LEDIG STILLING VED NMBU

Overingeniør innen matmikrobiologi

Søknadsfrist: 18.04.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert i Ås.For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold.


Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

Institutt for parakliniske fag består av åtte faggrupper: Farmakologi, Toksikologi, Mattrygghet, Akvamedisin, Bakteriologi og mykologi, Parasittologi, Virologi og Ernæring og helse.


Instituttets hovedoppgaver er å yte forskningsbasert undervisning av veterinær- og dyrepleiestudenter, samt å drive forskning på høyt internasjonalt nivå, innenfor områdene mattrygghet og fiske- og dyrehelse. I tillegg legges det ned et betydelig arbeid i forbindelse med de mange service- og referansefunksjoner instituttet har for offentlige og private aktører.


Faggruppe for Mattrygghet har ansvar for analyser knyttet til undervisning, forskning og forvaltning innen matmikrobiologi. Det mikrobiologiske analyselaboratoriet er akkreditert for flere analyser, og har nasjonal referansefunksjon for enkelte bakteriologiske analyser.

Vi søker deg som kan bakterier!

Om stillingen

Ved NMBU Veterinærhøgskolen, Faggruppe for mattrygghet er det ledig 1-års vikariat som overingeniør innen matmikrobiologi.

Overingeniøren vil ha ansvar for drift ved seksjonens mikrobiologiske analyselaboratorium. I tillegg til å håndtere oppdragsprosjekter innebærer dette å bidra i forskningsprosjekter ved seksjonen.

Arbeidsoppgaver

Hovedarbeidsoppgavene er:

 • Medansvar for drift av laboratoriet.
 • Delta i drift og vedlikehold av laboratoriets kvalitetssystem.
 • Planlegge og delta i laboratoriets prosjekter og oppdrag (forvaltning og industri).
 • Bidra i forskningsprosjekter.
 • Analytisk laboratoriearbeid innen diagnostikk og karakterisering av bakterier i vann og mat.

Kompetanse

Faglige kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Utdanning på masternivå innen mikrobiologi eller molekylærbiologi. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Erfaring med bakteriologisk diagnostikk og håndtering av patogener.
 • Erfaring med fenotypisk og genotypisk karakterisering av bakterier.
 • Gode laboratorierutiner.
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk/skandinavisk og engelsk.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Erfaring med kvalitative/kvantitative dyrkningsmetoder for bakterier i vann og næringsmidler, i hovedsak patogener.
 • Erfaring med påvisning av antibiotika i melk.
 • Erfaring med og forståelse for kvalitetssystem i laboratorier.
 • Erfaring med antibiotikaresistens-undersøkelser.
 • Erfaring med forskning.

Personlige egenskaper

Du må ha:

 • god evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • gode samarbeidsevner og utvise fleksibilitet
 • motivasjon og engasjement
 • evne til å prioritere

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1087 overingeniør (ltr. 53-60) (NOK 474 500 – 535 200) avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 18.04.2021

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS