LEDIG STILLING VED NMBU

Stipendiat innen virologi

Søknadsfrist: 08.07.2022

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 300 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene; Institutt for prekliniske fag og patologi, Institutt for parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.

Utvikling av nye vaksinekonsepter til laks

Om stillingen

Ved NMBU-Veterinærhøgskolen, Institutt for Parafag er det ledig stilling som stipendiat innen fagområdet virologi. Dette er en åremålsstilling med varighet på 3 år.

Den som ansettes vil arbeide med prosjektet «ILA vaksine og etablering av teknologiplattform for virusvaksiner» som er finansiert Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF).

ILA (infeksiøs lakseanemi). ILA er en alvorlig sykdom hvor utbrudd må meldes. Norge regnes som episenteret for sykdommen. Utbrudd av ILA medfører store restriksjoner for affiserte anlegg. Vaksiner har vært en grunnstein for vellykket lakseoppdrett i Norge. Men effektive virusvaksiner har man slitt med å få fram. I prosjektet vil man teste ut mRNA vaksineteknologien som har vist seg vellykket for vaksinering mot corona, i lakseoppdrett. Næringsutbytte kan være at en god vaksine vil redusere det direkte tapet av sykdommen og hindre spredning til andre anlegg.

Hovedmålene i prosjektet er å

1. Lage en effektiv mRNA vaksine mot ILA

2. Utvikle en generell mRNA vaksineteknologipipeline til bruk i fisk

Søkeren gjøres oppmerksom på at en søknad om stipendiatstilling ved NMBU også er en søknad om opptak til et ph.d.-program ved universitetet. Dokumentasjon som er nødvendig for å sikre at opptakskravene er ivaretatt må derfor lastes opp som vedlegg.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil ligge i krysningen mellom virologi og immunologi og mye arbeid vil være laboratoriebasert, men også innebære gjennomføring av vaksineforsøk i laks. Det vil bli gitt systematisk opplæring i de laboratoriemetoder som skal brukes. Det vil også være en ingeniør ansatt på prosjektet som arbeider i fellesskap med stipendiaten.

I løpet av prosjektet skal man: Konstruere stabile mRNA som uttrykker virusgenet hemagglutinin-esterase og stabilisere dette i nanopartikler. Så må man finne ut om slike partikler vil uttrykke hemagglutinin-esterase protein i cellekulturer og i laks, in vivo. Deretter vil man vurdere om de har beskyttende effekt mot sykdom i laks, og mot utskilling av virus fra vaksinert og smittet fisk.

Det forutsettes at den som tilsettes går inn i et godkjent opplegg for en ph.d-grad og at arbeidet legges opp med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av tilsettingsperioden.

Kompetanse

For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptakt til et av ph.d.-programmene ved NMBU. Det kreves relevant femårig mastergrad, eller cand.med.vet.-grad, med et læringsutbytte tilsvarende beskrivelsene i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverkets andre syklus. Søkeren må ha en dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier, og kunne dokumentere gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU» og «fakultetenes utfyllende regler for de ulike ph.d.-programmene.».

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk profesjonsutdanning eller relevant femårig mastergrad innen ett eller flere av disse fagområdene: virologi, cellebiologi, molekylærbiologi eller immunologi.
 • Gode formuleringsevner i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Gode kunnskaper i molekylærbiologi samt erfaring med cellekulturer og ulike molekylære teknikker som qPCR, kloning, transfeksjon av celler, immunblotting.
 • Erfaring fra arbeid med dyremodeller som fisk

Personlige egenskaper:

Du må ha:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Gode gjennomføringsevner og være løsningsorientert.
 • Evne til å arbeide selvstendig, strukturert og effektivt
 • Høy motivasjon og positiv innstilling.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnsramme 20 (ltr. 54-62). Stipendiater innplasseres normalt i lønnstrinn 54 (NOK 501.200, -). Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler. Stipendiatstillingen er en åremålsstilling

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” på denne siden. Søknader som ikke sendes elektronisk via Jobbnorge innen fristen, vil ikke bli vurdert.

Søknadsfrist: 08.07.22.

Søknaden må inneholde opplysninger om din utdanning og tidligere praksis, samt din motivasjon for å gjennomføre et slikt ph.d.-prosjekt.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

I søknaden må kandidaten bekrefte at opplysninger og dokumentasjon (i form av vedlegg) som leveres via stillingssøknaden også kan benyttes av NMBU i en eventuell opptaksprosess.

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden:

 • Søknadsbrev
 • Komplett CV
 • Relevante vitnemål/attester (dvs. diplom, karakterutskrift. Diploma supplement for både bachelor og master)
 • Dokumenterte kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig
 • Eventuell dokumentasjon av faglige kunnskaper (for eksempel liste over vitenskapelige arbeider)
 • Bekreftelse at opplysninger og dokumentasjon som leveres via stillingssøknaden også kan benyttes av NMBU i en eventuell opptaksprosess

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS