LEDIG STILLING VED NMBU

Postdoc innenfor økonomi og bærekraft – Omstilling av matsystemet

Søknadsfrist: 15.03.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert i Ås.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Handelshøyskolen

Handelshøyskolen (HH) er ett av syv fakulteter ved NMBU. Vår virksomhetsidé er å bygge kunnskap på tvers av fagfeltene samfunnsøkonomi, bedriftsøkonomi og administrasjon, og å utvikle ledere og fagfolk som kombinerer et økonomisk tankesett med kunnskap på tvers av disipliner, og som er kapable til å håndtere problemer i praksis med bærekraft som et veiledende prinsipp.


Handelshøyskolen utdanner siviløkonomer og samfunnsøkonomer, samt masterkandidater i entreprenørskap og innovasjon. I disse studieprogrammene er det til sammen ca. 670 studenter. Handelshøyskolen har ca. 55 ansatte og mer enn 40 ph.d.-studenter som er en viktig del av forskingsmiljøet. For mer informasjon, www.nmbu.no/hh

Vil du jobbe med forskning på omstilling til et bærekraftig matsystem i et spennende fagmiljø i økonomi ved NMBU?

Om stillingen

Ved Handelshøyskolen NMBU er det ledig en postdoc-stilling innen økonomi og bærekraft, med fokus på matsystemet. Stillingen er for to år med 100% forskning, eller for tre år med 2/3 forskning og 1/3 undervisning. Forskningen vil knyttes til prosjektet Virkemidler for omstilling av matsystemet.

Vi søker en kollega som vil arbeide med temaer som forretningsmodeller, markedsmuligheter, verdikjeder eller sirkulærøkonomi knyttet til matsystemet. Undervisningsdelen av stillingen vil knyttes til emner i vårt siviløkonomiprogram, med vekt på bærekraftsperspektiver.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene omfatter i hovedsak forskning på problemstillinger relatert til matsystemet, med relevans for virksomheter i matbransjen og tilhørende økosystem. Du vil inngå i et team av forskere innenfor dette feltet.

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

  • Doktorgrad i økonomi, innen et tema relevant for utlysningen
  • Gode språkferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig
  • God kunnskap om bærekraftsutfordringer

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Undervisningskompetanse
  • Publiserte tidsskriftartikler
  • Erfaring med veiledning av masterstudenter
  • Norske språkferdigheter

Vi ønsker kolleger som er gode lagspillere og har genuin interesse i å videreutvikle faget og utdanningen ved Handelshøyskolen. Handelshøyskolen ønsker flere kvinner i vitenskapelige stillinger. Kvinner oppfordres derfor til å søke.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i lønnsramme 24 (ltr. 62-72) (NOK 555.800-670.100), avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved:

I henhold til personopplysningsloven vil vi herved underrette deg om at rapporten fra det sakkyndige utvalget vil bli sendt til alle søkere.

generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 15. Mars 2021

Søker vedlegger inntil 10 vitenskapelige arbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 21/00929 til Handelshøyskolen NMBU, postboks 5003, NO-1432 Ås, innen søknadsfristen.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS