LEDIG STILLING VED NMBU

Seniorrådgiver alumnisatsingen

Søknadsfrist: 03.12.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om avdelingen

Kommunikasjonsavdelingen består av 17 engasjerte medarbeidere som jobber med markedsføring av NMBU overfor potensielle studenter og andre målgrupper, som er ansvarlig for intern og ekstern kommunikajon, som driver utstrakt forskningsformidling og mediekontakt, samt lederstøtte og samfunnskontakt.

Vi søker deg som vil løfte og styrke alumnisatsingen til NMBU. Du er god på prosjektledelse, og ikke minst relasjonsbygging på tvers av fagområder og enheter. Du er opptatt av å skape gode opplevelser for målgruppen og stadig videreutvikle satsingen og øke rekrutteringen.

Om stillingen

Vi søker en utadvendt og initiativrik medarbeider med erfaring fra prosjektledelse og rekruttering.

Du vil få ansvaret for alumnisatsingen på NMBU. Den er nylig etablert, og skal nå over i driftsfasen. Ettersom vi fortsatt er på et tidlig stadium, er det mye som skal utvikles og styrkes fremover.

Dine oppgaver vil være å fortsette arbeidet med å forankre alumniarbeidet på fakultets- og fagnivå, og få til en god informasjonsflyt mellom alle involverte. Rekruttering av nye alumni er en prioritert oppgave, og vedlikehold og oppdatering av databasen vil ligge til denne funksjonen.

Videre vil kommunikasjon med alumnigruppen gjennom nyhetsbrev, aktiviteter i sosiale medier, gjennomføring av arrangementer mv. være viktige oppgaver

Arbeidsoppgaver

Hovedoppdrag: Lede og utvikle alumnisatsingen

Arbeidsoppgaver:

 • Lede og utvikle alumnisatsingen
 • Legge kortsiktige og langsiktige planer, blant annet med rekruttering, innholdstilbud og aktiviteter
 • Gjennomføre aktiviteter og ulike tiltak sammen med tverrfaglige team
 • Synliggjøre NMBU og bærekraftsposisjonen overfor etablerte og nye potensielle alumnimålgrupper
 • Rekruttere nye alumni
 • Forvalte og videreutvikle systemer og rigg for alumnideltakere
 • Forankre satsingen på tvers av fagområder og enheter, og sikre godt samarbeid på tvers og blant alle involverte
 • Delta i andre prosjekter i Kommunikasjonsavdelingen, og samarbeide på tvers av avdelinger og fakulteter på NMBU
 • Andre oppgaver som avdelingen har behov for å få løst

Kompetanse:

Kvalifikasjonskrav:

 • Utdanning fra universitet eller høyskole, bachelor eller masternivå, fortrinnsvis innen prosjektledelse, kommunikasjon/markedsføring, sosialantropologi e.l. Lang erfaring og relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Erfaring fra prosjektarbeid der samarbeid på tvers av avdelinger har vært viktig. Dokumenterte resultater fra prosjektarbeid.
 • Har gode evner til å uttrykke deg norsk skriftlig og muntlig, og behersker engelsk godt

Følgende erfaring og kompetanse vektlegges i tillegg:

 • Det er en fordel om du har jobbet med alumniprosjekter tidligere, eller om du har erfaring med tilsvarende type prosjekter.
 • Du har stor forståelse for hva som skaper gode opplevelser for målgruppen og hvordan du skal få relevant innsikt som er vesentlig for å kunne utvikle satsingen videre.
 • Du er god på samarbeid på tvers, du har analytiske evner og er god til å løfte blikket og se de store sammenhengene.
 • Du har interesse og forståelse for bærekraft og NMBUs fagområder, og det er en fordel om du allerede kjenner til eller har nettverk på NMBU.
 • Det er en fordel med kjennskap til student- og linjeforeninger, samt studentorganisasjoner.

Personlige egenskaperVi søker deg som:

 • Er utadvendt, engasjert og glad i å jobbe med ulike typer mennesker
 • Har gode samarbeidsevner, og trives med å jobbe i team
 • Kan jobbe selvstendig og strukturert med god gjennomføringsevne
 • Er analytisk og har et godt overblikk
 • Trives med høyt arbeidstempo og å ha mange baller i luften

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen som seniorrådgiver innplasseres i stillingskode 1364, med lønn innenfor rammen lønnstrinn 62-70 (NOK 563900 – 650300) avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved:

 • Kommunikasjons- og markedsdirektør Hilde Torvanger (90188092), seniorrådgiver Mette Risbråthe (97711458)

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 3.12.21

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS