LEDIG STILLING VED NMBU

Studierådgiver - Handelshøyskolen NMBU

Søknadsfrist: 10.03.2024

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU skal bidra til å sikre fremtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Vi har landets mest fornøyde universitetsstudenter, som får forskningsbasert utdanning i et unikt studentmiljø. Våre kandidater får med seg høy kompetanse på tverrfaglig samarbeid og er populære i arbeidsmarkedet.

NMBU har internasjonalt ledende forskningsmiljøer innen flere fag. Sammen med våre partnere i samfunns- og næringslivet bidrar vi til å løse noen av de største samfunnsutfordringene i vår tid. Vi satser på innovasjon, formidling og entreprenørskap fordi vi mener disse utfordringene best løses med felles innsats.

Vi mener at et godt arbeidsmiljø preges av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Vi vil legge arbeidsplassen til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Handelshøyskolen

Handelshøyskolen utdanner siviløkonomer og samfunnsøkonomer.

Den har ansvaret for bachelor- og masterprogrammer i økonomi og administrasjon og i samfunnsøkonomi, dessuten et masterprogram i entreprenørskap og innovasjon og et masterprogram bioøkonomi. Skolen har også ansvar for en nettbasert årsenhet i bærekraftig økonomi og ledelse.

I studieprogrammene er det til sammen ca. 850 programstudenter og 500 studenter deltar på våre digitale studietilbud. I tillegg kommer ca. 45 PhD studenter. Handelshøyskolen har ca. 55 ansatte, og har et aktivt forskningsmiljø - som spenner over ulike fagfelt.

For mer informasjon, www.nmbu.no/hh

Er du engasjert i utdanning og livslang læring? Er du interessert i å utvikle e-læring?

Om stillingen

Handelshøyskolen NMBU har et mål om å være en av landets beste handelshøyskoler hvor bærekraft og fremtidens løsninger er gjennomgående temaer for både utdanning, forskning og formidling. For å nå dette mål, trenger vi en ny kollega som skal jobbe med livslang læring.

Handelshøyskolens Avdeling for studieutvikling og livslang læring består av 6 personer som rapporterer til prodekan for utdanning.

Stillingen innebærer administrativt og pedagogisk arbeid i utvikling av studier, oppfølging av studenter samt informasjonsarbeid.

 Stillingen er operativ og allsidig, der du vil jobbe med mange ulike prosjekter samtidig. Du vil ha stor frihet til å bidra til utviklingen av handelshøyskolens studieportefølje og stort ansvar for å følge opp studenter og bidra til at NMBU fortsatt leverer høy kvalitet i studiene. 

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene er varierte og omfatter blant annet:

 • Pådriver for pedagogisk utviklingsarbeid i digital utdanning
 • Oppfølging av studenter
 • Administrasjon av studieprogram og bistand til eksamensgjennomføring
 • Utvikle studieprogramsider og sørge for god kommunikasjon til både campus baserte og nettbaserte studenter
 • Bidra, veilede og rådgi i planlegging og bruk av læringsdesign og læringsteknologi samt innholdsproduksjon
 • Tilrettelegge for erfaringsdeling av pedagogisk praksis
 • Studieadministrative oppgaver og studentrådgivning

Andre oppgaver kan legges til. Stillingens plassering i organisasjonen kan endres.

Kompetanse

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • Det kreves utdanning fra universitet eller høyskole, fortrinnsvis mastergrad i et av Handelshøyskolens fagområder eller i pedagogikk. Lang erfaring og relevant kompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Engasjement for livslang læring
 • Erfaring med e-læring, pedagogisk kompetanse og undervisningserfaring er en fordel
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Pedagogisk erfaring
 • Studieadministrativ erfaring
 • Interesse for Handelshøyskolens fagområder
 • Kunnskap om universitets- og høyskolesektoren
 • Stillingen krever gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, administrative ferdigheter, fleksibilitet og stor arbeidskapasitet.

Personlige egenskaper vektlegges, derfor må du: 

 • Være kreativ og evne å arbeide selvstendig 
 • Kunne prioritere mellom mange oppgaver og korte frister
 • Være strukturert og løsningsorientert 

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1364 Seniorrådgiver, ltr. 60-74 (NOK 584.500 – 745.000) eller 1434 Rådgiver, ltr 51-65 (NOK 509.300 - 635.400), avhengig av kvalifikasjoner.

Som NMBU-ansatt vil du i tillegg få:

 • Et godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Mulighet til trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse 

Nærmere opplysninger ved:

Generell informasjon til søkere.

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og attester.

Søknadsfrist: 10.03.2024

Din CV må legges inn i JobbNorges CV-skjema og ikke bare legges med som vedlegg. Dette for å kunne innfri forskrift til forvaltningsloven §15.

  Søk stillingen

Powered by Labrador CMS