregnes, anslagsvis 5-10 reisedager i året, primært i Norge.

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter deg som blir inspirert av å skulle finne løsninger på krevende, prinsipielle dilemmaer.

I tillegg har du følgende kompetanse:

 • høyere utdanning, gjerne doktorgrad
 • bred erfaring fra forskning og/eller forskningsledelse og/eller forskningsforvaltning
 • god kunnskap om norsk forskningssektor generelt og instituttsektoren spesielt
 • interesse for analyse av data og erfaring med bruk av regneark for tallmessige oversikter og statistikk
 • kommuniserer godt og kan bygge relasjoner i og utenfor Forskningsrådet
 • god formuleringsevne muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

Hva tilbyr vi deg?

Foruten alt det faglige du får drive med hos oss, har vi også noen flere goder.

 • Du får gode pensjonsbetingelser og muligheten til å søke om gunstig boliglån gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • Forskningsrådet har også egne forsikringsordninger som du vil nyte godt av.
 • Lønn etter avtale som seniorrådgiver/spesialrådgiver
 • Vi har ulike idrettslag der du kan delta på Holmenkollstafetten, ski- og aktivitetsdager, fotballtreninger og andre treningsaktiviteter i bygget vårt på Lysaker.
 • Vi har også en kunstforening og en egen firmahytte på Ål i Hallingdal.

Vi ser inkludering og mangfold som en styrke Forskningsrådet er opptatt av mangfold, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal og etnisk bakgrunn, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Annen praktisk informasjon før du søkerØnsker du å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentleglova § 25.

Som en del av vår praksis foretar vi bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Vi ber om at du legger ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Har du spørsmål kontakter du avdelingsdirektør Asbjørn Mo på telefon 930 59 442.

Søk på stillingen

Kontakt:

 • Asbjørn Mo (Avdelingsdirektør), +47 930 59 442
Powered by Labrador CMS