LEDIG STILLING VED NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING (NINA)

Postdoktor i fiskevandring i regulerte elver - NINA Trondheim

Søknadsfrist: 06.03.2022

NINAs forskning er ledende innen fiskevandringer og vandringsløsninger. Nå søker vi etter kandidater til en 2,5 års postdoktorstilling på prosjektet «Nedvandring av vinterstøinger – ny kunnskap for nye løsninger (KELT2SEA)».

Prosjektet er finansiert av HydroCen (Norwegian Research Centre for Hydropower Technology) som er et av sentrene i Forskningsrådets ordning med forskningssentre for miljøvennlig energi (FME), NINA og Vattenfall R&D i Sverige. Vattenfall vil være en aktiv forskningspartner i prosjektet. Prosjektet har også samarbeidspartnere ved Karlstad Universitet i Sverige. Stillingen vil være todelt med 75 % av tiden knyttet til KELT2SEA og 25 % av tiden knyttet til andre oppgaver på NINA.

NINA er et uavhengig forskningsinstitutt organisert som stiftelse. Vi er det største forskningsinstituttet innen anvendt økologi i Norge med rundt 290 ansatte. Hovedkontoret ligger i Trondheim. Vi har avdelinger i Oslo, Bergen, Lillehammer og Tromsø, samt en forskningsstasjon og genbank for laksefisk på Ims i Rogaland. Stillingen er knyttet til avdeling for akvatisk naturmangfold i Trondheim.

Instituttet har oppdrag for et bredt spekter av oppdragsgivere innen offentlig forvaltning og næringsliv. Forskning på miljøeffekter og miljøløsninger knyttet til vannkraft, og spesielt med hensyn til laksefisk, utgjør en stor andel av den akvatiske forskningsaktiviteten i NINA.

Prosjektets målsetning er å skaffe til veie viktig kunnskap om atferden til vinterstøinger (laks og ørret) under nedvandring etter gyting. Kunnskapen skal danne grunnlag for tiltak for trygg nedvandring forbi vannkraftverk. Kandidaten skal utføre atferdseksperimenter i en stor laboratorierenne i Älvkarleby, Sverige, og kombinere disse resultatene med analyser av eksisterende data med vandringsspor fra to kraftversinntak i Norge.

Vi søker etter en person som har:

• Ph.d. eller tilsvarende grad innen relevante fagfelt som ferskvannsøkologi, atferdsøkologi, fiskebiologi, vassdragsmiljø eller økohydraulikk

• Egenskaper og erfaring som kreves for å utføre og koordinere eksperimenter og feltarbeid med fisk

• Kompetanse innen programmering og statistisk modellering av store datasett

• Kompetanse til å analysere, rapportere og publisere forskningsresultater, både til oppdragsgivere innen forvaltning og næringsliv, og i form av internasjonale vitenskapelige publikasjoner

• Vi ser etter en selvstendig, initiativrik og erfaren medarbeider, som har en genuin interesse for fagområdet og gode egenskaper innen muntlig og skriftlig forskningsformidling. Formidlingsevne innen Nordiske språk ansees som en fordel.

Arbeidsted vil være i Trondheim, men det må påberegnes lengre forskningsopphold ved Vattenfalls laboratorier i Älvkarleby i Sverige. Den som tilsettes skal også jobbe med oppgaver knyttet til andre prosjekter i NINA.

Vi tilbyr:

• en arbeidsplass i et av Europas fremste miljøinstitutter

• lønn etter standard satser for postdoktorer i NINA

• fleksitidsordning

• god pensjonsordning og gruppelivsforsikring

• et trivelig arbeidsmiljø i moderne lokaler av høy standard

Søknad sendes på e-post til [email protected] og må inneholde CV med informasjon om utdanning, relevant arbeidserfaring og publikasjonsliste. Utvalgte kandidater vil bli innkalt til intervju.

NINA arbeider aktivt for å rekruttere kvinner, og kvinner oppfordres derfor til å søke.

Spørsmål om stillingen rettes til:

Søknadsfrist er 06.mars 2022.

Powered by Labrador CMS