LEDIG STILLING VED NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING (NINA)

Ph.d.-stilling i ferskvannsøkologi om fisk i vannkraftmagasiner

Søknadsfrist: 15.02.2023

NINA

NINA er et uavhengig forskningsinstitutt, organisert som en stiftelse. Vi er det største forskningsinstituttet innen anvendt økologi i Norge, med over 300 ansatte. Hovedkontoret vårt, NINA-huset, ligger på Gløshaugen i Trondheim, og vi har egne forskningsavdelinger i Oslo, Bergen, Lillehammer og Tromsø, samt en forskningsstasjon for laksefisk på Ims i Rogaland. Denne stillingens arbeidssted vil være ved NINAs hovedkontor i Trondheim.

Norsk institutt for naturforskning (NINA, www.nina.no) søker etter en kandidat til ph.d.-stilling i ferskvannsøkologi, med fokus på fisk i innsjøer og vannkraftmagasiner. Ph.d.-prosjektet er normert til tre år, men stillingen lyses ut som en fireårig stilling med 25 % arbeid på andre relevante forskningsoppgaver i NINA i tillegg til Ph.d.-stillingen. Kandidaten vil følge ph.d.-utdanningen ved NTNU og være tilknyttet Institutt for naturhistorie ved NTNU Vitenskapsmuseet og Senter for Biodiversitetsdynamikk som ph.d.-student.

NINAs forskere på fornybar energi jobber tverrfaglig for å finne gode miljøløsninger for energisektoren. For at energiproduksjon skal være bærekraftig er det ikke tilstrekkelig at den er fornybar og har lavt utslipp av klimagasser, energien må også produseres på en måte som er mest mulig skånsom for den lokale naturen. Les mer om NINAs energiforskning her.

Innholdet i stillingen

Ph.d.-kandidaten vil jobbe i prosjektet «FunkyFish - Functional fish habitats in hydropower reservoirs» som er finansiert av Forskningsrådet og partnere fra energibransjen og Miljødirektoratet. Prosjektet varer fra 2023 til 2027 og har som mål å utvikle en metode for at kraftprodusenter og forvaltning kan kartlegge gyte- og oppvekstforholdene for fisk på en kostnadseffektiv måte. Ph.d.-studenten vil jobbe i en tverrfaglig forskergruppe fra NINA, SINTEF Energi, NTNU, Universitetet i Jyväskylä (Finland), Universitetet i Waterloo (Canada) og EAWAG (Sveits). I tillegg er sju energiselskaper og Miljødirektoratet med i prosjektet, og forskerne vil jobbe i tett samarbeid med disse brukerpartnerne for å sikre at de vitenskapelige resultatene fra prosjektet har høy relevans for samfunnet.

En stor del av prosjektet består av feltarbeid i utvalgte vannkraftmagasiner, der en rekke tverrfaglige metoder innen økologi og hydrologi skal kombineres for å kartlegge habitatforhold for innsjøgytende fisk. Det forventes at ph.d.-kandidaten deltar aktivt i dette feltarbeid sammen med de andre forskerne i prosjektet. Videre vil ph.d.-kandidaten også utføre labarbeid, litteraturstudier, statistiske analyser og skrive vitenskapelige artikler av høy kvalitet. I tillegg til 75 % stilling som ph.d.-student i FunkyFish-prosjektet vil kandidaten jobbe 25 % av tiden på andre prosjekter i NINA. Innholdet i denne 25 %-stillingen vil avhenge av kandidatens interesser og kvalifikasjoner.

Vi søker etter en kandidat som fyller disse kvalifikasjonene:

• har gjennomført master eller tilsvarende innen økologi eller nært beslektede fag, med karakter B eller bedre i henhold til NTNUs karakterskala

• er god til å skrive

• liker og behersker allsidig feltarbeid

• har god kunnskap innen statistiske analyser, og fortrinnsvis erfaring med programpakken R• behersker godt engelsk både muntlig og skriftlig og kan kommunisere lett på norsk eller et annet skandinavisk språk

• trives i et tverrfaglig miljø med anvendt forskning

I tillegg er det en fordel, men ikke påkrevd, at kandidaten har kunnskap innen ferskvannsøkologi og erfaring med relevant feltarbeid.

Vi tilbyr:

• arbeidsplass i et av Europas fremste miljøinstitutter• lønn som stipendiat i NINA (lønnstrinn 56-59, NOK 517 600-544 400)• fleksitidsordning

• god pensjonsordning og gruppelivsforsikring

• et trivelig, kreativt og spennende arbeidsmiljø i gode lokaler

Søknaden skal inneholde:

• søknadsbrev med beskrivelse av din bakgrunn og hvorfor du søker på stillingen

• CV med utdanning, arbeidserfaring og oversikt over eventuelle publikasjoner

• vitnemål og attester

• kontaktinformasjon for 2–3 referanser

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

For NINA er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Arbeidsspråket i NINA er norsk.

Spørsmål knyttet til stillingen rettes til:

  • Professor Anders G. Finstad (anders.finstad@ntnu.no, +47 900 18 546) eller til
  • Forskningssjef Ingeborg Palm Helland (ingeborg.helland@nina.no, +47 976 54 820)

Søknadsfrist er 15. februar 2023.

Tiltredelse så raskt som mulig, senest høsten 2023.

Kontakt:

  • Ingeborg Palm Helland (Forskningssjef), +47 976 54 820, ingeborg.helland@nina.no
  • Anders G. Finstad (Professor), +47 900 18 546, anders.finstad@ntnu.no

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS