Ledig stilling ved NMBU

Stipendiat innen patologi

Søknadsfrist: 23.09.2020

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert i Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene Basalfag og akvamedisin, Mattrygghet og infeksjonsbiologi, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Universitetsdyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.


NMBU har i dag campus på Ås og i Oslo. Veterinærhøgskolen er i dag på campus Adamstuen i Oslo, men vil når det nye veterinærbygget er ferdigstilt bli samlokalisert med de andre fakultetene i Ås.

Ved NMBU Veterinærhøgskolen lyses ut en ph.d.-stilling i patologi. Har du lyst til å forske på nevropatologi og mekanismer som gir ristesjuke hos spedgris?

Om stillingen

Ved Faggruppe for patologi, Institutt for prekliniske fag og patologi, NMBU Veterinærhøgskolen, er det ledig stilling som stipendiat innen patologi. Dette er en åremålsstilling med varighet på 4 år med forskningsfokus på nevropatologi. 25% av arbeidstiden er satt av til rutineoppgaver, inkludert undervisning av veterinærstudenter, innen fagområdet patologi.

Stipendiaten skal arbeide i prosjektet Pesti-pig: Atypisk porcint pestivirus – patogenese og patologi. Prosjektet er et samarbeid mellom forskere i patologi, klinikk, virologi og biokjemi, og stipendiaten vil samarbeide tett med en stipendiat ansatt på samme prosjekt ved Institutt for produksjonsdyrmedisin.

Nylig ble et nytt pestivirus påvist som en årsak til kongenital tremor hos gris. Grisunger født med tremor har problemer med å få i seg nok råmelk og næring.

Det er foreløpig lite kunnskap om sykdommen, særlig i forhold til patogenese. Virusinfeksjonens effekt på immunrespons og myelinisering i CNS og distribusjon av virus i CNS og annet vev vil være sentrale temaer i prosjektet.

Arbeidsoppgaver

Stipendiaten vil primært ha som arbeidsoppgave å karakterisere morfologiske og molekylærbiologiske forandringer i CNS og annet vev ved kongenital tremor forårsaket av atypisk porcint pestivirus. Stipendiaten vil bli involvert i planlegging og gjennomføring av innsamling av materiale fra felt og podeforsøk i forsøksdyrfasilitetene i de nye Veterinærbygningene på Ås. Stipendiaten vil analysere innsamlet materiale med bl.a. følgende metoder:

 • immunhistokjemi/immunfluorescens
 • qPCR
 • lysmikroskopi
 • elektronmikroskopi

Resultatene av analysene sammenfattes i vitenskapelige artikler.

Det forutsettes at den som tilsettes går inn i et godkjent opplegg for en ph.d.-grad og at arbeidet legges opp med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av tilsettingsperioden.

Kvalifikasjonskrav, ønskede erfaringer, kunnskaper og personlige egenskaper

For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptak til ph.d.-utdanning ved NMBU. For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU» og «programbeskrivelsen» for ph.d.-program i veterinærvitenskap.

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk utdanning med norsk autorisasjon eller tilsvarende.
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk, i tillegg til engelsk.
 • Interesse for nevropatologi, morfologiske studier og fagfeltet patologi generelt.
 • Interesse for laboratoriearbeid og molekylærbiologiske teknikker.
 • Sterk faglig bakgrunn.

Det er ønskelig med:

 • Erfaring med laboratoriearbeid.
 • Erfaringsbakgrunn relevant for forskningsområdet.
 • Førerkort.

Følgende personlige egenskaper vil bli vektlagt:

 • Motivasjon for forskning og undervisning.
 • Evne til å arbeide selvstendig, systematisk og analytisk.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Tålmodighet, nøyaktighet og initiativ.
 • Evne til å sikre nødvendig fremdrift i eget ph.d.-prosjekt.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnsramme 20. Stipendiater innplasseres normalt i lønnstrinn 54 (NOK 479.600,-). Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler. Stipendiatstillingen er en åremålsstilling.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” på denne siden. Søknader som ikke sendes elektronisk via Jobbnorge innen fristen, vil ikke bli vurdert.

Søknaden må inneholde opplysninger om din utdanning og tidligere praksis, samt din motivasjon for å gjennomføre et slikt ph.d.-prosjekt. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 23.09.2020

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden:

 • Søknadsbrev
 • CV og relevante vitnemål/attester
 • evt. liste over vitenskapelige arbeider

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer i ordinær post merket still.nr. 20/02221 til NMBU, Institutt for Prekliniske fag og patologi v/Randi Sørby, postboks 369 Sentrum, 0102 Oslo.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen