LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Rådgiver / seniorrådgiver internrevisjon og risikostyring

Søknadsfrist: 01.08.2023

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11. 500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.


Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.

Om stillingen

Ved Nord universitet, Avdeling for kvalitet og HMS, studiested Bodø er det ledig en fast 100% stilling som Rådgiver/seniorrådgiver revisjon og risikostyring.

Stillingen har kontorsted Bodø.

Arbeidsoppgaver

 • Faglig ansvar og pådriver for Nords internrevisjonsarbeid.
 • Faglig ansvar og pådriver for Nords arbeid med risikostyring.
 • Bidra til å videreutvikle virksomhetens ledelsessystem innen fagområdene internrevisjon og risikostyring.
 • Ansvarlig for Nords deltakelse i det løpende internrevisjonssamarbeidet kalt firkantsamarbeidet.
 • Ta initiativ og bidra med å gjennomføre risikovurderinger og hendelsesanalyser.
 • Gjennomføre nødvendig opplæring og veiledning av ledere i innen kvalitetsarbeid og risikovurderinger.
 • Utarbeide plan for internrevisjoner i avdelinger og fakultet og være revisjonsleder ved internrevisjon, samt kunne bistå ved lukking og rapportering av avvik.
 • Sette opp internrevisjonsteam, og gi opplæring, rådgivning og veiledning til revisjonsmedlemmer.
 • Delta og inngå i relevante prosjekter.

Andre arbeidsoppgaver tilknyttet virksomheten må påregnes.

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som rådgiver/seniorrådgiver kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • For ansettelse i stilling som seniorrådgiver er det videre en forutsetning med omfattende fagadministrativ erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner.
 • Ha gjennomført nødvendige kurs og inneha sertifikater innen kvalitet-, revisjon- og risikostyring, eller være villig til å gjennomføre slik tilrettelagt opplæring og sertifisering.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Gode IT-ferdigheter.

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Erfaring fra offentlig forvaltning, samt kjennskap til universitets- og høyskolesektoren og fakultetenes utdanninger vil bli vektlagt.
 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig med flere parallelle prosesser.
 • Initiativrik med riktig serviceinnstilling og gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Ha kunnskap og erfaring fra store organisasjoner med stor administrativ og faglig kompleksitet.
 • Erfaring med bruk av relevante IKT-verktøy.
 • Ha god formidlingsevne, både muntlig og skriftlig Erfaring med bruk av relevante IKT-verktøy.
 • Initiativrik og løsningsorientert.

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ

 • kode 1434 Rådgiver NOK 575 400,- – 679 700,- i året.
 • Alternativt kode 1364 seniorrådgiver - NOK 615 700,- -759 100,-. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø.
 • En arbeidsplass i stadig utvikling.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Aktivt bedriftsidrettslag.

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 01.08.2023

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30070940

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS