Spennende jobbmulighet i Kunnskapsavdelingen i Arbeids-og velferdsdirektoratet ved NAV!

Seniorrådgiver - Forsknings- og utviklingsarbeid for et inkluderende arbeidsliv

Søknadsfrist: 31.05.2020

NAVs logo (Foto: NAV)
NAVs logo (Foto: NAV)

NAV

NAV (arbeids- og velferdsforvaltningen) leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver.

NAV er en inkluderende arbeidsplass som er preget av mangfold. Vi ønsker at alle kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi oppfordrer personer med nedsatt funksjonsevne og/eller "hull i CV" om å søke jobb hos oss. De er en verdifull arbeidskraftressurs som NAV trenger. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål ifm. regjeringens inkluderingsdugnad dersom vedkommende blir ansatt.

Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Forsøket skal dokumentere om bruk av anonyme søknader fører til at flere innvandrere innkalles til jobbintervju og tilbys stilling hos statlig arbeidsgiver. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Difi, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen. Det blir utarbeidet statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder.

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Se feltet for spesiell vurdering under utfylling av CV. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Administrasjon av FOU-portefølje

Stillingene er plassert i Kunnskapsavdelingen i Arbeids-og velferdsdirektoratet. Avdelingen har ansvar for å produsere, innhente og formidle forskningsbasert kunnskap om arbeidsmarkedet og velferdsordningene som forvaltes av NAV.

FOU-seksjonen i Kunnskapsavdelingen har i oppgave å fremskaffe NAV-relevant forskning til bruk i politikk,-organisasjons- og tjenesteutvikling. Vi jobber med utvikling og innovasjon av FOU-arbeidet, og bidrar til å utvikle metoder for kunnskapsbasert tjenesteutvikling i NAV. Seksjonen har også fått ansvaret for FOU-satsingen i IA-avtalen. Sekjsonen administrerer en portefølje med både bidrags-og oppdragsfinansierte FOU-prosjekter. Formidling av kunnskap og forskningsresultater er en viktig del av arbeidet. Vi har også ansvar for å følge opp NAVs strategiske samarbeid med universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner.

Vi søker etter to dyktige og kunnskapsrike medarbeidere som vil få hovedansvar for å utvikle og administrere forsknings-og forsøksaktivitet innenfor IA-avtalens nye FOU-satsing. Arbeidet vil være spesielt rettet mot å finne frem til egnede virkemidler for å oppnå et inkluderende arbeidsliv (IA). IA- avtalens innsatsområder er forebyggende arbeidsmiljøarbeid og innsats mot langvarige, hyppige og gjentakende sykefravær.

Våre nye kolleger må være analytisk anlagt, med interesse for kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling. Begge stillingene innebærer både strategisk og operativ drift av FOU-programmet. Stillingene innebærer utstrakt samarbeid med andre enheter i Arbeids-og velferdsdirektoratet, NAV, eksterne samarbeidspartnere som Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Arbeids-og sosialdepartementet, samt forskere og forskningsmiljøer. Vi søker derfor etter personer med gode samarbeidsevner og interesse for relasjonsbygging.

Stilling 1

Stillingen vil være knyttet tett opp mot utvikling av innholdet i forskningsprogrammet, definering av kunnskapsbehov, utarbeidelse av utlysninger og vurdering av søknader. I tillegg vil det kreves tett dialog med forskere, fagmiljøer i NAV, samt andre samarbeidspartnere, for å avdekke kunnskapsbehov, iverksette forsøk i NAV og vurdere forskningens relevans og kvalitet. Det er ønskelig med god kunnskap pm analysemetoder, særlig innen effektevaluering og/eller randomiserte forsøk.

Arbeidsoppgaver

 • drift og videreutvikling av FOU-programmet innen IA-avtalen
 • videreutvikling av NAVs FOU-satsning
 • samhandling med forskere
 • deltakelse i arbeidsgrupper og nettverk

Kvalifikasjoner

 • utdannelse på minimum mesternivå innenfor samfunnsvitenskapene
 • god skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • kunnskap om arbeids-og velferdspolitiske fagområder
 • kunnskap om forskningsmetoder og forskningsdesign
 • forskererfaring fra forsøk og eksperimenter er et pluss
 • søker må kunne dokumentere kunnskap om forkningsmetoder
 • forskerutdanning (PhD) vurderes som positivt

Stilling 2

Stillingen vil være knyttet til forskningsadministrasjon, utvikling av innholdet i forskningsprogrammet, definering av kunnskapsbehov, utarbeidelse av utlysninger og vurdering av søknad, samt forskningskommunikasjon.

Arbeidsoppgaver

 • drift og videreutvikling av FOU-programmet innen IA-avtalen
 • videreutvikling av NAVs FOU-satsing
 • organisere og lede prosesser med utlysning av forskningsoppdrag
 • vurdering av søknader
 • samhandling med forskere og samarbeidspartnere
 • koordinering av samhandling
 • forskningsadministrasjon
 • forskningskommunikasjon

Kvalifikasjoner

 • utdannelse på masternivå
 • god skriftlig og muntlig formuleringsevne
 • kunnskap om arbeids-og velferdspolitiske fagområder
 • erfaring med utlysninger og anbudsutsetting av FOU-oppdrag vil bli vektlagt
 • erfaring med forskningskommunikasjon/-formidlig er ønskelig

Personlige egenskaper (for begge stillingene)

 • du er initiativrik og løsningsorientert
 • du er strukturert og analytisk anlagt
 • du har evne til å se sammenhenger og sette deg inn i kompliserte problemstillinger
 • du liker å jobbe både strategisk og operativt
 • du er god til å bygge relasjoner og samhandle med andre
 • du trives både med å arbeide selvstendig og i team

Vi tilbyr

 • utfordrende og spennende arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde
 • et godt arbeidsmiljø med kompetente kolleger
 • gode muligheter for faglig utvikling
 • fleksibel arbeidstid
 • gode pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse
 • stillingen lønnes i stillingskode seniorrådgiver (1364) ltr. 66-76 (605.500-723.200 kr.) For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes

Webcruiter-ID: 4236802912

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Anne-Cathrine Grambo (Seksjonssjef), 91758299