Norsk Romsenter (NRS) har en ledig spennende stilling!

FoU-koordinator

Søknadsfrist: 27.04.2020

Norsk Romsenter

Norsk Romsenter er et forvaltningsorgan under Nærings- og fiskeridepartementet. Norsk Romsenter er statens strategiske, samordnende og utøvende organ for å sikre en effektiv utnyttelse av verdensrommet til beste for det norske samfunn. Norsk Romsenter er lokalisert i Oslo og har 40 ansatte.

Rombaserte systemer spiller en stadig større rolle i samfunnsdriften, og gir dessuten observasjoner til bruk innen mange typer forskning. Det er også betydelige industriaktiviteter på romsektoren i Norge. Norge deltar i en rekke europeiske romprogrammer gjennom European Space Agency, EU og EUMETSAT.

Norsk Romsenter er statens strategiske, samordnende og utøvende organ for å sikre en effektiv utnyttelse av verdensrommet til beste for det norske samfunn. Norsk Romsenter bidrar dessuten med FoU-midler til teknologi-, produkt- og tjenesteutviklingsprosjekter, både nasjonalt og gjennom europeiske programmer.

Norsk Romsenter søker nå en ny medarbeider som skal bidra til å videreutvikle norsk romvirksomhet i skjæringspunktet mellom samfunnsnytte, forskning og næringsliv.

Stillingen vil ha et særlig fokus på oppfølgingen av rom-delen av EUs kommende rammeprogram Horisont Europa, samt Romsenterets samhandling med Norges forskningsråd. Medarbeideren vil også bli involvert i noen andre deler av Romsenterets virke.

Stillingen vil inngå i Avdeling for Forskning og Jordobservasjon.

Aktuelle arbeidsoppgaver vil være:

 • veilede norske rom-aktører inn mot EUs rammeprogram Horisont Europa
 • rådgi norske myndigheter og etater om romvirksomheten i Horisont Europa
 • bidra i Norsk Romsenters samhandling med Norges forskningsråd
 • evaluering av FoU-søknader
 • oppstart og oppfølging av nasjonale utviklingskontrakter
 • representere Norge i komitearbeid i romprogrammer
 • bidra i nasjonalt utredningsarbeid innen romsektoren
 • bidra i Norsk Romsenters informasjonsvirksomhet

Utdanning og erfaring:

 • Søkeren må minimum ha utdanning tilsvarende Mastergradsnivå, samt minst fem års relevant arbeidserfaring.
 • En velegnet bakgrunn for denne stillingen vil f. eks. være en mastergrad eller doktorgrad innen geofag, fysikk, ingeniørvitenskap eller informasjonsteknologi, samt erfaring fra utredningsarbeid, forskning, forvaltning eller næringsliv.
 • Andre relaterte utdannings- og erfaringsbakgrunner kan tenkes, men noe realfaglig bakgrunn fra universitet/høyskole er en forutsetning.

Personlige egenskaper:

 • selvstendig og selvmotiverende
 • gode samarbeidsevner og gjennomføringsevne
 • analytisk og systematisk, med god skriftlig formuleringsevne
 • Arbeidsspråket er norsk, men søkerne må også beherske engelsk godt, både muntlig og skriftlig. Arbeidet vil kunne medføre en del reisevirksomhet både innenlands og utenlands, både for å utarbeide internasjonale FoU-arbeidsprogrammer og for å følge den faglige utviklingen

Norsk Romsenter kan tilby:

 • en arbeidsplass hvor vi kombinerer jordnær nytte med "rocket science"
 • sentralt beliggende kontorer på Skøyen
 • godt arbeidsmiljø med kolleger som er rause med hverandre, deler kompetanse på tvers og løfter hverandre
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og trening i arbeidstiden

Stillingen lønnes som seniorrådgiver kr 650.000 – 820.000.- pr år avhengig av utdanning og erfaring. Norsk Romsenter ønsker å være en virksomhet med størst mulig mangfold blant de ansatte. Kvinner, personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV oppfordres til å søke.

Webcruiter-ID: 4220740448

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Terje Wahl (Avdelingsdirektør), 90 12 48 50
 • Elin Stange Heikvam (Personalansvarlig), 911 24 082