Ledig stilling ved NMBU

Postdoc innenfor strategi / ledelse

Søknadsfrist: 15.08.2020

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Handelshøyskolen

Handelshøyskolen (HH) er ett av syv fakulteter ved NMBU. Vår virksomhetsidé er å bygge kunnskap på tvers av fagfeltene samfunnsøkonomi, bedriftsøkonomi og administrasjon, og å utvikle ledere og fagfolk som kombinerer et økonomisk tankesett med kunnskap på tvers av disipliner, og som er kapable til å løse komplekse problemer i praksis med bærekraft som et veiledende prinsipp.


Handelshøyskolen utdanner siviløkonomer og samfunnsøkonomer, samt masterkandidater i entreprenørskap og innovasjon. I disse studieprogrammene er det til sammen ca. 650 studenter. Handelshøyskolen har ca. 55 ansatte og mer enn 40 ph.d.-studenter som er en viktig del av forskingsmiljøet. For mer informasjon, se www.nmbu.no/hh

Vil du jobbe med strategi og bærekraftsledelse i et spennende fagmiljø?

Om stillingen

Ved Handelshøyskolen NMBU er det ledig en fireårig postdoc-stilling innen strategi og ledelse. Stillingen innebærer 50% forskning og 50% undervisning og veiledning i vårt siviløkonomprogram.

Du vil inngå i vårt team som utvikler Norges mest spennende undervisningstilbud i bærekraftsledelse. Du vil jobbe med egen forskning i samarbeid med andre forskere på feltet.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene omfatter forskning og undervisning innenfor strategi og ledelse. Vi forventer fokus på bærekraft i både forskningen og undervisningen.

Kvalifikasjonskrav, ønskede erfaringer, kunnskaper og personlige egenskaper

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

  • Doktorgrad innenfor strategi og ledelse
  • Flytende norsk
  • Gode språkferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Undervisningskompetanse
  • Forskningsarbeide
  • Erfaring med veiledning av masterstudenter
  • God kunnskap om bærekraftsutfordringer

Vi ønsker kolleger som er gode lagspillere og har genuin interesse i å videreutvikle faget og utdanningen ved Handelshøyskolen.

Handelshøyskolen ønsker flere kvinner i vitenskapelige stillinger. Kvinner oppfordres derfor til å søke.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i lønnsramme 24 (ltr. 59-72) (NOK 523.200-667.299), avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved:

generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 15.08.20.

Søker vedlegger inntil 10 vitenskapelige arbeider. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. (20/02625) til Handelshøyskolen NMBU, postboks 5003, NO-1432 Ås, innen søknadsfristen.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen