Norsk Romsenter (NRS) har en ledig spennende stilling!

Seniorrådgiver - jordobservasjon / satellittdata

Søknadsfrist: 27.04.2020

Norsk Romsenter

Norsk Romsenter er et forvaltningsorgan under Nærings- og fiskeridepartementet. Norsk Romsenter er statens strategiske, samordnende og utøvende organ for å sikre en effektiv utnyttelse av verdensrommet til beste for det norske samfunn. Norsk Romsenter er lokalisert i Oslo og har 40 ansatte.

Jordobservasjonssatellitter spiller en stadig større rolle i det daglige når man skal observere vær, miljø og menneskelig aktivitet her på jorda, og gir dessuten lange tidsserier til bruk innen geofysisk forskning. Det er også betydelige industriaktiviteter på dette feltet i Norge. Norge deltar i europeiske jordobservasjonsprogrammer gjennom European Space Agency, EU Copernicus og EUMETSAT.

Norsk Romsenter samarbeider tett med en rekke norske etater om prosessering og utnyttelse av satellittdata. Norsk Romsenter bidrar dessuten med FoU-midler til teknologi-, produkt- og tjenesteutviklingsprosjekter, både nasjonalt og gjennom europeiske programmer.

Norsk Romsenter søker nå etter en seniorrådgiver som kan bidra til å videreutvikle norsk jordobservasjon i skjæringspunktet mellom samfunnsnytte, forskning og næringsliv. Det forventes aktiv deltakelse i internasjonale grupper der temaet er nedlesing, håndtering og bruk satellittdata.

Stillingen vil inngå i Avdeling for Forskning og Jordobservasjon. Det kan bli aktuelt å ansette mer enn en person.

Aktuelle arbeidsoppgaver vil være:

 • tilrettelegging for nasjonal prosessering og utnyttelse av satellittdata
 • oppstart og oppfølging av utviklingskontrakter
 • evaluering av FoU-søknader innen jordobservasjon
 • veiledning av norske bedrifter og institutter i.f.t. europeiske romprogrammer
 • representere Norge i komitearbeid i romprogrammer
 • bidra i nasjonalt utredningsarbeid innen romsektoren
 • bidra i Norsk Romsenters informasjonsvirksomhet

Utdanning og erfaring:

 • Søkeren må minimum ha utdanning tilsvarende Mastergradsnivå, samt minst fem års relevant arbeidserfaring.
 • En velegnet bakgrunn for denne stillingen vil f. eks. være en mastergrad eller doktorgrad innen geofag, fysikk, ingeniørvitenskap eller informasjonsteknologi, samt erfaring fra utredningsarbeid, forskning, forvaltning eller næringsliv.
 • Andre relaterte utdannings- og erfaringsbakgrunner kan tenkes, men noe realfaglig bakgrunn fra universitet/høyskole er en forutsetning.

Personlige egenskaper:

 • selvstendig og selvmotiverende
 • gode samarbeidsevner og gjennomføringsevne
 • analytisk og systematisk, med god skriftlig formuleringsevne

Arbeidsspråket er norsk, men søkerne må beherske engelsk godt, både muntlig og skriftlig. Søkere må kunne gis nødvendig sikkerhetsklarering og autorisasjon. Arbeidet vil kunne medføre en del reisevirksomhet både innenlands og utenlands.

Norsk Romsenter kan tilby:

 • en arbeidsplass hvor vi kombinerer jordnær nytte med "rocket science"
 • sentralt beliggende og nyoppussede kontorer på Skøyen
 • godt arbeidsmiljø med kolleger som er rause med hverandre, deler kompetanse på tvers og løfter hverandre
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og trening i arbeidstiden

Stillingen lønnes som seniorrådgiver kr 650.000 – 820.000.- pr år avhengig av utdanning og erfaring.

Norsk Romsenter ønsker å være en virksomhet med størst mulig mangfold blant de ansatte. Kvinner, personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV oppfordres til å søke.

Webcruiter-ID: 4220607171

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Terje Wahl (Avdelingsdirektør), 90 12 48 50
 • Elin Stange Heikvam (Personalansvarlig), 911 24 082