Ledig stilling ved Nord universitet

Rådgiver - Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH)

Søknadsfrist: 08.10.2020

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.400 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr tverrfaglig doktorgrad (ph.d) i studier av profesjonspraksis.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har 2400 studenter og 200 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Sykepleie, Farmasi og Vernepleie og psykisk helse.


For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FSH

Om stillingen

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) har ledig 100 % fast stilling som rådgiver i fakultetets administrasjon ved campus Bodø. Stillingen er knyttet til studieadministrative oppgaver som planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av praksis, eksamen og andre studieadministrative saker. Herunder saksbehandling, rådgivning og veiledning til studenter, samt støtte til våre vitenskapelig ansatte i ulike studieadministrative oppgaver og spørsmål. Andre oppgaver kan også legges til stillingen.

Stillingen rapporterer til teamleder for studieadministrative saker, men dette kan bli endret ved eventuell organisatoriske endringer i administrasjonen.

Kontorsted er Bodø.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Tilrettelegging, bistand og oppfølging av administrative oppgaver knyttet til praksis i studiene, herunder eksamensavvikling.
 • Studieveiledning og saksbehandling i studentsaker
 • Bidra til utvikling og digitalisering i fakultetsadministrasjonen
 • Bistand og støtte til vitenskapelig tilsatte i administrative spørsmål

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som rådgiver kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • For ansettelse i stilling som seniorrådgiver kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Det er videre en forutsetning med omfattende relevant fagadministrativ erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk, samt engelsk.

Det legges videre vekt på følgende

 • Kunnskap om offentlig forvaltning og erfaring fra universitets- og høgskolesektoren
 • God erfaring med IKT systemer som brukes i sektoren, herunder Felles Studentsystem (FS), Canvas, TimeEdit mv.
 • Samarbeids- og kommunikasjonsevne
 • Helhetlig organisasjon- og systemforståelse
 • Evne til å prioritere i en hektisk arbeidssituasjon, planlegge og organisere arbeidet
 • Forståelse for akademia og hvordan administrasjon skal tilrettelegges for å oppnå universitetets mål
 • Personlig egnethet

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1434 rådgiver - Ltr. 58 - 66. NOK 513 600 - 594 400.

Særlig godt kvalifiserte søkere kan vurderes ansatt i kode 1364 seniorrådgiver. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og godt kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det kan bli aktuelt med endringer i ansvars- og arbeidsområder som følge av fremtidige endringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Fakultetsdirektør Anne Ringen Pedersen, tlf: 75 51 72 17, Mobil: 415 10 722, e-post: [email protected]

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 9.10.2020.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. 30091162

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS