LEDIG STILLING VED NMBU

HR-rådgiver / seniorrådgiver - Personal- og organisasjonsavdelingen (POA)

Søknadsfrist: 05.03.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert i Ås.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om avdelingen

HR-rådgiver/-seniorrådgiver vil inngå i et team på 15 dyktige HR-medarbeidere, og vil være en viktig bidragsyter i avdelingens arbeid med å videreutvikle en profesjonell HR-funksjon ved NMBU.


Vi søker en HR-medarbeider som har lyst på ansvar og utviklingsmuligheter. Personal- og organisasjonsavdelingen (POA) har ansvaret for å operasjonalisere universitets personalpolitikk, og organisasjonsutvikling, samt dokument- og arkivtjenester.

Forstår teknologitrender og ser hvilke muligheter og utfordringer nye løsninger gir for HR og administrative systemer?

Om stillingen

Personal- og organisasjonsavdelingen (POA) har ledig fast 1005 stilling som HR medarbeider.

Vi søker en person som har lyst på ansvar og utviklingsmuligheter. POA har ansvaret for å operasjonalisere universitets personalpolitikk, og organisasjonsutvikling, samt dokument- og arkivtjenester.

Vår ambisjon er å følge med på og ta i bruk de nyeste teknologiske løsningene innen HR og øvrige administrative systemer.

Vi ønsker en rådgiver som forstår teknologitrender og ser hvilke muligheter og utfordringer nye løsninger gir for HR og administrative systemer - med et spesielt fokus på kompetanseutvikling, læring og samhandling

Vi søker deg som kan videreutvikle og fornye dette arbeidet i NMBU ved innovativ bruk av eksisterende og nye digitale flater i formidling, opplæring og utvikling. Du holder deg oppdatert på trender innen HR Tech med spesielt fokus på nye muligheter til å utnytte teknologi.

Arbeidsoppgaver

 • Du vil være med å vurdere og implementere nye digitale administrative verktøy og løsninger for hele administrasjonen på tvers av NMBU
 • Du vil videreutvikle NMBUs digitale samhandlings- og læringsverktøy
 • Du vil jobbe med å utvikle kompetansetiltak
 • Du vil jobbe med prosessledelse, digitalisering, utredning og saksbehandling
 • Du vil bidra med teknologifaglig ekspertise (forståelse) og veiledning til NMBUs HR og administrative miljø

Kompetanse:

Faglige kvalifikasjonskrav:

 • Relevant utdanning på fortrinnsvis masternivå. Relevant praktisk erfaring kan delvis kompensere for manglende formell utdanning. For å vurderes som seniorrådgiver kreves dessuten; lang og relevant praksis innen fagområdet, minimum 5 år, og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid

Du må ha:

 • Relevant erfaring fra prosjektledelse i større organisasjoner, herunder implementering av nye systemer
 • Erfaring fra digitaliseringsprosjekter innen HR og/eller andre relevante administrative arbeidsprosesser
 • Solide kommunikasjonsferdigheter

I tillegg må du ha/være:

 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • solid virksomhetsforståelse og evner å se helheten
 • en person som involverer og ivaretar ulike interessenter i en stor matrise
 • strategisk fokus, men med blikk for kritiske detaljer
 • strukturert og systematisk arbeidsform
 • pådriver, nysgjerrig og utviklingsorientert
 • bruker- og servicefokusert

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode1434 rådgiver lønnstrinn 60- 69 (535 200 – 630 500). For søkere med særlig relevant utdanning og lengre relevant erfaring kan det bli aktuelt å ansette 1364 seniorrådgiver. Lønnstrinn 60 – 75 (535 200-708 000). For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

For nærmere opplysninger, kontakt:

 • Personal- og organisasjonsdirektør Jan Petter Stenberg, tlf. +47 67230276, e-post: [email protected]

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 05.03.2021

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS