LEDIG STILLING VED NGU

IKT - medarbeider

Søknadsfrist: 22.11.2020

Norges geologiske undersøkelse

Norges geologiske undersøkelse (NGU) er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann. NGUs oppgaver omfatter geologisk, geofysisk og geokjemisk kartlegging, utvikling og drift av databaser, forskning, informasjon og rådgivning, til det offentlige og til industrien. Vår virksomhetsidé er Geologi for samfunnet. NGU har ca 200 ansatte fra 27 nasjoner, hvorav ca. 60 prosent er forskere.


Nærmere informasjon om NGUs organisasjon og arbeidsoppgaver finnes på www.ngu.no

Norges geologiske undersøkelse (NGU) utlyser en fast stilling som IKT-medarbeider ved Laget for geomatikk og IT. Stillingen skal ha hovedfokus på support- og drift av Microsoft sine løsninger; Microsoft 365, OneDrive, SharePoint og Teams.

Informasjonsteknologi er en kritisk suksessfaktor for NGU. Geomatikk og IT drifter sentrale IT-systemer på NGU og har også etablert skyløsninger. Lagets ansvarsområder spenner bredt innenfor arbeidsfelt som drift og vedlikehold, support, standardisering, databaser, karttjenester og ulike utviklingsoppgaver.

Arbeidsoppgaver og kvalifikasjoner

Norges geologiske undersøkelse (NGU) utlyser en fast stilling som IKT-medarbeider ved Laget for geomatikk og IT. Stillingen skal ha hovedfokus på support- og drift av Microsoft sine løsninger; Microsoft 365, OneDrive, SharePoint og Teams.

Informasjonsteknologi er en kritisk suksessfaktor for NGU. Geomatikk og IT drifter sentrale IT-systemer på NGU og har også etablert skyløsninger. Lagets ansvarsområder spenner bredt innenfor arbeidsfelt som drift og vedlikehold, support, standardisering, databaser, karttjenester og ulike utviklingsoppgaver.

Vi ønsker deg som har erfaring og god kompetanse på flere av følgende fagområder:

  • Microsoft 365
  • OneDrive, Teams og Sharepoint, intranett
  • Nettverk
  • AV-utstyr
  • Informasjonssikkerhet, etikk og personvern
  • Server infrastruktur

Vi ønsker deg som har erfaring med drift og vedlikehold av en organisasjons IKT-systemer. Som har erfaring med installasjon, bruk og vedlikehold av ulik programvare.NGUs nye intranett er etablert på SharePoint så kandidaten må ha erfaring med dette. Det tilligger stillingen et ansvar som webmaster som støtte til laget for kommunikasjon. Vi ønsker en kandidat som har erfaring med implementering og opplæring innenfor Microsoft 365 og SharePoint. Du må være meget opptatt av å yte god service og brukerstøtte.

Du må være oppdatert på ny teknologi, nye IT-løsninger og nye arbeidsverktøy. Du må kunne norsk skriftlig og muntlig flytende, men også mestre teknisk engelsk, siden bruksanvisninger ofte er på engelsk.

Vi tilbyr

Vi kan tilby et godt teknisk og hyggelig arbeidsmiljø med spennende utfordringer og gode muligheter for faglig utvikling og internasjonalt samarbeid. NGU ser mangfold som en styrke for oppgaveløsningen, og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uansett alder, kjønn og nasjonal eller etnisk bakgrunn. NGU er en IA-virksomhet, og vi vil legge forholdene til rette for søkere med nedsatt funksjonsevne.

NGU tilbyr offentlig tjenestepensjon og stillingen blir lønnet etter Statens hovedtariffavtale som avdelingsingeniør (stillingskode 1085), normalt avlønnet i ltr. 36-52, tilsvarende kr 368 700,- 466 500,- brutto per år. Ved dokumentert høyere ansiennitet eller kompetanse kan stillingsbetegnelse overingeniør benyttes (stillingskode 1087) normalt avlønnet i ltr. 53 og oppover, tilsvarende fra kr 474 500,- brutto pr år.

For mer informasjon om stillingen kontakter du:

Søknad med CV og vitnemål registreres elektronisk på www.ngu.no/stillinger innen 20.11.2020.

I henhold til offentlighetsloven § 25, andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Kandidaten vil da bli varslet på forhånd.

Webcruiter-ID: 4312163600

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

Powered by Labrador CMS