LEDIG STILLING VED OSLOMET

Stipendiat innen molekylær mikrobiologi

Søknadsfrist: 07.06.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM) har omtrent 160 ansatte, fordelt mellom forskergrupper og fakultetsadministrasjonen. Fakultetet har for tiden 10 administrativt ansatte. KBM har omtrent 50 doktorgradsstudenter og ca. 500 bachelor- og masterstudenter. Fakultetet har aktive forskningsgrupper innen kjemi og biokjemi, mikrobiologi og mikrobiell genteknologi, bioinformatikk og analysemetodikk, næringsmiddelteknologi og -kvalitet. Fakultetet har en svært vital forskingskultur, noe våre utdanningsprogrammer også gjenspeiler.


Les mer om KBM på denne linken.

Vi søker deg som vil forske på hvordan bakterieceller deler seg!

Om stillingen

Ved Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM) er det ledig stilling som stipendiat innen molekylær mikrobiologi. Dette er en åremålsstilling med varighet på 3 år. Stillingen kan forlenges ved at stipendiaten utfører karrierefremmende arbeid ved fakultetet

Behandling av stafylokokkinfeksjoner blir stadig mer problematisk på grunn av økende antibiotikaresistens. Dersom vi bedre forstår hvordan cellene deler seg, kan vi bidra til å utvikle metoder for å bekjempe slike infeksjoner. Det overordnede målet med dette prosjektet er å forstå hvilke celledelingsproteiner- og mekanismer hos Staphylococcus aureus som kan brukes som target for utvikling av nye antimikrobielle strategier.

Stipendiaten skal studere molekylære mekanismer som er viktige i cellesyklus og celledeling hos den Gram-positive bakterien S. aureus. I prosjektet skal vi kombinere bruk av genetiske screens og sekvenseringsteknologier med molekylærbiologiske, biokjemiske og cellebiologiske teknikker.

Det vil være mulighet for å gjennomføre et utenlandsopphold i løpet av stipendiatperioden.

Stipendiatstillingen er finansiert av NMBU. Kandidaten vil være en del av forskningsgruppen i Molekylær mikrobiologi, som har flere pågående prosjekter innenfor cellebiologi, antibiotikaresistens og infeksjonsmekansimer hos patogene stafylokokker og streptokokker. Se også her.

Arbeidsoppgaver

Arbeidet vil omfatte:

 • Planlegging og gjennomføring av eksperimenter
 • Genetisk modifisering av bakterier
 • Identifisere molekylære mekanismer involvert i cellesyklus hos S. aureus ved bruk av genetiske screens
 • DNA-sekvensering og sekvensanalyse
 • Funksjonelle studier av gener og proteiner i S. aureus ved bruk av molekylærbiologiske og biokjemiske metoder.
 • Mikroskopi (fluoresensmikroskopi og elektronmikroskopi) og analyse av mikroskopidata
 • Skriving av vitenskapelige artikler

Det forutsettes at den som tilsettes går inn i et godkjent opplegg for en ph.d-grad og at arbeidet legges opp med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av tilsetningsperioden.

Kompetanse

For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptak til ph.d.-programmet ved KBM. Det kreves mastergrad på minimum 120 studiepoeng (ECTS) som er bygd på en bachelorgrad på minimum 180 studiepoeng (ECTS), eller cand.med.vet.-grad, eller integrert mastergrad på minimum 300 studiepoeng (ECTS). Søkeren må ha en dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier, og kunne dokumentere gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU» og «fakultetenes utfyllende regler for de ulike ph.d.-programmene.».

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Mastergrad innenfor mikrobiologi, bioteknologi, genetikk eller liknende fagfelt
 • Erfaring med genetisk modifisering av mikroorganismer

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Kunnskap om og interesse for analyse av mikroskopidata og data fra DNA-sekvensering
 • Erfaring fra arbeid med patogene mikroorganismer
 • Erfaring med mikroskopi

Du må:

 • Interesse og motivasjon for forskning
 • Fleksibel og hardtarbeidende
 • Kunne arbeide selvstendig og ha gode samarbeidsevner.
 • Ha gode engelskkunnskaper og fortrinnsvis norsk eller annet skandinavisk språk (skriftlig og muntlig)

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnsramme 20. Stipendiater innplasseres normalt i lønnstrinn 54 (NOK 482.200,-)

Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler. Stipendiatstillingen er en åremålsstilling.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” på denne siden. Søknader som ikke sendes elektronisk via Jobbnorge innen fristen, vil ikke bli vurdert.

Søknaden må inneholde opplysninger om din utdanning og tidligere praksis, samt din motivasjon for å gjennomføre et slikt ph.d.-prosjekt.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

I søknaden må kandidaten bekrefte at opplysninger og dokumentasjon (i form av vedlegg) som leveres via stillingssøknaden også kan benyttes av NMBU i en eventuell opptaksprosess.

Søknadsfrist: 07.06.2021.

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden:

 • Søknadsbrev
 • Komplett CV
 • Relevante vitnemål/attester (dvs. diplom, karakterutskrift. Diploma supplement for både bachelor og master).( Diplom, karakterutskrift og diploma supplement som ikke er på norsk eller engelsk, må lastes opp på originalspråket. Det må også ligge ved en norsk/engelsk oversettelse.)
 • Dokumenterte kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig
 • Eventuell dokumentasjon av faglige kunnskaper (for eksempel liste over vitenskapelige arbeider)
 • Bekreftelse at opplysninger og dokumentasjon som leveres via stillingssøknaden også kan benyttes av NMBU i en eventuell opptaksprosess

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS