LEDIG STILLING VED NMBU

Seniorrådgiver innen prosjektledelse og virksomhetsstyring

Søknadsfrist: 15.04.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert i Ås.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om avdelingen

Avdeling for Ledelse og virksomhetsstyring er en sentral stabsavdeling ved NMBU. Vi er 10 ansatte, og har ansvaret for en rekke fagfelt, som prosjektledelse, strategiprosesser, virksomhetsstyring, digital og fysisk sikkerhet og beredskap, internrevisjon og lederstøtte til universitetsstyret og toppledelsen.

Vil du bli fagansvarlig for prosjektkontoret ved NMBU?

Om stillingen

Ved avdeling for Ledelse og virksomhetsstyring i universitetsadministrasjonen er det en nyopprettet fast stilling som seniorrådgiver innen prosjektledelse og virksomhetsstyring.

Ledelsen ved NMBU har besluttet en satsning på universitetets sentrale prosjektkontor som en faglig sterk ressurs for å drive rådgivning og kompetanseutvikling innen prosjektledelse. Dette inkluderer utvikling og implementering av verktøy, metodikk og prosesser, samt støtte til prosjekteiere og prosjektledere ved universitetet. I tillegg skal det utredes og implementeres porteføljestyring. Prosjektkontoret samarbeider tett med virksomhetsstyringsteamet som jobber med strategi og plan/budsjett.

NMBU søker en person som skal ha fagansvaret for gjennomførende prosjekt-/portefølje-metodikk innenfor faget prosjektledelse, samt ha det daglig operative ansvaret for prosjektkontoret. Stillingen vil også inneha ansvar for oppgaver i virksomhetsstyringsteamet ved NMBU.

Stillingen er nyopprettet, noe som gir stillingen et spennende rom for utvikling, samt initiativ, ansvar og selvstendighet.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for operativ, daglig drift av prosjektkontoret (PK)
 • Koordinerende ansvar, holde oversikt over PKs oppgaver, fordele oppgaver til andre ved PK (ikke personalansvar), og sikre fremdrift, se behov for hva som må gjøres og ta initiativ
 • Utvikling og implementering av prosjekt-/portefølje-metodikk
 • Samarbeide med hele organisasjonen, og med eksterne samarbeidspartnere
 • Sikre god markedsføring/forankring/opplæring; videre implementering av prosjektmetodikk og prosjektportal
 • Være en pådriver for å profesjonalisere måten NMBU jobber på
 • Medansvar for oppgavene til Virksomhetsstyringsteamet, bla. prosessene i et årshjul, årsplaner, planlegge og tilrettelegge strategiseminarer, plankonferanse, mm.
 • Bistå leder for avdelingen og administrasjonsdirektør i oppfølging av enhetene; utvikle og forvalte effektive styringsverktøy

Kompetanse:

Krav:

 • Relevant utdanning på masternivå. Manglende utdanningsnivå kan kompenseres ved lengre relevant erfaring
 • Minimum fem års relevant erfaring

Følgende erfaringer og kunnskaper er ønskelig:

 • Prosjektleder for flere større prosjekter, gjerne IT-prosjekter
 • Erfaring fra større virksomheter innen virksomhetsstyring
 • Utdanning/kurs/sertifiseringer innen prosjektledelse, og/eller virksomhetsstyring
 • Erfaring med både smidig metodikk og fossefall
 • Erfaring med porteføljestyring

Du må ha:

 • God fremstillingsevne i norsk skriftlig og muntlig
 • Gode evner til å ta initiativ, ansvar, jobbe selvstendig og sikre fremdrift
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe analytisk og metodisk

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1364 seniorrådgiver, lønnsramme 73-78, NOK 682.000 - 768 500, avhengig av kvalifikasjoner. Ved spesielt godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 15.04.2021

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS