LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Studieveileder (Rådgiver) - Handelshøgskolen

Søknadsfrist: 07.02.2021

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.300 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Handelshøgskolen (HHN) utdanner morgensdagens økonomer, ledere og innovatører. Gjennom tett samarbeid med næringslivet, offentlig forvaltning og samfunnet gir Handelshøgskolen relevant utdanning og forskning på internasjonalt nivå. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d) i bedriftsøkonomi.


Handelshøgskolen har 2800 studenter og 230 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Innovasjon og entreprenørskap, Marked, organisasjon og ledelse, Økonomisk analyse og regnskap og Trafikk.


Les mer: www.nord.no/hhn.

Om stillingen

Ved Nord universitet, Handelshøgskolen er det ledig en fast 100 % stilling som studieveileder. Den som ansettes får blant annet ansvar for veiledning av studenter, saksbehandling av student-/studiesaker og arbeid med kvalitetssikring av studieprogram. Som studieveileder vil du inngå i et team av studieveiledere ved HHN.

Stillingen har kontorsted Bodø.

Arbeidsoppgaver

 • Studieveiledning
 • Administrativt ansvar for flere studieprogram, både på bachelor- og masternivå
 • Behandling av søknader fra studenter om studierelaterte spørsmål
 • Kvalitetssikring av studieprogram
 • Oppfølging av pensumregistrering ved fakultetet

I tillegg til de spesifikke funksjonene som legges til stillingen forutsettes at alle i administrasjonen bidrar på ulike fellesoppgaver. Arbeidet forutsetter en tett dialog med fagstaben og universitetets fellesadministrasjon.

Endelige arbeidsoppgaver vil i noen grad kunne tilpasses søker ut fra den samlede administrative kompetansen ved fakultetet.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som rådgiver kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • God kompetanse på bruk av ulike samhandlingsverktøy og administrative saksbehandlingssystem
 • Erfaring fra studieadministrativt arbeid i universitets- og høgskolesystemet og/eller offentlig forvaltning generelt
 • Erfaring med rådgivning og veiledning

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Kjennskap til relevante IKT-verktøy, som FS, Inspera, Canvas og Public 360 er en fordel
 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig med flere parallelle prosesser
 • God prosess- og systemforståelse, evne til å se helhet og konsekvenser
 • Serviceinnstilt, initiativrik, gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1434 rådgiver - Ltr. 54 - 64 - NOK 482 200 - 575 600. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til :

 • fakultetsdirektør Steinar Stene-Sørensen, tlf. 75 51 76 53 eller teamleder Ellen Sirnes, tlf 75 51 70 23

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 07.02.2021.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30099339

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS