LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Postdoktor i fuglers økologi

Søknadsfrist: 29.11.2020

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag utdanner fremtidens lærere fra barnehage til videregående skole og innen idrett og estetiske fag. Våre kandidater spiller en sentral rolle i den kunnskapsbaserte utviklingen av samfunnet, både regionalt og nasjonalt. Vi skal bidra til å utvikle praksisfeltet vi utdanner for, så forskningstilnærmingen vår er profesjonsrettet og praksisnær. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i studier av profesjonspraksis. Fakultet for lærerutdanning, og kunst- og kulturfag har 3500 studenter, og 335 ansatte i Levanger, Bodø og Nesna.

Les mer: www.nord.no/flu.

Om stillingen

Ved Nord universitet er det ledig en 2-årig åremålsstilling som postdoktor ved Fakultet for lærerutdanning, kunst og kulturfag. Fagområde for stillingen er fuglers økologi med spesiell fokus på økologien i hekkesesongen.

Den som ansettes vil delta i ulike prosjekter, i hovedsak bearbeiding og publisering av allerede innsamlede data. Problemstillinger er fuglers reirforsvar og justering av foringsfrekvens ved eksperimentell forstyrrelse hos ulike arter for eksempel hos åpentrugere og hulerugere, og sammenhengen mellom foringsfrekvens og mengde mat som bringes til ungene. I tillegg er ulike økologiske problemstillinger undersøkt ved bruk av kunstige reir og hvordan reirpredasjon på disse varierer. Ett eksempel er effekten av kantsoner på predasjonen av kunstige reir. Bestandsendringer hos noen fuglearter er også aktuelt, og effekter av for eksempel bygging av vindkraftverk og andre endringer i miljøet. Den som ansettes vil arbeide i team av ulik størrelse og sammensetning avhengig av tema, samt kunne delta i undervisning i Fuglekjennskap.

Forskningen skal bidra til at søkere med førstekompetanse får mulighet til å utvikle seg mot topp-kompetanse. Det vil bli laget en publiseringsplan for postdok perioden etter ansettels. I løpet av ansettelsesperioden antas at 5-6 vitenskapelige artikler er levert i engelskspråklige tidsskrift med referee. Slike publikasjoner vektlegges når en kandidat vurderes til toppkompetanse.

Som postdoktor vil du inngå i en av faggruppene og være knyttet til en av forskningsgruppene ved Fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag (FLU). Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av ansettelsesperioden. Forskningsarbeidet skal gjennomføres ved Nord universitet. Det forutsettes at den som ansettes arbeider hovedsakelig med forskningsprosjektet, og at vedkommende utgjør en del av det faglige miljøet ved fakultetet og universitetet.

Stillingen har kontorsted i Levanger.

Arbeidsoppgaver

 • Analysering og artikkelskriving på allerede innsamlede data
 • Publikasjoner internasjonalt

Kvalifikasjonskrav og egenskaper

 • Doktorgrad innen relevant fagområde
 • Gode kunnskaper om statistiske metoder og tolkning av resultatene
 • Erfaring med å skrive vitenskapelige artikler innen relevant fagområde, og nyere vitenskapelige publikasjoner
 • Dokumentert god artskunnskap om fugl. Den som ikke kan dokumentere denne kunnskapen, kan få dokumentasjon gjennom eksamen i artsbestemmelse på nettsiden www.natureid.no
 • God evne til å arbeide selvstendig, og i samarbeid med andre

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Faglig profil, interesse for prosjektet og kvaliteten på publikasjoner og innsendte skriftlige arbeider
 • Pedagogisk utdanning
 • Søkerens motivasjon for å søke stillingen
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk og engelsk

Vi tilbyr

Stillingene lønnes etter Statens regulativ, kode 1352 postdoktor - LR 24, kr. 532.200.-583.900.- For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 29.11.2020

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av din motivasjon for å søke stillingen
 • Fullstendig CV (utdanning, arbeids- og undervisningserfaring og oversikt over eventuelle vitenskapelige publikasjoner)
 • Bekreftede kopier av vitnemål både for bachelor, masterutdanning, doktorgrad og relevante attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 5 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene
 • En prosjektskisse med plan for forskningsarbeidet på 4-5 sider må legges ved søknaden. Prosjektskissen må inneholde en beskrivelse av forskningside og plan for framdrift for de ulike delene av forskningsarbeidet og en publiseringsplan
 • Navn og kontaktinformasjon til 1-3 referanser (navn, din relasjon til personen, epost og telefonnummer)
 • Annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Signert skjema for tillatelse til å innhente vurdering av utenlandsk utdanning (om relevant)

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Søkerne vil bli vurdert av en intern sakkyndig komité. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, prøveforelesning eller andre presentasjoner.

Referanse: 30080742

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS