LEDIG STILLING VED NORGES FORSKNINGSRÅD

Rådgiver / seniorrådgiver i Avdeling for digitalisering og IKT

Søknadsfrist: 13.06.2021

Norges forskningsråd

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale rådgiver i forskningspolitiske spørsmål og fordeler årlig vel elleve milliarder kroner til forskning og innovasjon. Forskningsrådet arbeider for økt internasjonalt samarbeid og økt deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Forskningsrådet skaper møteplasser og dialog mellom forskere, brukere av forskning og aktører som finansierer forskning.

Kunne du tenke deg å jobbe som fagrådgiver innenfor IKT, digitalisering og tjenester, med hovedfokus på målgruppen bedrifter som er engasjert i forskningsdrevne innovasjonsprosesser?

Avdeling for digitalisering og IKT søker etter en kunnskapsrik fagrådgiver med sterk interesse for digital transformasjon. Har du også praktisk erfaring fra forskningsdreven innovasjon, så hører vi gjerne fra deg. Engasjementet løper ut året, med mulighet for forlengelse. Vi ønsker at du kan starte så raskt som mulig.

Hovedarbeidsoppgaver

 • faglig vurdering av prosjektsøknader og noe oppfølging av pågående prosjekter, primært for prosjekter som søker støtte fra SkatteFUNN ordningen. SkatteFUNN er næringslivets viktigste virkemiddel for å stimulere til bruk av FoU for innovasjon. Se Skattefunn sine nettsider for mer informasjon
 • veilede og gi råd til bedrifter om forskningsbasert innovasjon og prosjektering av deres FoU-prosjekter for innovasjon

Vi søker deg som

 • har mastergrad eller tilsvarende innenfor IT eller annen relevant teknologi
 • har minimum to års arbeidserfaring fra næringslivet og/eller offentlig sektor
 • har erfaring med utviklingsprosjekter innenfor IKT, tjenester og/eller digitalisering
 • har kunnskap om, og erfaring med, forskning- og innovasjonsprosesser
 • har god formuleringsevne muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

Vi tilbyr deg

 • et svært godt innblikk i hvordan forskning, utvikling og innovasjon foregår i IKT-bransjen og også andre bransjer
 • å bli en del av et velsmurt maskineri for søknadsbehandling og prosjektoppfølging i Forskningsrådet
 • et team med stor fellesskapsfølelse og god mulighet for nettverksbygging
 • lønn etter avtale, medlemskap i Statens pensjonskasse og Forskningsrådets forsikringsordninger
 • sosiale goder som idrettslag, kunstforening og bedriftshytte

Avdeling for digitalisering og IKT består av 13 medarbeidere og avdelingen arbeider for atmuliggjørende teknologi blir utviklet og tatt i bruk i næringslivet og i samfunnet ellers. Målet er å skape nye muligheter for forskningsbasert verdiskaping i møte med de store samfunnsutfordringene.

Forskningsrådet er opptatt av mangfold, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal og etnisk bakgrunn, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Ønsker du å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentleglova § 25.

Som en del av vår praksis foretar vi bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Vi ber om at du legger ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Har du spørsmål om stillingen, kontakter du:

 • Avdelingsdirektør Hilde Erlandsen på telefon 977 02 543 eller
 • går inn på vår nettside www.forskningsradet.no

Søk på stillingen

KontaktHilde ErlandsenAvdelingsdirektør+47 977 02 543

Powered by Labrador CMS