LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Rådgiver / Seniorrådgiver - Organisasjonsutvikling

Søknadsfrist: 08.08.2022

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Avdeling for økonomi og HR har til sammen 48 årsverk og har ansvaret for blant annet universitetets økonomistyring og forvaltning, innkjøp, HR-funksjoner, HMS, kvalitetssikring og internkontroll, informasjonssikkerhet, virksomhetsstyring, organisasjons- og lederutvikling.


Avdelingen er organisert med tre underliggende avdelinger. Disse blir ledet av økonomi- og analysesjef, HR-sjef og kvalitet og HMS-sjef. I tillegg har direktør for økonomi og HR en stab som består av fem medarbeidere.

Har du har erfaring fra prosjektledelse og kan skape tillit og kommunisere godt med alle deler av en stor organisasjon?

Om stillingen

Ved Nord universitet, avdeling for økonomi og HR er det ledig en fast 100 % stilling som rådgiver/seniorrådgiver organisasjonsutvikling.

Vi søker en rådgiver/seniorrådgiver som har erfaring med ledelse av prosjekter og prosesser innen organisasjonsutvikling som bidrar til atvirksomheten når sine strategiske mål. Har du har erfaring fra prosjektledelse og kan skape tillit og kommunisere godt med alle deler av en stor organisasjon? Vi ser etter en person som evner å se helheten ved Nord universitet der utvikling av organisasjon og medarbeidere er sentrale bærebjelker i universitetets utvikling. I denne stillingen vil det være en fordel om du har erfaring fra ledelse av prosjekter innenfor HR-området.

Vi søker en person som har interesse for organisasjonsutvikling og kan dokumentere resultater fra prosjektledelse og organisasjonsutvikling i større organisasjoner. Den som ansettes vil inngå i staben til direktør for økonomi og HR og må påregne utstrakt samarbeid med avdelingens øvrige enheter og universitetet forøvrig.

Stillingen har kontorsted Bodø.

Arbeidsoppgaver

 • Strategisk rådgivning i forbindelse med endringsprosesser, forbedringsprosesser og utviklingsprosjekter ved Nord universitet
 • Prosjektledelse av større utviklingsprosjekter
 • Utarbeide strategiske organisasjonsanalyser og beslutningsgrunnlag for virksomhetsstyring
 • Gevinstanalyse og gevinstplanlegging i forbindelse med endring- og forbedringsprosesser
 • Identifisere og lede/koordinere ulike prosjekter og utviklingsprosesser
 • Bidra til universitetets videre utvikling og sikre gjennomføring av prosjekter og prosesser
 • Bidra til at sentrale løsninger og beste praksis implementeres og etterleves
 • Gi råd og støtte til kollegaer og ledere

Andre oppgaver innen avdelingens ansvarsområder må påregnes.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker personer med ulik utdanning og erfaringsbakgrunn er aktuell for stillingen.

 • For ansettelse i stilling som rådgiver/seniorrådgiver kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad ellertilsvarende, gjerne innen HR, ledelse, prosjektledelse, innovasjon eller økonomiske fag. Lang og relevant praksis kan kompensere fordeler av utdanningskravet
 • For ansettelse i stilling som seniorrådgiver er det videre en forutsetning med omfattende relevant fagadministrativ erfaring ogspesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner
 • Relevant praksis og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid
 • Erfaring fra prosjektledelse, både strategisk og operativt, eller deltakelse i større prosjekter
 • Erfaring fra kontinuerlig forbedringsarbeid - gjerne sertifisering i price2-metodikk
 • God forståelse for arbeid i større organisasjoner
 • God formuleringsevne muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk
 • Gode IT-ferdigheter

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Erfaring med ledelse av omfattende endringsprosesser og forbedringsarbeid
 • Erfaring fra arbeid med organisasjonsutvikling
 • Erfaring fra offentlig forvaltning, samt kjennskap til universitets- og høyskolesektoren og fakultetets utdanninger vil bli vektlagt
 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig med flere parallelle prosesser
 • Serviceinnstilling, initiativrik og med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Ha kunnskap og erfaring fra store organisasjoner med stor administrativ og faglig kompleksitet
 • Erfaring med bruk av relevante IKT - verktøy

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi er ute etter en selvstendig og organisert person som evner å sette saker på dagsorden og kan identifisere områder som er sentrale for universitetets videre utvikling.

Personen som ansettes er initiativrik og energisk og skal ha utpregende samarbeidsegenskaper.

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ,

 • kode 1434 rådgiver - Ltr. 59 - 65, NOK 534 400 - 594 300- ,- i året
 • kode 1364 seniorrådgiver - Ltr. 63 - 70, NOK 574 700,- 650 300- ,- i året

Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • Ein arbeidsplass i stadig utvikling. Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifisertekandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Direktør for økonomi og HR, Anne-Line Bosch Strand, e-post: [email protected], tlf: +47 970 98 993

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sender elektronisk innen 08.08.2022

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søker ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30072005

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS