LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Rådgiver - økonomi (Fakultet for sykepleie og helsevitenskap)

Søknadsfrist: 21.08.2022

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr tverrfaglig doktorgrad (ph.d) i profesjonsvitenskap.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har 2200 studenter og 240 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Sykepleie, Farmasi og Vernepleie og psykisk helse.


For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FSH

Er du vår nye engasjerte og nysgjerrige medarbeider som brenner for økonomi?

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap er det ledig en fast 100 % stilling som rådgiver økonomi for snarlig tiltredelse. Kontorsted er ved campus i Bodø.

Vi søker en engasjert og nysgjerrig rådgiver innen økonomi og regnskap som kan bidra til styring og kontroll med fakultetets samlede økonomi, samt kan bidra til videreutikling av fakultetet, både faglig og sosialt.

Arbeidet vil blant annet omfatte regnskapsføring, budsjettering, analysearbeid og saksbehandling. Stillingen innebærer også administrativ støtte til fakultetets fagmiljø innen økonomi, og veiledning av studenter og ansatte i relevante økonomiske spørsmål.

Stillingen er tilknyttet fakultetets administrasjon og den som ansettes vil samarbeide både med administrativt- og vitenskapelige ansatte ved alle fakultetets studiesteder. Noe reisevirksomhet må påberegnes. Stillingen vil rapportere til kontorsjef.

Arbeidsoppgaver

 • Regnskapsføring og periodeavslutning
 • Budsjettering
 • Rapportering, saksbehandling og analysearbeid
 • Faktura, reiseregninger, kontrakter m.m
 • Veiledning og bistand til prosjektarbeid

Det må påregnes andre oppgaver etter behov. Arbeidet innebærer utstrakt kontakt og service overfor personalet ved fakultetet oguniversitetet forøvrig. Det kan bli aktuelt med endringer i ansvars- og arbeidsområder som følge av fremtidige endringer ved fakultetet og Nord universitet.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som rådgiver kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet.

Det legges videre vekt på følgende

 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig med flere parallelle prosesser
 • Serviceinnstilling, initiativrik og med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God formidlingsevne, både muntlig og skriftlig
 • Erfaring fra offentlig forvaltning, samt kjennskap til universitets- og høgskolesektoren samt fakultetets utdanninger
 • Kunnskap og erfaring fra store organisasjoner med stor administrativ og faglig kompleksitet
 • Erfaring og kjennskap til bruk av relevante IKT - verktøy som f.eks. UBW, SAP og P360 er en fordel, men opplæring vil bli gitt
 • Være løsningsorientert og bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet for stillingen

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, kode 1434 rådgiver - ltr. 59 - 65, NOK 534 400 - 594 300 pr år.Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • Ukentlig trimtime i arbeidstiden

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Kontorsjef Cathrine Vasset Rasmussen, tlf: 75 51 71 94, mobil: 416 31 422, e-post: [email protected]

Søknad

Søknadsfrist 21.08.2022

Søknad m/CV sendes elektronisk. Kopi av vitnemål og attester samt evt. øvrig dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30070998

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS