Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress (NKVTS) har en ledig spennende stilling!

Postdoktor til prosjekt om vold i samiske samfunn

Søknadsfrist: 03.11.2020

NKVTS

NKVTS utvikler og formidler kunnskap om vold og traumatisk stress. Målet er å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som vold og traumatisk stress kan medføre. Temaene vi jobber innen er: vold og overgrep, katastrofer, terror og stressmestring, tvungen migrasjon og flyktningehelse. Innen disse temaene jobber vi med oppgaver knyttet til forskning, utviklingsarbeid, undervisning, formidling og veiledning.

Senteret har omkring 100 ansatte fordelt på forskerstillinger og stabsfunksjoner.

NKVTS søker postdoktor til prosjekt om vold i samiske samfunn

Vi søker en postdoktor i 100 % stilling som kan delta i planlegging og gjennomføring av det nyoppstartede forskningsprosjektet "Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep i samiske samfunn".

Prosjektet er del av et større forskningsprogram om vold i nære relasjoner, finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet. Prosjektet er kvalitativt og skal utdype kunnskapen om vold og overgrep i par- og kjæresteforhold i samiske samfunn. Prosjektet vil knytte an til internasjonal forskning på vold og overgrep i urfolkssamfunn, postkolonial forskning og annen forskning om vold i nære relasjoner, med særlig vekt på kjønn, likestilling, rettferdighet og makt.

Stillingen er et engasjement på 3 år.

Postdoktoren ansettes ved NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) og inngår i vårt forskerteam. Søkere med faglig tilknytning og eventuell lokalisering ved relevant forskningsmiljø i eller nær samiske områder prioriteres. Samtidig forventes tett kontakt med forskergruppen som ledes fra NKVTS i Oslo. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner:

 • doktorgrad eller tilsvarende forskerkompetanse innen samfunnsfag eller psykologi
 • solid erfaring med empirisk samfunnsforskning, særlig kvalitative metoder
 • kunnskap om og forståelse for samiske forhold, somhistorie, samfunn og kultur
 • gode kunnskaper i norsk/skandinavisk og engelsk. Samisk språkkompetanse er en fordel
 • personlig egnethet vil vektlegges

Arbeidsoppgaver:

 • planlegging og gjennomføring av prosjektet i samarbeid med prosjektleder og forsker
 • datainnsamling (individuelle intervjuer, fokusgrupper, litteratur- og dokumentanalyse)
 • tolkning, analysering og publisering av materialet sammen med NKVTS-forskerne

Vi tilbyr:

 • fleksibel arbeidstid
 • gode velferdstilbud
 • hyggelige kontorer i Nydalen
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • lønn etter avtale

Søknadsfrist er 3. november 2020.

Vi ber søkere om å vedlegge CV og publikasjonsliste til søknaden.

Søk stillingen via finn.no

Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt for offentlighet. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette (Offentleglova § 25).

Spørsmål om stillingen?

Kontakt:

Les mer om prosjektet Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep i samiske samfunn (2020-2023).

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS