LEDIG STILLING VED NMBU

Økonomirådgiver / Controller - Fakultet for biovitenskap

Søknadsfrist: 04.12.2022

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 500 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for biovitenskap

Fakultet for biovitenskap (BIOVIT) har som mål å bidra til å forme fremtidens matproduksjon gjennom undervisning og forskning innen bærekraftig produksjon og bruk av planter, husdyr og fisk. Fakultetet har en årlig omsetning på ca. 250 millioner kroner. Fakultetet er organisert i ni faggrupper: genombiologi, avl og kvantitativ genetikk, drøvtyggerernæring og fysiologi, etologi og husdyrmiljø, ernæring og fysiologi for enmagede dyr, agroøkologi, genetikk og planteforedling, plantevern og matplanter, plantebiologi og plantebioteknologi. Fakultetet har syv større og mindre forskningssentre og laboratorier.


Fakultetet har stor forskningsaktivitet på alle fagfelt, og hadde i 2021 296 aktive forskningsprosjekter fordelt på NFR-prosjekter, EU-prosjekter, samt ulike oppdrags – og bidragsprosjekter. Omsetning- og bidragsprosjekter på fakultetet har årlige inntekter på 130-140 millioner kroner.


Fakultetet har ansvar for bachelor- og masterprogrammer i akvakultur, biologi, husdyrvitenskap og plantevitenskap, samt engelskspråklige masterprogrammer i Agroecology, Plant Sciences, Animal Breeding and Genetics, Genome Sciences, Aquaculture og Animal Science.. Fakultetet har ansvar for ph.d.-program i husdyrvitenskap og plantevitenskap. Fakultetet har for tiden 690 bachelor- og masterstudenter og 120 ph.d.-studenter. Fakultetet har ca. 160 vitenskapelige/tekniske ansatte og 22 administrative ansatte i fakultetsadministrasjonen.

Vil du jobbe med økonomi i et internasjonalt og spennende fagmiljø? Utviklingsorientert Økonomirådgiver/Controller søkes til Fakultet for biovitenskap

Om stillingen

Ved Fakultet for biovitenskap er det ledig en nyopprettet fast stilling som Økonomirådgiver/Controller. Dette er en spennende mulighet for deg som ønsker å levere god økonomistøtte til våre fagmiljøer innen plante-, husdyr- og akvakulturvitenskap. Hos oss vil du jobbe tett på forskere og være en del av et spennende fagmiljø på økonomisiden ved NMBU.

Den ledige stillingen inngår i fakultetets økonomi-team som består av syv dyktige medarbeidere som har økonomiforvaltning av både eksternfinansierte prosjekter og bevilgningsbasert aktivitet som hovedoppgave. Oppfølging av linje- og prosjektledere, samt videreutvikling av prosesser står også sentralt.

Vi søker deg som har god erfaring som Økonomirådgiver/Controller, fortrinnsvis med prosjektoppfølging. Du er utviklingsorientert av natur, trives i en organisasjon i utvikling og endring, og har gjerne bakgrunn fra både privat og offentlig sektor. Til den rette personen kan vi tilby utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et åpent og godt arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgaver

 • Økonomioppfølging av ulike fagområder innen bevilgningsfinansierte aktiviteter, herunder oppfølging av tildelinger, øremerkede midler og investeringer, budsjettering og videreutvikling av rutiner/prosesser.
 • Fakultetets koordinerings- og fagansvar på innkjøp/anskaffelser.
 • Rådgivende og utøvende støtte til prosjektledere på ekstern finansierte prosjekter i søknadsfasen og driftsfasen innen prosjektstyring, budsjettering, økonomioppfølging/-rapportering (prosjektoppfølging fra start til slutt).
 • Bidra i løpende økonomi- og regnskapsoppgaver som fakturering, fakturagodkjenning og internkontroll.
 • Rådgivende og utøvende økonomistøtte til fakultetets ledere/faggrupper herunder budsjettering, økonomioppfølging/-rapportering og ulike regnskaps-/resultatanalyser.
 • Faglig og administrativ koordinering og samhandling med øvrige fagteam (Personal, Forskningsstøtte mm.)
 • Bidra til å utvikle støtteapparatet/tjenesteutvikling rundt utdannings- og forskningsaktivitet både internt på fakultetet og i samarbeid med øvrige enheter på NMBU.

Andre oppgaver innenfor fakultetsadministrasjonens arbeidsområder kan bli tillagt stillingen.

Kompetanse

Kompetansekrav

 • Universitets- eller høyskoleutdanning, tilsvarende mastergrad.
 • For innplassering i stillingskode som seniorrådgiver kreves minimum 5 års erfaring fra området. Lang erfaring og relevant realkompetanse kan erstatte deler av utdanningskravet.
 • Erfaring som Controller/prosjektøkonom.
 • God i bruk av relevante dataverktøy, spesielt gode Excel kunnskaper.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra universitets- og høgskolesektoren eller offentlig forvaltning.
 • Kjennskap til finansieringssystemet i U&H-sektoren, BOA- BFV-samspillet og TDI-modellen.
 • Erfaring med eksternfinansiert prosjektarbeid (f.eks. NFR, EU finansiert prosjekter).
 • Kjennskap til regelverk om offentlige anskaffelser.
 • Erfaring med utvikling av rutine- og prosessledelsesarbeid.
 • Erfaring med økonomisystemer og saksbehandlingssystemer som f.eks. Agresso/UNIT4-ERP og Public 360.

Personlige egenskaper

 • Du er analytisk, initiativrik, løsningsorientert og har gjennomføringskraft.
 • Du er selvstendig, strukturert og nøyaktig.
 • Du er serviceinnstilt og har gode samarbeidsevner.
 • Du liker å ta utfordringer og trives i en organisasjon med stadige endringer.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1434 rådgiver (ltr. 54-65) NOK 501.200-604.400 per år eller stillingskode 1364, seniorrådgiver (ltr. 66-74) NOK 615.000 – 714.000 per år avhengig av utdanning og kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Stillingen er tilsluttet statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 04.12.2022.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester. Søkere som innkalles til intervju, må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS