LEDIG STILLING VED NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI (NIBIO)

Postdoktor - sensorløsninger for digitalt skogbruk

Søknadsfrist: 05.06.2022

NIBIO

NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. NIBIO har hovedkontor i Ås i Akershus, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO eies av Landbruks- og matdepartementet.


Avdeling Skogproduksjon og teknologi
inngår i NIBIO’s Divisjon for skog og utmark. Avdelingen har ekspertise innen planlegging av infrastruktur og operativ virksomhet, med hovedvekt på veier, samt skogsdrifter, transportløsninger og logistikk fra skog til sluttbruker.

SmartForest er et senter for forskningsdrevet innovasjon etablert i samarbeid mellom ledende forskningsorganisasjoner og industrielle partnere (www.smartforest.no). Hovedmålet med SmartForest er å forbedre effektivitet og miljøpåvirkning i norsk skogsektor ved å muliggjøre en digital revolusjon som transformerer skoginformasjon, skogbruk, skogsdrift, virkesforsyning og den generelle digitale informasjonsflyten i sektoren.

En del av denne aktiviteten innebærer å designe, konstruere og evaluere sensorløsninger gjennom hele verdikjeden. I den sammenheng utvider vi teamet vårt med en postdoktor som vil fokusere på å designe, utvikle og evaluere sensorløsninger for en digital verdikjede i skogsektoren.

Stillingen er 3 årig og lokalisert på Ås.

Stillingens hovedoppgaver

Delta i design, utvikling og evaluering av sensorløsninger gjennom hele verdikjeden (f.eks. på droner, lastebiler, skogsmaskiner og i sagbruk). De aktuelle sensorløsningene består av eksisterende komponenter (f.eks. lidar, camara, IMU) kontrollert og satt sammen gjennom ROS. For å konvertere de innsamlede dataene til andvendbar informasjon bruker vi ulike maskinlæringsmetoder i eller i tilknytning til tilhørende skybasert infrastruktur.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant PhD (f.eks. informatikk, mekatronikk, robotikk, computer vision, data science eller skogbruk med sterk teknisk bakgrunn) og interesse for skogsektoren
 • Solide ferdigheter i programmering i Python eller tilsvarende
 • Dokumentert evne til å publisere vitenskapelige artikler av høy kvalitet innen stillingens fagområder
 • Solide ferdigheter i engelsk muntlig og skriftlig

Det er en fordel om du har

 • Erfaring med ROS
 • Erfaring med sensorer som lidar, kamera, IMU og GNNS
 • Erfaring med maskinlæringsteknikker
 • Kjennskap og interesse for skogbruk og skogskjøtsel i Europa eller Nord Amerika
 • Ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode analytiske og problemløsende evner
 • Evne til å jobbe under press og samhandle med krevende brukere
 • Dedikasjon og entusiasme til å jobbe som en del av et ambisiøst forskerteam
 • Evne til å samarbeide med både interne og eksterne eksperter med ulik akademisk bakgrunn og kompetansesett

Vi tilbyr

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som Postdoktor kode 1352, lønnstrinn 60 - 67 (kr 543.500 - 615.800 pr. år). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt:

 • Forskningssjef Rasmus Astrup på 941 51 660 eller
 • se nettside nibio.no

Hvordan søke på stillingen

Søknad med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, "Søk stillingen".

Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

Andre opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.Som statlig virksomhet har vi mulighet til å gi en positiv særbehandling for søkere som har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Positiv særbehandling innebærer blant annet at du lettere vil komme til intervju.Les mer om dette her.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS