LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stipendiat i informatikk

Søknadsfrist: 13.11.2020

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet / Institutt for samfunnsmedisin

Om stillingen

Ved Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet er det en ledig stilling som stipendiat i informatikk tilknyttet innsatsområdet «Livsstil og helse».

Stillingen inngår i en stor tverrfakultær strategisk satsing «Befolkningsundersøkelser i nord», som skal utvikle nye fremragende forskningsmiljøer gjennom samarbeid på tvers av fagmiljøer for å svare på nasjonale og internasjonale spørsmål om helse og levekår. Stillingen er tilknyttet innsatsområdet «Livsstil og helse» og er forankret på Institutt for samfunnsmedisin og i forskningsgruppe Kroniske sykdommers epidemiologi.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid, innen 6 måneder etter å ha mottatt tilbud.

Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver ved fakultetet.

Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet, søknadsskjema og ph.d.-forskrift finnes her.

Om prosjektet

Forskningsprosjektet er i skjæringspunktet mellom teknologi og helse. Stipendiaten vil inngå i et tverrfaglig team sammensatt av fagpersoner fra Institutt for samfunnsmedisin, Idrettshøgskolen ved Det helsevitenskapelige fakultet og Institutt for informatikk på Fakultet for naturvitenskap og teknologi.

Målet med prosjektet er å utvikle mønstergjenkjenning og avanserte analyser for tidsserier som omfatter objektive målinger av fysisk aktivitet og andre måledata, så vel som subjektivt rapporterte data fra spørreskjema. Prosjektet har fokus på utvinning av komplekse parametere fra multimodale tidsserier, med varierende tidsoppløsning, som kan brukes som prediktorer eller utfall i studier som undersøker forhold til helseparametere som f. eks. kroppssammensetning, blodtrykk, beintetthet, risiko for fall etc. Det store bidraget fra prosjektet vil bli det grundige analysesystemet.

Prosjektet vil ha tilgang til programvareutviklerkapasitet. Erfaringer og resultater fra tidligere forskningsprosjekter og samarbeidende forskningsgrupper brukes som utgangspunkt. Et nært samarbeid med andre doktorgradsoppgaver innenfor satsingen «Befolkningsundersøkelser i nord» vil være å være avgjørende for PhD-prosjektets suksess.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Professor Sameline Grimsgaard:

eller professor Alexander Horsch:

Vi kan tilby

  • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
  • Gode velferdsordninger
  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Kvalifikasjoner

Stillingen krever en mastergrad eller tilsvarende innen informatikk, beregningsorientert matematikk eller lignende med tilstrekkelig informatikk- og dataanalysegrunnlag. For tiltredelse i stillingen kreves oppnådd mastergrad med karakter C eller bedre på masteroppgaven og som gjennomsnitt på mastergraden.

Det kreves dokumenterte engelskkunnskaper som beskrevet her. Søker må beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig, ettersom prosjektet forutsetter tett samarbeid med flere faggrupper og undervisningsoppgavene for en stor del vil foregår på norsk.

Søker må ha interesse for helseområdet og praktisk erfaring med programmering og dataanalyse: dokumentert erfaring med koding i f.eks. Python, C/C++, eller Matlab; dokumentert erfaring med deep learning toolkits som Keras, PyTorch eller Tensor Flow; kurs på masternivå i minst fire av de følgende temaer: maskinlæring/ deep learning; kunstig intelligens; optimization/computational optimization; statistics/statistical machine learning; data science; GPU programming; neural networks.

Vi søker etter en initiativrik, arbeidsom og selvstendig person med gode analytiske evner. Stipendiaten må arbeide i Tromsø, og være åpen for eventuelle opphold ved akademiske samarbeidspartnere i München, Tyskland, og Cambridge, UK, for å fremme forskningen. Gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper er nødvendig. Den som ansettes må kunne kommunisere godt på tvers av fagmiljø og gode evner for samarbeid i et tverrfaglig team er nødvendig. Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vektlegges. Kandidaten må oppfylle kravene til opptak på fakultetets doktorgradsprogram:

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal innholde:

  • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen
  • CV
  • Vitnemål og karakterutskrifter (evt. også diploma supplement) for alle grader
  • Dokumentasjon av engelskkunnskaper, med mindre søker har norsk generell studiekompentanse.
  • Attester
  • Kontaktinformasjon til 1-3 referanser
  • Masteroppgaven (fullstendig dokument) og evt. andre vitenskapelige arbeider

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen. Kortere ansettelsesperiode enn fire år kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne,nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en). . UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS