LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

IT-medarbeider - Seksjon for digitale basistjenester

Søknadsfrist: 10.11.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Avdeling for IT

Stilling innen IT-brukerstøtte og dokumentasjon

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, Avdeling for IT, er det ledig en fast 100% stilling som IT-medarbeider i Seksjon for digitale basistjenester, faggruppe for IT-brukerstøtte.

Avdeling for IT har rundt 135 ansatte og arbeidsoppgavene spenner over et stort område. Avdelingen er organisert i tre seksjoner; Rådgivning og forvaltning, Virksomhetsnære tjenester og Digitale basistjenester. Avdelingen har bl.a. ansvar for utvikling og drift av universitetets datanettverk og infrastruktur, samhandlingsløsninger, utdanningstjenester, forretningsapplikasjoner, web-portal, PC-drift, drift av AV-tjenester, brukerstøtte og ulike applikasjonsløsninger. Les mer her.

Stillingen har arbeidssted Tromsø.

Vi ønsker flere kvinner ved Avdeling for IT og oppfordrer kvinner til å søke.

Arbeidsoppgaver

Faggruppen for IT-brukerstøtte består i dag av 24 ansatte fordelt på campus i Alta, Tromsø, Harstad og Narvik og har ansvar for førstelinje brukerstøtte, drift av klientutstyr, AV-infrastruktur og IT-tjenester knyttet til utdanning og forskning ved UiT.

Arbeidsoppgavene vil primært være brukerstøtte i sentral førstelinje via skranke, telefon og epost, samt kvalitetssikring av brukerdokumentasjon.

Stillingens arbeidsoppgaver vil blant annet bestå i:

 • Direkte brukerstøtte via skranke, telefon og ticketsystem.
 • Kvalitetssikring av tjenestedokumentasjon for effektiv håndtering av brukerhenvendelser

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • relevant IT-utdanning, lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • erfaring fra arbeid med brukerstøtte og dokumentasjon av IT-tjenester.
 • erfaring fra drift og feilsøking på Windows klienter

Følgende kvalifikasjoner eller erfaring er ønskelig

 • brukerstøtte og brukerstøttesystemer
 • God forståelse og erfaring fra bruk av IT som verktøy i utdanning vil bli vektlagt
 • Erfaring fra prosjekt- og utviklingsarbeid, samt kjennskap til UH-sektoren vil bli sett på som en fordel
 • Erfaring fra drift av MAC klienter
 • Gode kommunikasjonsevner

I vurderingen av søkerne vektlegges motivasjon og personlig egnethet. Videre vil smidighet, evne til å ta initiativ, faglig engasjement, nysgjerrighet på ny teknologi og gode samarbeidsegenskaper også vektlegges.

Søkerne må beherske norsk og engelsk godt både muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Lønn etter Statens regulativ kode 1090 tekniker, 1085 avdelingsingeniør eller 1087 overingeniør, avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS