Ledig stilling ved NMBU

Professor innen etologi – adferdsbiologi – 20% stilling

Søknadsfrist: 30.04.2020

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om BIOVIT

Fakultet for biovitenskap har som mål å bidra til å forme fremtidens matproduksjon gjennom både grunnleggende og anvendt forskning innen produksjon og bruk av planter, husdyr og fisk. Vi er ca. 160 vitenskapelig/tekniske ansatte og 18 administrative ansatte i fakultetsadministrasjonen.


Fakultetet består av de to instituttene; Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, IHA og Institutt for plantevitenskap, IPV.


Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) favner de tradisjonelle husdyrfagene avl, ernæring og etologi. Innenfor dette jobber vi med fôrteknologi og stoffskifteforsøk, kvantitativ og molekylær genetikk, og kvaliteten på produkter laget av egg, melk og kjøtt.


Denne stillingen vil være knyttet til Etologi og husdyrmiljø – Faggruppe etologi og husdyrmiljø har kompetanse innen grunnleggende etologi, husdyretologi, dyrevelferd og husdyrmiljø. Gruppen består av 10 personer inklusive professorer, forskere og PhD`er, som både underviser innen disse fagområdene og har forskningsprosjekter på de fleste husdyrarter, inklusive sports og familiedyr (med fokus på hund og hest).

Om stillingen

Ved Institutt for husdyr og akvakultur, Fakultet for biovitenskap er det ledig stilling som professor innen etologi /adferdsbiolgi: atferd og velferd hos oppdrettsfisk.

Stillingen vil være en 20% stillingsandel, med mulighet til å øke stillingsandelen dersom det er faglig behov for det.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning og veiledning innen etologi, og spesielt innen atferd og velferd hos oppdrettsfisk
 • Bistå i programutvalg for bachelor akvakultur
 • Initiere prosjekter innen atferd og velferd hos fisk

Kvalifikasjonskrav, ønskede erfaringer, kunnskaper og personlige egenskaper

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Doktorgrad innen relevant fagområde; etologi/adferdsbiologi
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse på professornivå. Den som ved ansettelse ikke kan dokumentere grunnleggende pedagogiske kvalifikasjoner, vil bli pålagt å oppnå slike kvalifikasjoner innen en to-års periode.
 • Undervisningserfaring innen etologi, fysiologi og velferd

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Sterk track record i forskning, formidling, innen grunnleggende stressbiologi, adferdsbiologi og dyrevelferd med fokus på fisk. Fokus på både kausale nevrobiologiske styringsmekanismer, fenotypisk variasjon, og underliggende evolusjonære mekanismer
 • Erfaring med både grunnleggende og anvendt forskning innen akvakultur
 • Demonstrert evne til å innhente betydelig ekstern finansiering innen både grunnforskning og anvendt rettede forskningsprogram, både som selvstendig prosjektleder og samarbeidspartner
 • Bredde i forskningen og kvalifikasjoner i form av vitenskapelige publikasjoner.
 • Foruten vitenskapelig kompetanse blir det lagt vekt på undervisningserfaring, pedagogisk og administrativ kompetanse.

Du må ha:

 • Gode formidlingsevner og faglig engasjement innen fagfeltet og overfor studentene
 • Undervise på norsk på bachelor nivå
 • Evner til samarbeid og bygging av relasjoner innad i fagmiljøet og utad til andre fagmiljøer
 • Motivasjon til å utvikle prosjektsøknader

NMBU ønsker flere kvinner i faste vitenskapelige stillinger. Kvinner oppfordres derfor til å søke.

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1013 Professor, (ltr. 72-94) (NOK 667.200-1.152.500), avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Nærmere opplysninger ved:

 • Professor Inger Lise Andersen (faggruppeleder) , tlf: +47 67232693 e-post: [email protected]

Generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 30.04. 2020

Alle søkere skal i sin søknad kunne legge fram en pedagogisk mappe med dokumentasjon av sine pedagogiske kvalifikasjoner. Se NMBUs veileder for søkere og medlemmer i sakkyndig komite for dokumentasjon og vurdering av utdanningsfaglig kompetanse for stilling som professor.

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Søknadene må skrives på engelsk, og vil bli sakkyndig evaluert av komite oppnevnt av Dekan.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 20/01321til NMBU, Fakultet for Biovitenskap, postboks 5003, NO-1432 Ås, innen 30.04.2020

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen