LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Seniorrådgiver - åpen forskning - Open Access (OA)

Søknadsfrist: 03.10.2023

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering. 

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.


Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.

Om stillingen

Ved Nord universitet, universitetsbiblioteket, studiested Bodø er det ledig 100 % fast stilling som seniorrådgiver hos biblioteksjefen. Stillingen har kontorsted i Bodø.

Det er et mål at resultat fra offentlig finansiert forskning skal være alment tilgjengelig. Et argument som vies oppmerksomhet, er at gratis digital tilgang til nye forskningsresultater fremmer utvikling og vekst - ikke bare innen forskning, men for hele samfunnet. Vi søker en utviklingsorientert, kontaktskapende, selvgående og fleksibel medarbeider som er interessert i å legge engasjement og egen kompetanse i arbeidet med å videreutvikle universitetsbibliotekets tjeneste på feltet, samt videreutvikle overordnet policy og retningslinjer. Arbeidet fordrer innsikt i nasjonale og internasjonale endringsprosesser, evne til å omsette til relevante tjenester, tett kontakt mot fagmiljø samarbeid med øvrige seksjoner i biblioteket. Stillingen inngår i OA-teamet, bestående av to medarbeidere. Det forventes at man i tett samarbeid sørger for en driftsstabil og brukerrettet tjeneste. Feltet er i utvikling, endring i arbeidsoppgaver kan forventes over tid.

Det er bibliotek ved alle studiestedene i Nord universitet, hovedbiblioteket ligger i Bodø. Universitetsbiblioteket bidrar til et godt studiemiljø ved å stille faglitteratur, veiledningstjenester og varierte arbeidsplasser tilgjengelig. Det tilbys opplæring i informasjonssøk, kildekritikk, referansehandtering med mer. Vi tilbyf forskningstjenester innen informasjonssøk og systematiske søk, åpen forskning og forskningsdokumentasjon. Digitale løsninger nyttes for tilgang til forsknings- og læringsressurser, og til bibliotekets tjenester. Vi vektlegger samarbeid mellom alle bibliotekene for å utvikle tjenestetilbudet i samsvar med brukerbehov. Universitetsbiblioteket er organisert i tre seksjoner: Lærings- og forskningstjenester, informasjonsressurser og publikumstjenester. For mer informasjon, se nord.no/no/bibliotek.

Arbeidsoppgaver

 • Informasjons- og opplæringsaktiviteter på eget initiativ og i samarbeid med fagmiljø og administrative enheter
 • Videreutvikle og vedlikeholde brukerorientert informasjon på nett
 • Noe saksbehandling, bl.a. videreutvikling av policy og retningslinjer på institusjonsnivå
 • Bidra til automatisering/effektivisering av arbeidsprosesser
 • Delta og bidra på nasjonal og internasjonal arena og i relevante nettverk
 • Sørge for en robust, brukerrettet forskningstjeneste i samarbeid med kollega i OA-teamet
 • Bidra i utviklingsarbeid knyttet til åpen forskning, herunder bl.a. åpne forskningsdata

Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen ut fra behov og kvalifikasjoner.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som seniorrådgiver kreves utdanning fra universitet eller høyskole, minimum mastergrad eller tilsvarende, fortrinnsvis ph.d.
 • Det er videre en forutsetning med omfattende relevant fagadministrativ erfaring og spesialkompetanse tilpasset stillingens funksjoner. 
 • Relevant IT-kompetanse og erfaring fra å benytte digitale verktøy for kommunikasjon og tjenesteutvikling.
 • Skriftlig og muntlig språkkunnskap i norsk og engelsk.
 • Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig.

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Høy arbeidskapasitet og endringsvilje kombinert med gjennomføringsevne
 • Initiativrik, løsningsorientert og fleksibel, med gode formidlings- og samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe strukturert og selvstendig med flere parallelle prosesser
 • Erfaring fra utviklingsarbeid og å jobbe frem kunnskaps-/beslutningsgrunnlag er fordelaktig
 • Fordel med god kunnskap om og/eller erfaring fra åpen publisering av forskningsresultater
 • Ønskelig med noe kunnskap om forskningsfinansiering og krav til åpen forskning
 • Ønskelig med erfaring med egen forskning og publisering
 • Ønskelig med noe kunnskap om opphavsrett, Rights Retention Strategy og digitale delingslisenser
 • Erfaring med bruk av koding, API og åpne metadatastandarder er ønskelig
 • Ønskelig med kjennskap til og/eller erfaring fra fag- og forskningsbibliotek

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ kode 1364 seniorrådgiver. kr 680 000 - 770 000 i året . Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 03.10.2023

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30193768 

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS