LEDIG STILLING VED SINTEF

Leveranseansvarlig IT - Konsernstab

Søknadsfrist: 07.03.2021

SINTEF

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn

Til IT-avdelingen i Konsernstab, søker vi nå en leveranseansvarlig som skal bidra med profesjonalisering og kapasitetsøkning på leveransestyring.

SINTEF er en av Norges mest anerkjente merkevarer, og er i dag et av Europas største uavhengige forskningsinstitutt. Dette omdømmet og vår vekst er resultat av de innovasjoner og løsninger vi har utviklet for våre kunder og samfunnet. Vår visjon er teknologi for et bedre samfunn, og dette har vært fundamentet for all vår virksomhet i 70 år. FNs bærekrafts mål er en viktig og naturlig del av hverdagen i SINTEF og vi rapporterer om dette årlig i vår egen bærekrafts rapport.

SINTEF har ambisjon om å være et verdensledende forskningsinstitutt, og for å nå våre mål ønsker vi stadig å utvikle fremragende støtteprosesser i konsernet. Nå styrker vi vår sentrale IT stab med deg som vår IT- leveranseansvarlig.

IT staben består i dag av 8 medarbeidere i en sentralisert IT-stab, og som har ansvaret for IT-operasjon, leveransestyring og utviklingsaktiviteter. Gruppa jobber tett med alle instituttene i SINTEF og kjennetegnes av godt samarbeid og arbeidsmiljø.

For oss er det viktig at du har:

 • Universitet/høyskoleutdanning, gjerne master
 • Erfaring fra arbeid og oppfølging med outsourcede IT-avtaler både for infrastruktur- og applikasjonsdrift, inkludert avtaler for kjøp og drift av skytjenester
 • Erfaring med best practice- rammeverk for IT prosesser og –styring
 • God kjennskap til leverandørmarkedet, og kjennskap til leverandørstyring av avtaler i henhold til rammeverk for avtaler for IT
 • Erfaring fra økonomistyring i drifts- og vedlikeholdsavtaler
 • Prosjektledelseserfaring
 • God kompetanse og innsikt i skyteknologi

Har du erfaring fra kunde- eller leverandørsiden i styring av drifts- og vedlikeholdsavtaler innenfor IT så vil dette være en fordel.

I denne rollen lykkes du best om du er bruker-/serviceorientert, med en arbeidsstil preget av evne til egenmotivasjon og selvstendig arbeid. Samtidig er du en lagspiller i kjerneteamet i Konsernstab IT. Du er metodisk og systematisk i din tilnærming, og du gjennomfører planer med engasjement og utholdenhet. Du kommuniserer godt med andre, og gjør gode og rasjonelle vurderinger av komplekse problemstillinger.

Dette vil du jobbe med:

Hos oss vil du få lede arbeidet med oppfølging av sourcingavtaler (status, økonomi, kvalitet), og ha daglig oppfølging av leveranser av tjenester og løsninger fra våre leverandører. Du vil få et særlig ansvar for gjennomføring av konkurranser/forhandlinger om reviderte eller nye leveranseområder. Du vil få ansvaret for månedlig/tertialvis rapportering fra disse områdene for IT. Du vil samarbeide tett med andre fagenheter i konsernstab, og ha tett samhandling med SINTEFs prosess- og systemeiere om etablering, vedlikehold og leveransestyring av kjerne-, forsknings- og støtteapplikasjoner. Du vil også jobbe tett sammen med leverandørenes ansvarlige for de ulike leveranseområdene.

SINTEF gir sine medarbeidere:

 • God ledelse og systematisk utvikling av ledertalenter.
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø som verdsetter mangfold.
 • En variert og fleksibel arbeidshverdag i det som er kåret til Norges mest attraktive arbeidsgiver i en årrekke.
 • Unike muligheter til faglig og personlig vekst i et kompetansemiljø.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, velferdsordninger og konkurransedyktige betingelser

Velkommen til SINTEF som den du er, og den du ønsker å bli!

Arbeidssted: Trondheim

Stillingen rapporterer til IT-sjef Snorre Aasheim Ness.

Se vår hjemmeside www.sintef.no for ytterligere opplysninger om SINTEF. Du kan også kontakte IT-sjef Snorre Aasheim Ness, tlf 932 12 037, [email protected] for spørsmål om stillingen. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Søknadsfrist 7. mars 2021.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen:

Hjemmeside: www.sintef.com

Powered by Labrador CMS