LEDIG STILLING VED NMBU

Stipendiat innen biehelse

Søknadsfrist: 23.04.2024

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU skal bidra til å sikre fremtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Vi har landets mest fornøyde universitetsstudenter, som får forskningsbasert utdanning i et unikt studentmiljø. Våre kandidater får med seg høy kompetanse på tverrfaglig samarbeid og er populære i arbeidsmarkedet.

NMBU har internasjonalt ledende forskningsmiljøer innen flere fag. Sammen med våre partnere i samfunns- og næringslivet bidrar vi til å løse noen av de største samfunnsutfordringene i vår tid. Vi satser på innovasjon, formidling og entreprenørskap fordi vi mener disse utfordringene best løses med felles innsats.

Vi mener at et godt arbeidsmiljø preges av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Vi vil legge arbeidsplassen til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.

Fakultetet består av instituttene; Institutt for prekliniske fag og patologi, Institutt for parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.

Matforsyningen avhenger av pollinatorer, men de er i krise. Er du interessert i å utforske hvorfor?

Om stillingen

Ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for Parakliniske fag, Faggruppe for parasittologi er det ledig stilling som stipendiat innen biehelse. Stillingen inngår i prosjektet «BuzzFeed». Dette er en åremålsstilling med varighet på 3 år.

Målet med prosjektet "BuzzFeed" er å utforske samspillet mellom infeksjoner, ernæring og immunkompetanse hos bier i Norge, med vekt på hvordan disse påvirkes av endringer i klima og arealbruk.

Hovedformålene til «BuzzFeed» er

 • å kartlegge hvordan patogene infeksjoner (parasitter, sopp, virus, bakterier) hos bier i Norge (primært honningbier) er fordelt i forhold til miljøfaktorer (spesielt blomsterressurser) og andre faktorer, samt å vurdere og modellere ulike potensielle risikofaktorer for infeksjon
 • å fastslå immunkompetansen til bifolk i henhold til både infeksjon og andre faktorer
 • å undersøke om kosttilskudd påvirker biehelsen, infeksjonsstatus og immunkompetanse,

Prosjektet "BuzzFeed" ledes av Faggruppe for parasittologi ved NMBU Veterinærhøgskolen. Stipendiaten vil bli veiledet av forskere derfra, samt fra Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA). Prosjektet involverer også flere faggrupper ved NMBU Veterinærhøgskolen, i tillegg til NORBI (Norges Birøkterlag).

Søkeren gjøres oppmerksom på at en søknad om stipendiatstilling ved NMBU er samtidig en søknad om opptak til et ph.d.-program ved universitetet. Den dokumentasjon som er nødvendig for å sikre at opptakskravene er ivaretatt må lastes opp som vedlegg.

Det er ønskelig med oppstart i august 2024.

Arbeidsoppgaver

 • Laboratoriearbeid: Analyse av patogener ved hjelp av molekylære og andre metoder; karakterisering av markører for immunkompetanse i ulike bifolk.
 • Kartlegging av forekomst av patogener hos bier basert på ulike økologiske faktorer.
 • Undersøkelse av risikofaktorer for infeksjon.
 • Utforskning av effekten av kosttilskudd på bieoverlevelse, forekomst av patogener og immunkompetanse.
 • Organisering og analyse av data, kartlegging, modellering, samt skriving og formidling av resultater.

Det forutsettes at den som tilsettes går inn i et godkjent opplegg for en ph.d.-grad og at arbeidet legges opp med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av tilsettingsperioden.

Det er utarbeidet betenkning/stillingsbeskrivelse for stillingen som kan sendes på forespørsel til professor Lucy Robertson, se kontaktinformasjon lenger ned i annonser.

Kompetanse

For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptak til PhD-programmet i veterinærvitenskap ved NMBU. For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se forskrift for graden ph.d. ved NMBU og fakultetenes utfyllende regler for de ulike ph.d.-programmene.

Faglige kvalifikasjonskrav

 • Veterinærmedisinsk utdanning (DVM/cand.med.vet.) eller relevant mastergrad med hovedvekt på økologi, biologi, entomologi eller tilsvarende. Kandidater som fullfører sin utdannelse i løpet av våren 2024 kan også søke, men kan ikke tiltre stillingen før studiet er bestått
 • Dokumentert sterk faglig bakgrunn
 • Dokumenterte gode ferdigheter i engelsk, skriftlig og muntlig

Kunnskap og erfaring som vektlegges

 • Erfaring med håndtering av store datasett og bruk av R, GIS og bioinformatiske verktøy
 • Erfaring med modelleringsmetoder, inkludert analyse av økologiske gradientforhold og modellering av arters utbredelse
 • Erfaring med laboratoriearbeid, spesielt molekylære metoder
 • Kunnskap om infeksjon og immunitet
 • Gode ferdigheter i norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper som kreves i stillingen

 • Sterk motivasjon for prosjektet «BuzzFeed»
 • Gode analytiske ferdigheter
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig, strukturert og effektivt

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, (ltr. 54-60). Stipendiater innplasseres normalt i lønnstrinn 54 (NOK 532 200). Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler. Stipendiatstillingen er en åremålsstilling

Engasjementet skal skje i samsvar med statsansatteloven, sikkerhetsloven og eksportkontrolloven. Kandidater som ved vurdering av søknad og vedlegg anses å være i strid med kriteriene i sistnevnte lov, vil være forbudt å rekruttere til NMBU.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell informasjon til søkere.

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via lenken ”Søk stillingen” på denne siden. Søknader som ikke sendes elektronisk via Jobbnorge innen fristen, vil ikke bli vurdert.

Søknadsfrist: 23.04.2024

Din CV må legges inn i JobbNorges CV-skjema og ikke bare legges med som vedlegg. Dette for å kunne innfri forskrift til forvaltningsloven §15.

Søknaden må inneholde opplysninger om din utdanning og tidligere praksis, samt din motivasjon for å gjennomføre et slikt ph.d.-prosjekt.

I søknaden må kandidaten bekrefte at opplysninger og dokumentasjon (i form av vedlegg) som leveres via stillingssøknaden også kan benyttes av NMBU i en eventuell opptaksprosess.

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden:

 • Søknadsbrev
 • Komplett CV
 • Relevante vitnemål/attester (dvs. diplom, karakterutskrift. Diploma supplement for både bachelor og master)
 • Dokumenterte kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig. Dette er beskrevet i NMBUs forskrift for graden ph.d., § 5-2 (3)
 • Eventuell dokumentasjon av faglige kunnskaper (for eksempel liste over vitenskapelige arbeider)

Søknader som mangler dokumentasjon som beskrevet i listen over kan bli ekskludert fra den videre prosessen.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS